Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOP310 Organik Tarımda Toprak Yönetimi 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Lisans öğrencilerini organik tarımın temel ilkeleri ve organik tarımda toprakların yönetimi konusunda bilgilendirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Coşkun Gülser

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders hocası tarafından sağlanacaktır

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Organik tarım, organik tarımın ilkeleri, organik tarımda toprak hazırlama, organik tarımda toprak düzenleyiciler, organik tarımda toprak işleme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Organik tarımın tanımı ve organik tarıma giriş, organik tarımın tarihçesi
2 Türkiyede ve Dünyada organik tarım ve temel sorunları
3 Organik tarımın temel prensipleri, uygulama esasları ve yasal düzenlemeler
4 Ekolojik tarım ve organik tarımın karşılaştırılması
5 Tarımsal kimyasalların sürdürülebilir tarımda toprak, su, besin ve atmosfer üzerine etkileri
6 Toprakların bazı fiziksel özelliklerinin organik tarımda önemi, tekstür, strüktür, toprak havalanması, toprağın su içeriği
7 Toprakların bazı kimyasal özelliklerinin organik tarımdaki önemi, toprak reaksiyonu, toprak tuzluluğuı, toprakta besin elementlerinin dağılımı
8 Toprak organik maddesinin varlığı, sürdürülebilirliği ve organik tarım açısından önemi
9 Ara sınav
10 Organik tarımda korumalı toprak işleme
11 Organik tarımda ekim nöbeti ve amaçları
12 Organik tarımda toprak hazırlığı
13 Organik tarımda tarımsal kökenli artıkların kullanımı
14 Organik tarımda mineral ve organik kökenli artık ve atıkların kullanılabilirliği

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
44634 1126551 Organik tarımda toprak işleme, toprak girdilerinin önemi ve uygulanabilirliği öğretilir
44639 1228805 Organik tarımın ekolojik yönden önemi ve sürdürülebilirlik kavramı öğretilir
44640 1229644 Öğrencilere organik tarımda toprak yönetiminin önemi kavratılır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64067 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 64068 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 64069 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma
4 64070 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme
5 64071 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 64075 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 64072 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
8 64073 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
9 64074 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etme