Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOP401 Toprak Oluşumu ve Sınıflandırılması 927001 4 7 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, toprakların oluşumu ve taksonomik sınıflandırılmalarına yönelik öğrencilerin bilgilendirilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Orhan DENGİZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Soil Survey Staff (1999). Soil Taxonomy. A Basic of soil classification for making and interpreting soil survey. USDA Handbook No: 436, Washington D.C. USA. Tanju, Ö. 1996. Torak Genesisi. Ankara Ünv. Ziraat Fakültesi Yayın no: 1472, Ders kitabı: 437 Dinç, U., Kapur, S., Özbek, H ve Şenol S., 1987. Toprak Genesisi ve sınıflaması. Çukurova Üniv. Derkitabı: 7.1.3 Keys to soil taxonmy, 9th editions 2003. USDA. Atalay, İ. 2006. Toprak Oluşumu, Sınıflandırması ve Coğrafyası. Meta Basım Matbaacılık. Altınbaş, Ü. 2000. Toprak Genetiği ve Sınıflaması. Ege Üni. Ziraat Fak. Yayın No: 540. İnce, F. 1983. Yeni Toprak Ordoları Temel Özellikleri ve Sınıflandırmaları. Dicle Üniversitesi, Yayın No: 8

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Torak kavramı ve oluşum üzerinedeki bilgiler, toprak morfolojisi, topraklarda ayrışma ve toprak oluşumu, toprak oluşum faktörleri ve süreçler (Ana materyal, topografya, iklim, canlılar ve zaman), toprak yapan olaylar, yüze ve yüzey altı genetik horizonlar ve diğer tanımlama horizonları, doğal toprak sınıflandırmasının esasları, toprak sınıflandırma sistemleri, eski Amarikan sınıflansırma sistemi ve Türkiyedeki dağılımları, yeni Amerikan sınıflandırma sistemi, toprak sıcaklık ve nem rejimlerinin belirlenmesi, on iki ordonun temel özellikleri ve alt sınıfları, FAO/UNESCO toprak sınıflandırma sistemi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 10 140
6 Uygulama/Pratik 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toprak kavramı ve oluşum üzerinedeki bilgiler, x 1.pdf
2 toprak morfolojisi, x 2.pdf
3 topraklarda ayrışma ve toprak oluşumu, x 2.pdf
4 toprak oluşum faktörleri ve süreçler (Ana materyal, topografya), x 4.pdf
5 toprak oluşum faktörleri ve süreçler (iklim, canlılar ve zaman), x 5.pdf
6 toprak yapan olaylar, yüze ve yüzey altı genetik horizonlar ve diğer tanımlama horizonları, x 6.pdf
7 toprak yapan olaylar ve diğer tanımlama horizonları, x 7.pdf
8 doğal toprak sınıflandırmasının esasları, x 8.pdf
9 doğal toprak sınıflandırmasının esasları, x 9.pdf
10 ara sınav x 10.pdf
11 toprak sınıflandırma sistemleri, eski Amarikan sınıflansırma sistemi ve Türkiyedeki dağılımları, x 11.pdf
12 yeni Amerikan sınıflandırma sistemi, x 12.pdf
13 toprak sıcaklık ve nem rejimlerinin belirlenmesi, x 13.pdf
14 on iki ordonun temel özellikleri ve alt sınıfları, x 14.pdf
15 FAO/UNESCO toprak sınıflandırma sistemi 15.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1163907 Toprakların oluşumlarını yorumlar
2 1173720 Farklı toprakların dünya toprak sınıflama sistemlerinde sınıflandırır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64067 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 64068 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 64069 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma
4 64070 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme
5 64071 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 64075 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 64072 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
8 64073 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
9 64074 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etme