Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOP314 Toprak Amenajmanı 927003 3 6 5

Dersin Amacı

Toprak yönetimine ilişkin temel bilgileri edindirerek, karşılaşılan sorunları ve çözüm yollarını öğretmektir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nutullah ÖZDEMİR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yeşilsoy,Ş., 1992. Toprak Amenajmanı, Ç.Ü. Ziraat Fak. Yay. 18 Aydeniz, A., 1985. AÜ Ziraat Fak. Ders kit. 263. The World Bank,2008.Sustainable Land Management Sourcebook, ISBN: 978-0-8213-7432-0

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Giriş, Toprak özellikleri ve sınıflandırma, Toprak amenajmanında temel ilkeler, Toprak suyu drenaj ve sulama, Arazi yetenek sınıflaması, Sürüm toprak işleme ve ekim metotları, Tohum yatağının hazırlanması ve kültüvasyon, Bitki besin elementleri ve gübreler, Bozulmuş toprakların yönetimi, Organik ve sürdürülebilir tarım, Kurak ve yarı-kurak bölge topraklarının yönetimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
8 Rehberli Problem Çözümü 12 1 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, Toprağın genel yapısı, Toprak yönetiminin temel ilkeleri 1. HAFTA.pdf
2 Arazi kullanımında temel ilkeler ve arazi kullanım planlaması 2. HAFTA.pdf
3 Amenajmman açısından Türkiye topraklarının durumu ve değerlendirilmesi 3. HAFTA.pdf
4 Bitki besin elementleri ve gübreler 4. HAFTA.pdf
5 Toprak işleme, Tohum yatağının hazırlanması 5. FTA.pdf
6 Toprak sıkışması, Kültivasyon 6. HAFTA.pdf
7 Yarı-kurak ve yağışlı bölge topraklarının yönetimi 7. HAFTA.pdf
8 Geleneksel tarım Sistemleri 8. HAFTA.pdf
9 Orgsnik tarım sistemleri 9. AFTA.pdf
10 Ara sınav 10. AFTA.pdf
11 Sürdürülebilir tarım sistemleri 11. HAFTA.pdf
12 Bozulmuş (degrade)toprakların yönetimi 12. HAFTA.pdf
13 Arazi toplulaştırılması ve yararları 13. HAFTA.pdf
14 Toprakta verim azalmasının nedenleri ve alınacak önlemler 14. HAFTA.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1199958 Toprak-su-bitki-atmosfer sisteminde fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçleri analiz etmek için gerekli bilgileri öğrenir
2 1203346 Toprak yönetimi ile ilgili problemler ve bunlara yönelik çözümleri bulmak için gerekli bilgilerin nasıl elde edileceğini değerlendirir
3 1199256 Toprak yönetimne ilişkin sorunlara nasıl çözüm getirileceğini öğrenir.
4 1203599 Doğal kaynakların muhafazasi ve sürdürülebirliği konusunda gerekli bilgilere sahip olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64067 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 64068 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 64069 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma
4 64070 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme
5 64071 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 64075 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 64072 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
8 64073 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
9 64074 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 1 3 1 3 4 2
2 1 3 3 2 1 2 4 5 3
3 2 1 3 3 2 3 2 3 4
4 3 2 1 1 4 4 5 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek