Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOP404 Toprak Verimliliği 927001 4 8 5

Dersin Amacı

Toprak verimliliğini belirlemek ve değerlendirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Coşkun GÜLSER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Tisdale, s. and Nelson. W., 1975 Soil fertility and fertilizers. Third edition. Printed in the United State of America, p. 694 2. Karaman, M.R., Brohi, A.R., N.M., Müftüoğlu, T. Öztaş, M. Zengin, 2012. Sürdürülebilir Toprak Verimliliği. Güncenlenmiş 3. Baskı. Kuyulhisar Ziraat Odası Kültür Yayınları No. 1, 391 s.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Toprak verimliliği alanında ortaya konulmuş önemli teori ve yasalar, ürün kanunları (mitscherlich denklemi-azalan verim kanunu), toprak örneklerinin alınması ve analize hazırlanması, toprak tekstürü verimlilik ilişkisi, toprak strüktürü verimlilik ilişkileri, toprak profili verimlilik ilişkisi, topografya verimlilik ilişkisi, toprak suyu ve verimlilik ilişkileri, toprak havası ve verimlilik ilişkileri, toprak sıcaklığı ve verimlilik ilişkileri, toprak organik maddesi ve verimlilik ilişkisi, toprak canlıları ve verimlilik ilişkisi, toprak reaksiyonu ve verimlilik ilişkisi, toprak kolloidleri ve verimlilik ilişkisi, toprak tuzluluğu, alkaliliği ve verimlilik ilişkileri, besin elementleri ve toprak verimliliği ilişkileri, toprakta besin element fraksiyonları ve alınabilirlilikleri, alınabilir besin elementlerinin belirlenmesinde kimyasal ekstraksiyon yöntemlerinin seçimi ve tarla denemeleriyle kalibasyonları, toprak verimliliğinin belirlenmesinde kullanılan yöntemler, besin noksanlık teşhisi, bitki analizleri tekniği ve yorumlanması (yeterlik kategorileri ve analiz sonuçlarının yorumlanması), toprak analizleri tekniği ve yorumlanması, biyolojik testler (laboratuar, sera, tarla ve mikrobiyolojik metotlar) ve yorumlanmaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 8 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 10 70
34 Okuma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Verimlilik kavramı ve bitki geliimini etileyen faktörler 1. HAFTA.pdf
2 Toprak özellikleri ve verimlilikle ilişkileri 2. HAFTA.pdf
3 Toprak kolloidal maddeleri ile verimlilik arası ilişkiler 3. HAFTA.pdf
4 Toprak pH'sı, tuzluluk, asitlik, bitki gelişimi 4. HAFTA.pdf
5 toprak kimyasal özellikleri, besin elementleri ve verimlilik 5. HAFTA.pdf
6 Toprak verimliliğini belirleme yöntemleri 6. HAFTA.pdf
7 Azalan verim kanunu, bitki besin elementleri ve verimlilik 7. HAFTA.pdf
8 Organik madde ve toprak verimliliği 8. HAFTA.pdf
9 ARA SINAV 9. HAFTA.docx
10 Fosfor fraksiyonları ve verimlilik 10. HAFTA.pdf
11 Toprakta potasyum fraksiyonları ve verimlilik 11. HAFTA.pdf
12 Makro elementler ve verimlilik ilişkisi 12. HAFTA.pdf
13 Mikro elementler ve toprak verimliliği 13. HAFTA.pdf
14 Mikro elementler ve toprak verimliliği 14. HAFTA.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1157852 Verim yasası ve toprak verimliliği alanındaki teorileri kavratır.
2 1151403 Toprak kalite indeksine bağlı olarak toprak verimliliğinin hesaplanmasını kavratır.
3 1180237 Toprakta yarayışlı besin lementlerinin belirlenmesini öğretir.
4 1154351 Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerine bağlı olarak toprak verimliliğinin değerlendirmesini öğretir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64067 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 64068 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 64069 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma
4 64070 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme
5 64071 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 64075 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 64072 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
8 64073 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
9 64074 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 4 3 4 3 3 4
2 4 5 5 4 3 4 3 3 4
3 4 5 5 4 3 4 3 3 4
4 4 5 5 5 3 5 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek