Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOP405 Toprak Mekaniği ve Teknolojisi 927001 4 7 6

Dersin Amacı

Toprak Bilimi ve Biki Besleme Lisans Programı Öğrencilerine Toprak Mekaniği Ve Teknolojisi Hakkında temel ve uygulamalı bilgileri edindirerek, karşılaşılan sorunları ve çözüm yollarını öğretmektir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nutullah ÖZDEMİR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Özdemir, N., 2007. Toprak Mekaniği ve Teknolojisi Ders Notları. OMÜ Ziraat Fak. Yardımcı Ders Kitapları •Barnes, G. E., 1995. Soil Mechanics principles and practice. Macmillan Press Ltd. ISBN 0-333-59654-4. • Munsuz, N., 1985. Toprak Mekaniği ve Teknolojisi. A. Üni Yay. No 922. •Terzaghi, K. ve ark. 1996. Soil Mechanics in Engineering Practices. William Sons Inc.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Toprak mekaniğine giriş, Toprağın oluşumu ve özellikleri, Toprakların sınıflandırılması, Toprağın indeks özellikleri, Toprağın hidrolik ve mekanik özellikleri, Eğim stabilitesi, Harfiyat ve toprak sıkıştırılması, Konsolidasyon Toprak kıvamı, Filtreler, Teorik toprak mekaniği, Toprak teknolojisi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, Toprak mekaniğine ilişkin temel kavramlar 1. HAFTA.pdf
2 Toprağın oluşumu ve mühendislik özellikleri " 2. HAFTA.pdf
3 Zeminlerin sınıflandırılması " 3. HAFTA.pdf
4 Toprağın İndeks Özellikleri " 4.HAFTA.pdf
5 Toprağın hidrolik ve mekanik özellikleri " 5. HAFTA.pdf
6 Filtreler 6. HAFTA.pdf
7 Toprak sıkıştırılması " 7. HAFTA.pdf
8 Toprakta konsolidasyon " 8. HAFTA.pdf
9 Ara sınav 9. HAFTA.pdf
10 Toprakta kıvam ve kıvam limitleri " 10. HAFTA.pdf
11 Toprak ve toprak teknolojisi " 11. HAFTA.pdf
12 Çimento ve çimento yapımında Toprak " 12. HAFTA.pdf
13 Tuğla ve tuğla yapımında toprak " 13. HAFTA.pdf
14 Cam Teknolojisi, Fayans, Seramik,.. Çini yapımında toprak " 14. HAFTA.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1182782 Toprakların bileşimi ve sınıflandırılması hakkında bilgi sahibi olur
2 1184790 Hidrolik ve mekanik özellikleri anlar gerekli yorum ve değerlendirmeyi yapar
3 1194931 Toprak sıkışması hakkında bilgi sahibi olur
4 1196358 Toprak kıvamı hakkında bilgi sahibi olur
5 1186581 Toprak teknolojisinin temel kavramları hakkında bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64067 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 64068 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 64069 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma
4 64070 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme
5 64071 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 64075 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 64072 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
8 64073 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
9 64074 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 2 1 1 4 1 2 2
2 4 2 1 3 2 5 2 1 4
3 3 1 1 4 3 3 3 1 5
4 2 4 2 5 1 3 1 5 3
5 1 5 1 3 1 3 1 1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek