Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOP409 Süs Bitkilerinin Gübrelenmesi 927003 4 7 4

Dersin Amacı

Süs bitkilerini besleme ilkeleri, saksılı süs bitkilerinin yetiştirilmesinde ortam hazırlığında kullanılan harç materyalleri ve özellikleri, harç materyallerinin hazırlanması ve sterilizasyonu, süs bitkilerinin yetiştirilmesinde dikkat edilecek hususlar, süs bitkilerinin gübrelenmesinde dikkat edilecek hususlar, besin maddesi noksanlığında süs bitkilerinde ortaya çıkan simptomlar, süs bitkilerinin gübrelenmesi ve bitki besin solüsyonlarının hazırlanmasını öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ayhan HORUZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Genç, Ç., 1993. Örtü altı yetiştiriciliği ve dış mekan süs bitkilerinde yetiştirme ortamı ve gübreleme. VSB. Ankara Özbek, N., 1984. Süs Bitkilerinin Gübrelenmesi. Nükleer Araştırma ve Atom Enerjisi Kurumu, Ankara. Özgümüş, a., 1985. Topraksız kültürde bitkilerin beslenmesi. Uludağ Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi, 4:93-101. Yazaltın, A. ve Çavuşoğlu, E., 1995. Topraksız yetiştiricilikte bitkilerin beslenmesi. Ege Üniv. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü. Sonnoveld , C. and Straver, N. 1992. Nutrient Solutions for Vegetables and Flowers Grown in Water or Substrates. Proefstation Voor TuinbouvOnder Glass No. 8, Naaldwijk, The Netherlands. Cresswell, G.C. and Weir, R.G.1997. Plant Nutrient Disorders 5. Ornamental Plants and Shrubs. Inkata Press, Ausralia. Kenber, L.A. 1996. Süs ve Salon Bitkileri. “Salon Çiçekçiliği”. Üçüncü Baskı. İnkilap Kitapevi, İstanbul. Korkut, A. B. ve İnan, İ. H. 2002. Saksılı Süs Bitkileri. Hasad Yayıncılık Ltd. Şti., İstanbul. Rees, A.R. 1992. Ornamental Bulbs, Corms and Tubers. C.A.B. International, Wallingford Oxon OX10 8DE, Redwood Press Ltd, Melksham, United Kingdoom. ISBN o 85198 656 0

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1.Süs bitkilerinin besleme ilkeleri, süs bitkilerinin beslenmelerinde ve gübrelenmelerindeki temel yaklaşımların anlatımı 2.Süs bitkilerinin yetiştirilmesinde kullanılan harç materyalleri ve özellikleri, ortam hazırlığında kullanılan harç materyallerinin karışım oranları ve genel amaçlı harçlar 3.Tohum, fide ve saksı ortam harçların hazırlanması 4.Süs bitkilerinde değişik harç karışımları ve temel gübreleme 5.Besin maddelerinin bitkideki rolleri, besin noksanlığı ve fazlalığında ortaya çıkan simptomlar, besinler arası ilişkiler 6.Kesme çiçek ve dış mekan süs bitkilerinde harç karışımları, temel ve üst gübreleme 7.Harç karışımlarının hazırlanması, pH ayarı ve süs bitkilerinin pH ve EC (tuz) isteklerine göre gruplandırılması, 8.Süs bitkilerin tuza dirençleri ve tuza karşı karşı hassasiyetlerine göre gruplandırılması 10.Bitki besleme ve gübreleme ile ilgili hesaplamalarda kullanılan birimlerin örnek problemlerle açıklanması, Gübre ve besin solüsyonlarının hesaplanması ve laboratuarda hazırlanması 11.Kesme çiçeklerin gübrelenmesi, yazlık çiçeklerin gübrelenmesi, çok yıllık bitkilerin gübrelenmesi, bazı süs bitkilerinde N, P, K, Ca, Mg, S, noksanlık simptomlarının slaytlarla sunumu 12.Süs bitkilerinin gübrelenmesinde değişik yaklaşımlara ilişkin örnek problemlerin çözümü, seçilen süs bitkilerinin gübrelenmesine ilişkin hesaplamaların yapılarak gübrelemenin nasıl yapılacağının anlatılması, bazı süs bitkilerinde Fe, Mn, Zn, Cu, B ve Mo noksanlık simptomlarının slaytlarla sunumu 13.Süs bitkilerinin ihtiyaç gösterdikleri besin maddelerinin miktar ve oranları ve bunu etkileyen faktörler, süs bitkilerinin gübrelenmesiyle ilgili örnek problem çözümleri 14.Süs bitkilerinin gübrelenmesinde dikkat edilecek hususlar, süs bitkilerinin gübreleme bakımından gruplandırılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 3 6
2 Final Sınavı 1 2 2
7 Laboratuvar 12 2 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 4 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 6 48
34 Okuma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Süs bitkilerinin besleme ilkeleri, süs bitkilerinin beslenmelerinde ve gübrelenmelerindeki temel yaklaşımların anlatımı Süs bitkilerinin besleme ilkeleri, süs bitkilerinin beslenmelerinde ve gübrelenmelerindeki temel yaklaşımların anlatım
2 Süs bitkilerinin yetiştirilmesinde kullanılan harç materyalleri ve özellikleri, ortam hazırlığında kullanılan harç materyallerinin karışım oranları ve genel amaçlı harçlar 2. Hafta-Süs bitkilerinin yetiştirilmesinde kullanılan harç materyalleri ve özellikleri, ortam hazırlığında kullanılan harç materyallerinin karışım oranları v.docx
3 Tohum, fide ve saksı ortam harçların hazırlanması 3. Hafta-Tohum, fide ve saksı ortam harçların hazırlanması.docx
4 Süs bitkilerinde değişik harç karışımları ve temel gübreleme 4. Hafta-Süs bitkilerinde değişik harç karışımları ve temel gübreleme.docx
5 Besin maddelerinin bitkideki rolleri, besin noksanlığı ve fazlalığında ortaya çıkan simptomlar, besinler arası ilişkiler 5. Hafta-Besin maddelerinin bitkideki rolleri, besin noksanlığı ve fazlalığında ortaya çıkan simptomlar, besinler arası ilişkiler.docx
6 Kesme çiçek ve dış mekan süs bitkilerinde harç karışımları, temel ve üst gübreleme 6. Hafta-Kesme çiçek ve dış mekan süs bitkilerinde harç karışımları, temel ve üst gübreleme.docx
7 Harç karışımlarının hazırlanması, pH ayarı ve süs bitkilerinin pH ve EC (tuz) isteklerine göre gruplandırılması, 7. Hafta-Harç karışımlarının hazırlanması, pH ayarı ve süs bitkilerinin pH ve EC (tuz) isteklerine göre gruplandırılması,.docx
8 Süs bitkilerin tuza dirençleri ve tuza karşı karşı hassasiyetlerine göre gruplandırılması 8. Hafta-Süs bitkilerin tuza dirençleri ve tuza karşı karşı hassasiyetlerine göre gruplandırılması.docx
9 Ara Sınav 9. Hafta-Ara Sınav.docx
10 Süs bitkilerinin gübreleme bakımından gruplandırılması, saksı ve kesme çiçekli bitkilerinin gübrelenmesi, 10. Hafta-Süs bitkilerinin gübrelenmesinde dikkat edilecek hususlar, süs bitkilerinin gübreleme bakımından gruplandırılması, süs bitkilerinin gübreleme bakımın.docx
11 Bitki besleme ve gübreleme ile ilgili hesaplamalarda kullanılan birimlerin örnek problemlerle açıklanması, Gübre ve besin solüsyonlarının hesaplanması ve laboratuarda hazırlanması 11. Hafta-Bitki besleme ve gübreleme ile ilgili hesaplamalarda kullanılan birimlerin örnek problemlerle açıklanması, Gübre ve besin solüsyonlarının hesaplan.docx
12 Kesme çiçeklerin gübrelenmesi, yazlık çiçeklerin gübrelenmesi, çok yıllık bitkilerin gübrelenmesi, bazı süs bitkilerinde N, P, K, Ca, Mg, S, noksanlık simptomlarının slaytlarla sunumu 12. Hafta-Kesme çiçeklerin gübrelenmesi, yazlık çiçeklerin gübrelenmesi, çok yıllık bitkilerin gübrelenmesi, bazı süs bitkilerinde N, P, K, Ca, Mg, S, noksan.docx
13 Süs bitkilerinin gübrelenmesinde değişik yaklaşımlara ilişkin örnek problemlerin çözümü, seçilen süs bitkilerinin gübrelenmesine ilişkin hesaplamaların yapılarak gübrelemenin nasıl yapılacağının anlatılması, bazı süs bitkilerinde Fe, Mn, Zn, Cu, B ve Mo noksanlık simptomlarının slaytlarla sunumu 13. Hafta-Süs bitkilerinin gübrelenmesinde değişik yaklaşımlara ilişkin örnek problemlerin çözümü, seçilen süs bitkilerinin gübrelenmesine ilişkin hesaplamal.docx
14 Süs bitkilerinin ihtiyaç gösterdikleri besin maddelerinin miktar ve oranları ve bunu etkileyen faktörler, süs bitkilerinin gübrelenmesiyle ilgili örnek problem çözümleri, Süs bitkilerinin gübrelenmesinde dikkat edilecek hususlar, süs bitkilerinin gübreleme bakımından gruplandırılması 14. Hafta-Süs bitkilerinin ihtiyaç gösterdikleri besin maddelerinin miktar ve oranları ve bunu etkileyen faktörler, süs bitkilerinin gübrelenmesiyle ilgili ö.docx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1433012 Süs bitkilerinin beslenme ilkelerini bilir.
2 1438188 Kesme ve saksılı süs bitkilerinde harç ortamlarını hazırlayarak, temel ve üst gübrelemeyi yapar
3 1418704 İç ve dış mekan süs bitkilerini gübrelemesini yapar.
4 1436498 Süs bitkilerinin gübrelenmesinde katı ve sıvı besin solüsyonlarını hazırlar.
5 1416112 Süs bitkilerinin besin maddesi noksanlığında ortaya çıkan simptomları teşhis eder.
6 1426557 Süs bitkilerinin besin maddesi noksanlığını katı ve sıvı gübrelerle giderir.
7 1438326 Süs bitkilerine uygun ve dengeli bir gübrelemenin nasıl yapılabileceğini bilir.
8 1440127 Süs bitkilerinin ihtiyaç gösterdikleri besin maddelerinin miktar ve oranlarını ile bunu etkileyen faktörleri bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71826 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 71827 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 71828 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma
4 71829 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme
5 71830 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 71834 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 71831 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
8 71832 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
9 71833 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 5 4 4 3 3
2 5 5 4 4 5 5 4 3 3
3 5 4 4 4 4 4 4 3 4
4 5 4 5 5 4 4 4 3 4
5 5 4 5 4 4 3 4 3
6 5 5 5 5 5 5 3 4 3
7 5 5 4 5 4 4 4 3 4
8 5 5 4 5 5 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek