Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOP316 Toprak Erezyonu ve Verimlilik 927003 3 6 5

Dersin Amacı

Lisans öğrencilerine erozyon ile toprak verimliliği arasındaki ilişkileri öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Coşkun Gülser, Prof. Dr. Nutullah Özdemir

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Follet, R.F. , Stewart, B.A. 1985. Soil Erosion and Crop Productivit. ASA, SSSA, Inc. Publishers Madison, Wisconsin, USA. 533p.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Erozyon, toprak verimliliği, erozyonun fiziksel özellikler üzerindeki etkisi, erozyonun kimyasal ve biyolojik özellikler üzerindeki etkisi, kolloidler ve toprak verimliliği

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
8 Rehberli Problem Çözümü 12 1 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Erozyonun tanımı, önemi, tarım alanları ve erozyon,
2 Toprak kaynakları ve verimlilik
3 Verimliliği etkileyen kantitatif faktörler, toprak çevresi, bitkisel ölçümler
4 Toprak özelliklerinin erozyonla değişimi, kaymak tabakası, besin elementi kayıpları, toprak derinliğinin azalması
5 Toprak erozyonunun hidrolojik özellikler üzerine etkisi
6 Toprak erozyonunun yarayışlı su kapasitesi ve nispi ürün üzerine etkisi
7 Erozyonun toprağın kimyasal özellikleri üzerine etkisi, organik madde, verimlilik parametreleri
8 Ürün verimi ile ilişkili olarak erozyonun toprak özelliklerine etkisinin değerlendirilmesi
9 Ara sınav
10 Erozyon ve verimliliğin değerlendirilmesindeki modeller, Hidroloji ve iklim modelleri
11 Erozyon ve besin elementi modelleri
12 Toprak sıcaklığı ve ürün yetiştirme modelleri
13 Toprak işleme modelleri
14 İyi toprak yönetiminin erozyona uğramış topraklardaki etkisi, korumalı toprak işlemeye ürünün yanıtı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
44641 1229718 Ürün verimi ile erozyon arasındaki ilişkileri öğretir.
44644 1121393 Erozyon ve verimlilik arasındaki ilişkileri modellerle tanımlamayı öğretir.
44646 1129276 Erozyon süreçlerinde iyi toprak yönetimleri ile ürün verimliliğinin sürdürülebilirliğini kavratır.
44649 1130253 Erzyonun verimlilik parametreleri üzerine olan etkilerini kavratmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64067 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 64068 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 64069 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma
4 64070 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme
5 64071 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 64075 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 64072 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
8 64073 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
9 64074 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etme