Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOP306 Toprak Biyolojisi 927001 3 6 6

Dersin Amacı

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğrencilerinin toprak canlıları hakkında temel bilgileri kazanmalarını sağlamak, Toprak Biyolojisinin ana konuları, temel ilke ve uygulamalarını öğretmek, Toprak canlılarının fonksiyonları ve tarımsal önemleri hakkında bilgi altyapısını sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Rıdvan KIZILKAYA

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bardgett, R., 2005. The Biology of Soil. Oxford University Press. Coleman, D.C., Crossley, D.A., herndrix, P.F., 2004. Fundementals of Soil Ecology. Elsevier.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Toprak Biyolojisinin önemi, kısa tarihçesi, toprak canlılarının sınıflandırılması ve bunların ekolojileri, toprak organizmaları (bakteriler, funguslar, aktinomisetler, solucanlar, termitler…), Toprak Canlılarının Birbirleri Arasındaki İlişkiler, Toprak Canlıları ile Rizosfer Arasındaki İlişkiler, Toprak Canlılarının Bitki Gelişmesine Üzerine Etkileri, Toprak Canlılarının Agregasyon Üzerine Etkileri, Edafonun Jeobiyokimyasal Rolü

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
7 Laboratuvar 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 10 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 9 45

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toprak Biyolojisinin Önemi, Toprak Biyolojisinin Kısa Tarihçesi, Toprağın Genel Özellikleri 1.pdf
2 Toprak Canlılarının Sınıflandırılması, Mikroorganizmalarda Beslenme 2.pdf
3 Mikrobiyal Gelişme, Mikroorganizmaların Üretilme Ortamları, Mikroorganizmaların Kontrol Altına Alınmaları, Mikroskoplar 3.pdf
4 Toprak Organizmalarının Ekolojileri 4.pdf
5 Bakteriler 5.pdf
6 Mantarlar (=Funguslar) 6.pdf
7 Aktinomisetler 7.pdf
8 ARA SINAV
9 Algler, Likenler ve Virüsler 9.pdf
10 Protozoalar ve Nematodlar 10.pdf
11 Solucanlar 11.pdf
12 Termitler 12.pdf
13 Toprak Canlılarının Birbirleri Arasındaki İlişkiler, Toprak Canlıları ile Rizosfer Arasındaki İlişkiler, Toprak Canlılarının Bitki Gelişmesine Üzerine Etkileri 13.pdf
14 Toprak Canlılarının Agregasyon Üzerine Etkileri, Edafonun Jeobiyokimyasal Rolü 14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1363028 Öğrenciler toprak mikroorganizmaları hakkında detaylı ve güncel bilgiye sahip olur.
2 1362805 Öğrenciler toprak çevresi ve tarımla ilişkisi konusunda elde ettikleri bilgileri sonraki derslerinde kullanma becerisinde olurlar.
3 1370208 Öğrenciler toprak çevresi hakkında elde etikleri bilgileri toprakların, fiziksel kimysal biyolojik süreçlerini açıklamada kullanırlar.
4 1350265 Öğrenciler farklı yöntemlerle toprak mikroorgnizmalarını analiz etme yeteneği kazanırlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71826 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 71827 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 71828 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma
4 71829 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme
5 71830 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 71834 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 71831 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
8 71832 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
9 71833 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 5 4 5 3 3 4
2 3 4 4 5 4 5 3 3 4
3 3 4 4 5 4 5 3 3 4
4 3 4 4 5 4 5 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek