Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOP411 Toprak Islahı ve Düzenleyiciler 927003 4 7 5

Dersin Amacı

Bu ders öğrencilere bozulmuş toprakların ıslahı hakkında bilgi verir ve onlara toprak düzenleyicilerin tarımdaki önemini tanıtır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Mustafa SAĞLAM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Munsuz ve ark. 2001. Toprak Islahı ve Düzenleyiciler. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Ders Kitabı, No:471.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Toprakların bozulması, toprakta tuzluluk ve alkalilik, tuzluluğun toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerine etkisi, toprakta tuz taşınımının modellemesi, tuzlu ve alkali toprakların ıslahı, organik inorganik toprak düzenleyiciler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
8 Rehberli Problem Çözümü 6 2 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 35 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toprakta tuzların kaynağı; Türkiye ve dünyada çoraklaşma görülen toprakların dağılımı Toprak Islahı ve Düzenleyiciler-1.pdf
2 Toprakta tuzların çeşitleri ve özellikleri, bulunuş durumları ve kritik seviyeleri (Karbonatlı, sülfatlı, klorürlü tuzlar, nitratlar, boratlar) Toprak Islahı ve Düzenleyiciler-2.pdf
3 Tuzun toprak özellikleri ve bitki üzerine olan etkileri, bitkilerin tuza dayanımları. Toprak Islahı ve Düzenleyiciler-3.pdf
4 Çorak toprakların sınıflandırılması, tuzlu, alkali, tuzlu-alkali topraklar ve kimyasal özellikleri Toprak Islahı ve Düzenleyiciler-4.pdf
5 Tuzlu toprakların oluşumu ve ıslah yöntemleri; yıkama ihtiyacının belirlenmesi, drenaj Toprak Islahı ve Düzenleyiciler-5.pdf
6 Alkali toprakların oluşumu ve ıslah yöntemleri, kimyasal ıslah maddeleri, karbonat içermeyen alkali toprakların ıslahı, jips miktarının hesaplanması Toprak Islahı ve Düzenleyiciler-6.pdf
7 Alkali karbonat içeren pH'sı 7.5'dan fazla alkali toprakların ıslahı, alkali karbonat içeren pH'sı 7.5 dan düşük alkali toprakların ıslahı, tuzlu-alakli toprakların ıslahı Toprak Islahı ve Düzenleyiciler-7.pdf
8 Sulama suyu kalitesi ve toprak tuzluluğu ile ilişkisi Toprak Islahı ve Düzenleyiciler-8.pdf
9 Ara sınav
10 Toprak düzenleyicilerin sınıflandırılması, organik, inorganik ve sentetik düzenleyiciler Toprak Islahı ve Düzenleyiciler-10.pdf
11 Organik maddenin topraktaki önemi ve düzenleyicilerin seçiminde dikkat edilecek özellikler Toprak Islahı ve Düzenleyiciler-11.pdf
12 Organik toprak düzenleyiciler, ahır gübresi, yeşil gübreleme, kompost, vb. organik artıklar Toprak Islahı ve Düzenleyiciler-12.pdf
13 İnorganik düzenleyiciler, vermikülit, perlit, jips, kireç, zeolit vb. Toprak Islahı ve Düzenleyiciler-13.pdf
14 Sentetik düzenleyiciler ve kullanım alanları, PAM, PVA, hidrojeller vb. Toprak Islahı ve Düzenleyiciler-14.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
125437 1181552 Tuzlulaşma ve alkalileşmenin toprak özellikleri üzerine olan etkilerini öğretir
125438 1194412 Tuzlu ve alkali toprakların ıslahı hakkında bilgilendirir
125439 1195430 Toprak düzenleyicilerin seçimi ve kullanımını kavratır
125440 1195814 Organik ve inorganik düzenleyicilerin özellikleri ve topraktaki etkilerini öğretir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64067 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 64068 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 64069 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma
4 64070 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme
5 64071 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 64075 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 64072 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
8 64073 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
9 64074 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etme