Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOP413 Toprak Sistemlerinde Matematiksel Uygulamalar 927003 4 7 5

Dersin Amacı

Öğrencilere yüksek matematiğin toprak sisteminde uygulaması hakkında bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İmanverdi Ekberli

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Edward T. Dowling, 1990. İş, Ekonomi ve Sosyal Bilimler için Matematik (Teori ve Problemler). Schaun Serisinden Çevri Editörü Prof. Dr. H. Hilmi Hacisalihoğlu. Nobel Yayın Dağıtım LTD. ŞTİ,Ankara. 2. Alpha C.Chiang, 1999. Matematiksel İktisadın Temel Yöntemleri. Gazi Büro Kitabevi, Ankara. 3. Tulunay, Y., 1987. Matematik Programlama ve İşletme Uygulamaları. Bayrak Matbaacılık, İstanbul. 4. Evsahiboğlu,N., 1994. Mühendislik Matematiği. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 1339. Ders kitabı: 388. 5. Edward T. Dowling, 1993. İşletme ve İktisad İçin Matematiksel Yöntemler (Teori ve Problemler). Schaum Serisinden Çevri, Nobel Yayın Dağıtım LTD. ŞTİ, Ankara.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Fonksiyon kavramı ve çeşitleri (Üstel ve logaritma, parçalı, trigonometrik, ters trigonometrik fonksiyonlar). Limit kavramı. Sağdan ve soldan limit. Limite ait esas teoremler. Limite ait uygulamalar. Türevin tanımı ve temel özellikleri.Bileşik fonksiyonun türevi. Türevin fiziksel ve geometrik anlamı. Fonksiyonun maksimum ve minimum değerleri, büküm noktaları, maksimum ve minimum problemleri. Fonksiyonların maksimum ve minimum kuralının deneme sonuçlarına (fiziksel, kimyasal ve biyolojik toprak parametrelerine) uygulanması. Belirsiz integral. Belirsiz integralın özellikleri. Basit elemanlara ayırma ile integrasyon. Belirli integralın tanımı ve bazi özelikleri. Belirli integralın hesaplama yöntemleri. Toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçlerinin incelenmesinde integralın bazı uygulamaları. Çok değişkenli fonksiyonların tanımı. Limit ve limit alma kuralları. Kısmi türev kavramı. Yüksek mertebeden kısmi türevler. Çok değişkenli fonksiyonlarda maksimum ve minimum. Maksimum ve minimum kuralının deneme sonuçlarına (fiziksel, kimyasal ve biyolojik toprak parametrelerine) uygulanması. Korelasyon analizi. Regresyon denklemleri (doğrusal, doğrusal olmayan, üstel, kuvvet, logaritmik) ve deneysel verilere uygulanması. Model, modelleme, modellerin sınıflandırılması. Ampirik ve teorik modeller. Toprakta taşınım süreçlerinin matematiksel modellenmesi (genel). Doğrusal programlama ve doğrusal proglamlama modelinin yapılması. Doğrusal programlama modellerinin grafiksel yöntemle çözümü. Maksimizasyon (minimizasyon )doğrusal programlama modellerinin Simpleks yöntemle çözümü.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 13 26
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 13 39

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fonksiyon kavramı ve çeşitleri (Üstel ve logaritma, parçalı, trigonometrik, ters trigonometrik fonksiyonlar).
2 Limit kavramı. Sağdan ve soldan limit. Limite ait esas teoremler. Limite ait uygulamalar.
3 Türevin tanımı ve temel özellikleri.Bileşik fonksiyonun türevi. Türevin fiziksel ve geometrik anlamı.
4 Fonksiyonun maksimum ve minimum değerleri, büküm noktaları, maksimum ve minimum problemleri.
5 Fonksiyonların maksimum ve minimum kuralının deneme sonuçlarına (fiziksel, kimyasal ve biyolojik toprak parametrelerine) uygulanması.
6 Belirsiz integral. Belirsiz integralın özellikleri. Belirsiz integralın hesaplama yöntemleri.
7 Belirli integralın tanımı ve bazi özelikleri. Belirli integralın hesaplama yöntemleri.
8 Toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçlerinin incelenmesinde integralın bazı uygulamaları.
9 Çok değişkenli fonksiyonların tanımı. Limit ve limit alma kuralları. Kısmi türev kavramı. Yüksek mertebeden kısmi türevler.
10 Ara sınav
11 Çok değişkenli fonksiyonlarda maksimum ve minimum. Maksimum ve minimum kuralının deneme sonuçlarına (fiziksel, kimyasal ve biyolojik toprak parametrelerine) uygulanması.
12 Korelasyon analizi. Regresyon denklemleri (doğrusal, doğrusal olmayan, üstel, kuvvet, logaritmik) ve deneysel verilere uygulanması.
13 Model, modelleme, modellerin sınıflandırılması. Ampirik ve teorik modeller. Toprakta taşınım süreçlerinin matematiksel modellenmesi (genel).
14 Doğrusal programlama ve doğrusal proglamlama modelinin yapılması. Doğrusal programlama modellerinin grafiksel yöntemle çözümü.
15 Maksimizasyon (minimizasyon ) doğrusal programlama modellerinin Simpleks yöntemle çözümü.
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
125133 1214271 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında araştırma sonuçlarını matematiksel olarak ifade ederek değerlendirebilir.
125134 1219318 Toprak parametreleri arasındaki fonksiyonel ilişkilerin belirlenmesi için gerekli teorik bilgilere sahip olur.
125135 1221202 Toprak-su-bitki-atmosfer sistemindeki fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçleri ifade eden matematiksel modellerin değerlendirme alt yapısına sahip olur.
125136 1188452 Fonksiyonun maksimum ve minimumunun araştırma sonuçlarına uygulanması için alt yapı oluşturur.
125137 1195711 Araştırma sonuçlarına bağlı olarak maksimizasyon ve minimizasyon doğrusal programlama modellerinin yapılması becerilerine sahip olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64067 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 64068 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 64069 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma
4 64070 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme
5 64071 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 64075 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 64072 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
8 64073 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
9 64074 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etme