Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOP407 Toprak Kalitesi ve Sağlığı 927003 4 7 4

Dersin Amacı

Bu dersi amacı öğrencilere sürdürülebilir tarımsal üretim için toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik kalite özelliklerinin korunmasını ve geliştirilmesini öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Mustafa SAĞLAM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Doran, J.W. ve Jones, A.J. (Eds), 1996. Toprak Kalite Değerlendirmesi için yöntemler. SSSA Özel Basım No 49, Madison, Wisconsin, USA. Doran, J.W., Coleman, D.C., Bezdicek, D.F., and Stewart, B.A. (Eds), 1994. Sürdürülebilir Çevre için Toprak Kalitesi Tanımlaması. SSSA Özel Basım No 35, Madison, Wisconsin, USA.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Toprak kalite indeksleri, fiziksel, kimyasal ve biyolojik davranışlar ve toprak kalitesi üzerine etkileri, toprak kalitesinde ekosistem yaklaşımı, toprak kalite indikatörleri, toprak kalitesinin kontrolü, toprak kalitesinin değerlendirilmesinde pedotransfer fonksiyonlar, sulama suyu kalitesi ve toprak kalitesine etkisi, korumalı tarım sistemlerinde toprak kalitesinin değerlendirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 2 80 1
4 Quiz 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toprak Kalitesi Kavramının Tanımı +
2 Toprak Kalitesinin Potansiyel Uygulamaları +
3 Sürdürülebilir Tarım için Toprak Kalitesinin Önemi +
4 Toprak Kalite Değerlendirmesi +
5 Toprak Kalite İndikatörleri +
6 Toprak Kalitesinin Fiziksel İndikatörleri +
7 Toprak Kalitesinin Fiziksel İndikatörleri +
8 Toprak Kalitesinin Kimyasal İndikatörleri +
9 ara sınav +
10 Toprak Kalitesinin Kimyasal İndikatörleri +
11 Toprak Kalitesinin Biyolojik İndikatörleri +
12 Bitkisel Üretim için Toprak Kalite Yönetimi +
13 Toprak Kalite Yönetimiyle birlikte Toprak, Hava ve Su Kalitesi +
14 Gıda Güvenliği, Bitki ve Hayvan Sağlığı için Toprak Kalite Yönetimi +

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1433960 Öğrenciler sürdürülebilir tarım kavramını tarif ederler
2 1422276 Öğrenciler toprak kalite kavramını tanımlarlar
3 1442413 Öğrenciler toprak kalite indikatörlerini tanımlarlar
4 1420030 Öğrenciler toprak kalite özelliklerinin korunmasını ve geliştirilmesini planlarlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71826 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 71827 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 71828 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma
4 71829 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme
5 71830 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 71834 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 71831 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
8 71832 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
9 71833 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 4 5 5 3 5
2 5 5 5 5 4 5 5 3 5
3 5 5 5 5 4 5 5 3 5
4 5 5 5 5 4 5 5 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek