Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOP311 Toprak Yorgunluğu 927003 3 5 4

Dersin Amacı

Bölüm öğrencilerine toprak yorgunluğu, nedenleri, tarımdaki etkileri ve önlenmesi için alınabilecek tedbirleri öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nutullah ÖZDEMİR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Arazi gözlemleri ve literatür takibi

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gardner, C.M.K., Laryea, K.B., Unger, P.W. 1999. Soil Physical Constraints to Plant Growth and Crop Production. Land and Water Deelopment Division, FAO, Rome. Lal, R. ve ark. 2003. Soil Degredation in The United States. Extent, Severity and Trends. Lewis Publishers. Washington D.C.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Toprak yorgunluğuna giriş, toprak yorgunluğunu etkileyen faktörler, toprak bozulma süreçleri, toprak bozulma süreçlerinin etkileri, toprak bozulma süreçlerinin kontrolü.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 25 25
2 Final Sınavı 1 35 35
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toprak yorgunluğunun tanımı, toprak yorgunluğu ile toprak özellikleri arasındaki ilişkiler, 1. HAFTA.pdf
2 Toprak strüktürü ve strüktürün bozulmasında etkili olan faktörler, strüktürel bozulma ve tarımsal etkileri 2. HAFTA.pdf
3 Toprak suyu, evapotransprasyon, su stresi ve bitki gelişimi 3. HAFTA.pdf
4 Toprak suyunun yönetimi, su kullanım etkinliği, su hasadı, toprak işleme ve malçlamanın etkisi 4. HAFTA.pdf
5 Kaymak tabakası, kaymak tabakasının çeşitleri, kaymak tabakasının oluşumundaki faktörler ve tarımsal etkileri 5. HAFTA.pdf
6 Toprak havalanması, kök ve toprak solunumu, toprakta havanın hareketi, strüktür ve işlemenin toprak havalanmasına etkisi 6. HAFTA.pdf
7 Toprak sıcaklığı, bitki gelişimine etkisi, toprak yüzeyinde ısı değişimi, toprağın termal özellikleri ve toprak sıcaklık rejiminin düzenlenmesi 7. HAFTA.pdf
8 Toprak sıkışması, mekaniksel etkiler, toprak sıkışmasının belirlenmesi ve kök gelişimine etkisi 8. HAFTA.pdf
9 Ara sınav 9. HAFTA.pdf
10 Toprak erozyonu ve bitki gelişimine etkisi, besin elementlerinin kaybı, 10. HAFTA.pdf
11 Toprak yönetiminde toprak işlemenin önemi, korumalı toprak işleme, toprak işlemenin toprak özelliklerine ve verime etkisi 11. HAFTA.pdf
12 Toprak bozulması ve çölleşme, çölleşmenin kontrolü 12. HAFTA.pdf
13 Tuzlulaşma ve tuzlulaşmanın etkileri, 13. HAFTA.pdf
14 Madencilik ve diğer endüstriyel faaliyetlerin toprakların bozulmasındaki etkileri, 14. HAFTA.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1195793 Toprak yorgunluğunun önemini kavrar
2 1196414 Toprak yorgunluğunun sebeplerini analiz eder
3 1197137 Tarımsal etkileri değerlendirir
4 1210251 Toprak yorgunluğunun önlenmesi için alınabilecek önlemleri öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64067 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 64068 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 64069 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma
4 64070 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme
5 64071 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 64075 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 64072 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
8 64073 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
9 64074 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 1 4 3 1 4 5 5 1
2 4 4 5 4 4 1 2 1 2
3 2 2 3 5 3 2 4 3 4
4 5 3 1 1 2 3 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek