Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOP302 Bitki Biyokimyası 927001 3 6 6

Dersin Amacı

Bitkilerde ototrof ve heterotrof yolla ATP ve NADPH'ın nasıl üretildiğini CO2, NO3-N ve NH4-N'unun ve SO4'ün nasıl asimile edildiğini, biyolojik azot fiksasyonunun nasıl yapıldığını belirterek; primer metabolizmanın özelliklerini (amino asit sentezi, amino asitlerin anabolizme ve katabolizması, peptit, protein, pürik bazlar, primidik bazlar, klorofil sentezi, hücre duvarının yapısına giren makro moleküller, rezerv maddeler, sakkarozi nişasta, yağ, protein, organik asitler), sekonder metabolitleri ( aromatik maddeler, terpenler, azotlu bileşikler, glikozitler, büyüme molekülleri, hormanlar, stres hormonları ve dormonsi) öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ayhan HORUZ

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Jean-Louis Guignard, 2000. Biochimie végétale. II. Edition, DUNOD. Moens, P., 1978. Elements de biologie vegetale. I Morphologie, II Physiologie Jean-Jacques macheix et al. 2005. Les composés phénoliques des végétaux. Presses polytechniques et universitaires Romandes.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1.Bitkilerin mineral element kapsamları ve yapılarında bulunan organik bileşikler (hücre duvarının yapısında bulunan maddeler, bitkilerde rezerv maddeler ve diğerleri) 2.Nükleik asitlerin (DNA ve RNA)yapısı, enzimler ve sınıflandırılması, ko-enzimler 3.Bitkilerde ototrof yolla ATP ve NADPH üretimi CO2'in fiksasyonu ve assimilasyonu, calvin döngüsü ve bu döngüde oluşan şekerler, heksozların oluşumu, C3, C4 ve CAM bitkilerinde CO2'in tutulma mekanizmaları 4.Selüloz, hemiselüloz, pektin, sakkaroz, nişasta, oligozidler, inülin, früktozanların sentezi ve parçalanmaları 5.Fotorespirasyon, heteretrof yolla enerji üretimi (solunum), glikoliz ve pentozların oksidatif döngüsü, mitekondrial solunum, krebs çemberi, elektronların taşınımı 6.Nitratların indirgenmesi, biyolojik azot fiksasyonu, kükürdün assimilasyou, aminoasit sentezi, proteinin yapısını oluşturan aminoasitler, amid ve amin oluşumu, polipeptitve protein oluşumu ve proteinlerin sınıflandırılması 7.Bitkilerde bulunan organik asitler sentezlari ve görevleri: bitkilerde azotlu bileşikleri, proteinin yapısına girmeyen amino asitler, goanidin, alliinat, betain, betalein, alkoloideler 8.Bitkilerde C8-C18 doymuş yağ asitlerinin sentezi, doymamış yağ asitlerinin sentezi, gliserol sentezi, bitkilerde doymuş ve doymamış yağ asitleri, doymamış yağ asitlerinde omega ve delta kavramı 9.Terpenler ve steroidler, heterozidler 10.Vitaminler 11.Büyüme molekülleri, oksin, sitokininler, giberellinler, strest hormonları, absisik asit, etilen, jasponik asit, salisilik asit 12.ARA SINAV 13.Dormansi ve çimlenme 14.Bitkilerde fenolik bileşikler ve sınıflandırılması, lignin ve sentezi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 5 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 5 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitkilerin mineral element kapsamları ve yapılarında bulunan organik bileşikler (hücre duvarının yapısında bulunan maddeler, bitkilerde rezerv maddeler ve diğerleri) 1. Hafta-Bitkilerin mineral element kapsamları ve yapılarında bulunan organik bileşikler (hücre duvarının yapısında bulunan maddeler, bitkilerde rezerv maddeler ve diğerleri).docx
2 Nükleik asitlerin (DNA ve RNA)yapısı, enzimler ve sınıflandırılması, ko-enzimler 2. Hafta-Nükleik asitlerin (DNA ve RNA)yapısı, enzimler ve sınıflandırılması, ko-enzimler.docx
3 Bitkilerde ototrof yolla ATP ve NADPH üretimi CO2'in fiksasyonu ve assimilasyonu, calvin döngüsü ve bu döngüde oluşan şekerler, heksozların oluşumu, C3, C4 ve CAM bitkilerinde CO2'in tutulma mekanizmaları 3. Hafta-Bitkilerde ototrof yolla ATP ve NADPH üretimi CO2'in fiksasyonu ve assimilasyonu, calvin döngüsü ve bu döngüde oluşan şekerler, heksozların oluşumu, C3, C4 ve CAM bitkilerinde CO2'.docx
4 Selüloz, hemiselüloz, pektin, sakkaroz, nişasta, oligozidler, inülin, früktozanların sentezi ve parçalanmaları 4. Hafta-Selüloz, hemiselüloz, pektin, sakkaroz, nişasta, oligozidler, inülin, früktozanların sentezi ve parçalanmaları.docx
5 Fotorespirasyon, heteretrof yolla enerji üretimi (solunum), glikoliz ve pentozların oksidatif döngüsü, mitekondrial solunum, krebs çemberi, elektronların taşınımı 5. Hafta-Fotorespirasyon, heteretrof yolla enerji üretimi (solunum), glikoliz ve pentozların oksidatif döngüsü, mitekondrial solunum, krebs çemberi, elektronların taşınımı.docx
6 Nitratların indirgenmesi, biyolojik azot fiksasyonu, kükürdün assimilasyou, aminoasit sentezi, proteinin yapısını oluşturan aminoasitler, amid ve amin oluşumu, polipeptitve protein oluşumu ve proteinlerin sınıflandırılması 6. Hafta-Nitratların indirgenmesi, biyolojik azot fiksasyonu, kükürdün assimilasyou, aminoasit sentezi, proteinin yapısını oluşturan aminoasitler, amid ve amin oluşumu, polipeptitve protein.docx
7 Bitkilerde bulunan organik asitler sentezlari ve görevleri: bitkilerde azotlu bileşikleri, proteinin yapısına girmeyen amino asitler, goanidin, alliinat, betain, betalein, alkoloideler 7. Hafta-Bitkilerde bulunan organik asitler sentezlari ve görevleri bitkilerde azotlu bileşikleri, proteinin yapısına girmeyen amino asitler, goanidin, alliinat, betain, betalein, alkoloide.docx
8 Bitkilerde C8-C18 doymuş yağ asitlerinin sentezi, doymamış yağ asitlerinin sentezi, gliserol sentezi, bitkilerde doymuş ve doymamış yağ asitleri, doymamış yağ asitlerinde omega ve delta kavramı 8. Hafta-Bitkilerde C8-C18 doymuş yağ asitlerinin sentezi, doymamış yağ asitlerinin sentezi, gliserol sentezi, bitkilerde doymuş ve doymamış yağ asitleri, doymamış yağ asitlerinde omega ve.docx
9 ARA SINAV 9. Hafta-ARA SINAV.docx
10 Terpenler ve steroidler, heterozidler 10. Hafta-Terpenler ve steroidler, heterozidler.docx
11 Vitaminler 11. Hafta-Vitaminler.docx
12 Büyüme molekülleri, oksin, sitokininler, giberellinler, strest hormonları, absisik asit, etilen, jasponik asit, salisilik asit 12. Hafta-Büyüme molekülleri, oksin, sitokininler, giberellinler, strest hormonları, absisik asit, etilen, jasponik asit, salisilik asit.docx
13 Dormansi ve çimlenme 13. Hafta-Dormansi ve çimlenme.docx
14 Bitkilerde fenolik bileşikler ve sınıflandırılması, lignin ve sentezi 14. Hafta-Bitkilerde fenolik bileşikler ve sınıflandırılması, lignin ve sentezi.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1121125 Enzimlerin yapılarını, rollerini, çeşitlerini ve ko-enzimleri bilir
2 1125438 Lignin ve diğer fenolik bileşikleri ve bitkideki rollerini bilir.
3 1119744 Bitkide bulunan alkoloidleri ve nasıl sentezlendiklerini, vitaminleri ve hormonların etkilerini bilir.
4 1122516 N ve S’ün nasıl asimile edildiğini ve biyolojik azot fiksasyonunu kavrar
5 1139195 Ototrof ve heterotrof yolla bitkilerde ATP ve NADPH’ın oluşumunu öğrenir
6 1138984 Bitkide CO2’in nasıl tutulduğunu nasıl assimile edildiğini bilir
7 1166210 DNA ve RNA’nın yapısını ve rollerini bilir.
8 1172181 Protein sentezini, aminoasitlerin sentezlenmesini, esansiyel aminoasitleri, amino asitlerin anabolizma ve katabolizmasını bilir.
9 1120663 Fotosentezi, solunumu, fotorespirasyonu, Kelvin döngüsünü, krebs çemberini bilir.
10 1123142 Selüloz, hemiselüloz, nişasta, sakaroz, pektin ve yağların yapılarını bilir
11 1229415 Bitkilerin mineral element kapsamlarını, hücre duvarını oluşturan maddeleri ve bitkilerin rezerv maddelerini bilir.
12 1118819 Bitkide protein olmayan azotlu bileşikleri, organik asitleri, terpenleri ve aromatik bileşikleri bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64067 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 64068 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 64069 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma
4 64070 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme
5 64071 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 64075 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 64072 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
8 64073 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
9 64074 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 4 3 4 4 3
2 5 4 5 5 4 4 4 3 4
3 4 5 5 5 4 3 4 3 4
4 5 5 5 4 4 3 4 4 4
5 5 4 4 4 4 3 4 3 3
6 5 5 5 4 4 3 4 3 3
7 4 4 4 4 5 3 5 3 3
8 5 4 5 5 5 3 3 4 4
9 4 4 4 4 4 3 4 3 3
10 4 4 3 4 5 3 3 3 4
11 4 5 4 5 4 3 3 4 3
12 4 4 5 4 4 3 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek