Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOP312 Topraksız Tarımda Bitki Besleme 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Topraksız yetiştiricilikte bitki besleme yöntemlerini, besin çözeltilerinin hazırlanmasını ve uygulama şekillerini öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ayhan HORUZ

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Marschner, H. 1995. Mineral Nutrition of Higher Crops. Academic Press, London 2. Sevgican, A., 1999. Örtü altı Sebzeciliği (Topraksız Tarım) Cilt II, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, s. 130, İzmir. 3. Anonim, 2011. Topraksız Tarım. Hasad yayıncılık, No: 284, s. 144, İstanbul 4. Genç, Ç., 1993. Örtü Altı Yetiştiriciliği ve Dış Mekan Süs Bitkilerinde Yetiştirme Ortamı ve Gübreleme. VSB. s. 72, Yalova. 5. Anonymous, 1982. Coemmercial application of NFT. Soil-less Cultivation Systems Ltd, p. 93 England 6. Alpaslan, M., Güneş, A., ve İnal, A. 1998. Deneme Tekniği. . A.Ü. Ziraat Fakültesi yayın No: 1501, Ders Kitabı: s. 437, Ankara 7.Gül, A. 2008. Topraksız Tarım. Hasat yayıncılık, 144 s. 8. Sevgican, A. 1999. Örtüaltı sebzeciliği (Topraksız tarım) Cilt-II. Ege Üniv. Ziraat Fak. Yayınları, No:526, 130 s. 9. Genç, Ç. 1993. Örtüaltı yetiştiriciliğive dış mekan süs bitkilerinde yetiştirme ortamı ve gübreleme. VSB, Nurol Matbaacılık AŞ, Ankara 72 s.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Topraksız tarımın gelişimi, topraksız tarım teknikleri, substrat kültürü teknikleri, su kültürü teknikleri, substrat kültüründe kullanılan substratlar, sera zemininin hazırlanması, bitki gelişimi için mutlak gerekli besin elementleri, substrat kültüründe bitki besleme, besin çözeltilerin hazırlanması, çözelti konsantrasyon birimleri, besin çözeltilerinin hazırlanmasında suyun kalitesi, besin çözeltilerinde aranan özellikler (konsantrasyon, anyon katyon dengesi, pH, azot formları, elementler arası oran, EC vs,) besin çözeltilerinin hazırlanmasında kullanılan kimyasal maddeler, substrat kültüründe besin çözeltilerinin bitkilere veriliş şekilleri, damla sulama ile gübreleme, besin çözeltisi tankları, besin çözeltisi örnekleri, çözelti analizleri, ortam analizleri, bitki analizleri ve analiz sonuçlarının değerlendirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 3 6
2 Final Sınavı 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 9 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 10 40
34 Okuma 10 1 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Topraksız tarımın gelişimi ve topraksız tarım teknikleri 1. Hafta Topraksız Tarımın Gelişimi ve Topraksız tarım Teknikleri.docx
2 Substrat kültürü teknikleri, su kültürü teknikleri, substrat kültüründe kullanılan substratlar 2. Hafta Substrat kültürü teknikleri, su kültürü teknikleri, substrat kültüründe kullanılan substrat tarım teknikleri.docx
3 Sera zemininin hazırlanması, bitki gelişimi için mutlak gerekli besin elementleri, substrat kültüründe bitki besleme, 3. Hafta-Sera zemininin hazırlanması, bitki gelişimi için mutlak gerekli besin elementleri, substrat kültüründe bitki besleme,.docx
4 Besin çözeltilerin hazırlanması, çözelti konsantrasyon birimleri, 4. Hafta-Besin çözeltilerin hazırlanması, çözelti konsantrasyon birimleri,.docx
5 Besin çözeltilerinin hazırlanmasında suyun kalitesi, besin çözeltilerinde aranan özellikler (konsantrasyon, anyon katyon dengesi, pH, azot formları, elementler arası oran, EC vs,) 5. Hafta-Besin çözeltilerinin hazırlanmasında suyun kalitesi, besin çözeltilerinde aranan özellikler (konsantrasyon, anyon katyon dengesi, pH, azot formları, elementler arası oran, EC vs,).docx
6 Besin çözeltilerinin hazırlanmasında kullanılan kimyasal maddeler, 6. Hafta Besin Çözeltilerinin hazırlanması.pdf
7 Yavaş yarayışlı ve organik gübrelerin substrat kültüründe kullanımı, su ve substrat kültürlerinin karşılaştırılması 7. Hafta-Yavaş yarayışlı ve organik gübrelerin substrat kültüründe kullanımı, su ve substrat kültürlerinin karşılaştırılması.docx
8 Substrat kültüründe besin çözeltilerinin bitkilere veriliş şekilleri, 8. Hafta-Substrat Kültüründe Besin Çözeltilerinin Bitkilere Veriliş Şekilleri.pdf
9 Sınav 9. Hafta-Sınav Haftası.docx
10 Besin çözeltilerinin formülasyonları, değişik bitkiler için besin çözeltileri 10. Hafta-Besin çözeltilerinin formülasyonları, değişik bitkiler için besin çözeltileri.docx
11 Damla sulama ile gübreleme 11. Hafta-Damla sulama ile gübreleme.docx
12 Besin çözeltisi tankları, değişik araştırıcılar tarafından bildirilen besin çözeltisi örnekleri, 12. Hafta-Besin çözeltisi tankları, değişik araştırıcılar tarafından bildirilen besin çözeltisi örnekleri,.docx
13 Çözelti analizleri, ortam analizleri, 13. Hafta-Çözelti analizleri, ortam analizleri.docx
14 Bitki analizleri ve analiz sonuçlarının değerlendirilmesi 14. Hafta-Bitki analizleri ve analiz sonuçlarının değerlendirilmesi.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1359170 Substrat ve su kültürlerini uygular.
2 1357759 Topraksız yetiştiricilik tekniklerini bilir.
3 1365490 Topraksız yetiştiricilikte kullanılan gübreleri tanır.
4 1362895 Bitki beslemede besin çözeltilerini hazırlar.
5 1453480 Damla sulamayla besin çözeltilerini uygular.
6 1428221 Substrat ve besin çözeltilerinde olması gerekli element konsantrasyonlarını ve oranlarını bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71826 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 71827 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 71828 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma
4 71829 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme
5 71830 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 71834 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 71831 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
8 71832 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
9 71833 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 5 4 4 3 3
2 5 4 5 4 5 4 3 3 4
3 4 5 5 4 5 4 4 3 4
4 4 5 5 5 5 5 3 4 4
5 5 5 4 5 5 5 4 4 3
6 5 4 5 5 4 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek