Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOP403 Toprak Mikrobiyolojisi ve Biyokimyası 927001 4 7 6

Dersin Amacı

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğrencilerinin toprak mikroorganizmaları ve mikrobiyolojik döngüler hakkında temel bilgileri kazanmalarını sağlamak, Toprak Mikrobiyolojisi ve Biyokimyasının ana konuları, temel ilke ve uygulamalarını öğretmek, Toprak mikroorganizmalarının fonksiyonları ve tarımsal önemleri hakkında bilgi altyapısını sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Pof.Dr.Rıdvan Kızılkaya

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Paul, E.A., 2007. Soil Microbiology and Biochemistry. Academic Press. Paul, E.A., 2007. Soil Microbiology, Ecology and Biochemistry. Academic Press. Buscot, F., Varma, A., 2005. Microorganisms in Soils : Roles in Genesis and Functions. Springer Van Elsas, J.D., Jansson, J.K., Trevors, J.T., 2007. Modern Soil Microbiology. CRC Press.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Toprak enzimleri (enzimler ve etki mekanizmaları, enzim kinetikleri, enzim aktivitelerini etkileyen faktörler), Toprataki karbon döngüsü (organik maddenin parçalanması ve selüloz, hemiselüloz, lignin, kitin, inülin, nişasta, pektinin toprakta ayrışması, humus ve humifikasyon) N döngüsü (mineralizasyon, nitrifikasyon, denitrifikasyon, fiksasyon, asimilasyon), Fosfor döngüsü (mineralizasyon, asimilasyon, oksidasyon-redüksiyon tepkimeleri, inorganik P’nin çözünürlüğü), kükürt döngüsü (organik S’nin mineralizasyonu, asimilasyon, S oksidasyonu-redüksiyonu) ile demir, Mangan, civa ve arsenik döngüsünün mikrobiyolojisi ve biyokimyası

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 35 35
2 Final Sınavı 1 35 35
7 Laboratuvar 14 6 84

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toprak enzimleri (enzimler ve etki mekanizmaları, enzim kinetikleri) 1.pdf
2 Toprak enzimleri (enzim aktivitelerini etkileyen faktörler) 2.pdf
3 Toprataki karbon döngüsü (organik maddenin parçalanması) 3.pdf
4 Toprataki karbon döngüsü (selüloz, hemiselüloz, lignin, kitin, inülin, nişasta, pektinin toprakta ayrışması) 4.pdf
5 Toprataki karbon döngüsü (humus ve humifikasyon) 5.pdf
6 Topraktaki Azot döngüsü (mineralizasyon, nitrifikasyon) 6.pdf
7 Topraktaki Azot döngüsü (denitrifikasyon, asimilasyon) 7.pdf
8 Ara sınav
9 Topraktaki Azot döngüsü (fiksasyon) 9.pdf
10 Toprakta Fosfor döngüsü (mineralizasyon, asimilasyon) 10.pdf
11 Toprakta Fosfor döngüsü (oksidasyon-redüksiyon tepkimeleri, inorganik P’nin çözünürlüğü) 11.pdf
12 Toprakta Kükürt döngüsü (organik S’nin mineralizasyonu, asimilasyon) 12.pdf
13 Toprakta Kükürt döngüsü (S oksidasyonu-redüksiyonu) 13.pdf
14 Toprakta Demir, Mangan, civa ve arsenik döngüsünün mikrobiyolojisi ve biyokimyası 14.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1165000 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü öğrencilerinin toprak mikroorganizmaları hakkında detaylı ve güncel bilgilere sahip olacaktır.
2 1170041 Öğrenciler toprak mikroorganizmalarını, çeşitli tanı ve teşhis yöntemleri kullanarak tanımlayabilecektir.
3 1172534 Toprak mikroorganizmaları ve bunların tarımsal katkıları ile ilgili öğrendikleri bilgilerini ilerideki mesleki derslerinde kullanabilecektir.
4 1150246 Öğrenciler toprak mikroorganizmalarının toprakların fiziksel ve kimyasal özellikleri üzerine etkisi, bitkisel üretim üzerine katkıları konularında temel bilgi ve birikime sahip olacaklardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64067 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 64068 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 64069 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma
4 64070 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme
5 64071 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 64075 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 64072 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
8 64073 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
9 64074 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 4 4 3 3 4
2 4 5 4 4 5 5 3 4 4
3 4 4 4 5 5 5 3 3 4
4 4 5 4 5 4 4 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek