Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOP308 Mesleki Uygulama II 927001 3 6 4

Dersin Amacı

Toprak Bilimi ve Biki Besleme alanına ilişkin uygulamalı temel bilgileri edindirerek, karşılaşılan sorunları ve çözüm yollarını öğretmektir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Coşkun Gülser,, Prof.Dr. Nutullah Ozdemır, Prof. Dr. İmamverdi Ekberli, Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya, Prof. Dr. Orhan Dengiz, Doç. Dr. Ahan Horuz, Doç. Dr. Mustafa Sağlam

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Demiralay, İ., 1993. Toprak Fiziksel Analiz Yöntemleri. Atatürk Üni.Zir.Fak. Yay., Erzurum Kacar, B., 1994. Bitki ve Toprağın Kimyasal Analizleri: III Toprak Analizleri. Ank. Ünv. Ziraat Fak. Eğitim Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yay. No: 3, Ankara. J. Benton Jones, Jr., Growsystems, Anderson, 1999. Soil Analysis Handbook of Reference Methods, Cat. #: SL1787, ISBN: 9780849302053, South Carolina, USA.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bitki analiz yöntemlerinin esasları ve sınıflandırılması (gravimetrik, volumetrik, fotometrik, kolorimetrik ve spektrofotometrik analizler). Bitki örneklerinin alınması (Sera denemelerinden, tarla bitkilerinden, meyve ağaçlarından, yemlerden, örnekleme yapılması). Bitki örneklerinin analize hazırlanması (örneklerin yıkanması ve kurutulması), kuru yakma, yaş yakma yöntemleri. Bitki örneklerinde kül tayini. Organik ve inorganik gübrelerden örnekleme esasları ve yapılması. Gübre örneklerinin kurutulması, öğütülmesi ve yakılması. Toprak etüt haritalama çalışmalarında yeni teknik ve teknolojilerin tanıtımı (Coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama, model tanıtımları)

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 4 56
7 Laboratuvar 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Laboratuar çalışmalarında güvenlik önlemleri ve ilk yardım . 1. HAFTA.pdf
2 Bitki analiz yöntemlerinin esasları ve sınıflandırılmaları. 2. HAFTA.pdf
3 Gravimetrik analizler. 3. HAFTA.pdf
4 Volümetri analizler 4. HAFTA.pdf
5 Fotometrik analizler 5. HAFTA.pdf
6 Kolorimetrik ve spektrofotometrik analizler . 6. HAFTA.pdf
7 Bitki örneklerinin alınması (Sera denemelerinden, tarla bitkilerinden, meyve ağaçlarından, yemlerden örnek yapılması). 7. HAFTA.pdf
8 Bitki örneklerinin analize hazırlanması (örneklerin yıkanması ve kurutulması. 8. HAFTA.pdf
9 Ara sınav 9. HAFTA.pdf
10 Bitki örneklerinnde kuru yakma, yaş yakma yöntemleri. 10. HAFTA.pdf
11 Bitki örneklerinde kül tayini. 11. HAFTA.pdf
12 Organik ve inorganik gübrelerden örnek alımının esasları ve örnekleme. 12. HAFTA.pdf
13 Gübre örneklerinin analize hazırlanması (kurutulması, öğütülmesi ve yakılması). 13. HAFTA.pdf
14 Toprak etüt haritalama çalışmalarında yeni teknik ve teknolojilerin tanıtımı 14. HAFTA.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1133676 Instrumental analiz teknikleri kullanarak bitki analizlerini öğretir.
2 1146586 Laboratuvar ve kimyasal maddelerin kullanımındaki temel güvenlik kuralları hakkında bilgilendirir.
3 1147176 Toprak-bitki analizlerinde oluşabilecek sorunlarının çözümüne yönelik metotları öğretir.
4 1126073 Analiz sonuçlarının yorumlanmasını öğretir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64067 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 64068 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 64069 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma
4 64070 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme
5 64071 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 64075 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 64072 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
8 64073 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
9 64074 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 4 5 4 4 3 3 5
2 3 5 4 5 4 4 4 3 5
3 3 5 4 5 4 4 3 3 5
4 3 5 4 5 4 4 5 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek