Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOP406 Toprak Bitki Su İlişkileri 927001 4 8 5

Dersin Amacı

Bölüm öğrencilerine toprak bitki su ilişkileri hakkında kavramsal ve teorik bilgillerin kazandırılmasıdır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Coşkun GÜLSER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kirkham, M.B., 2005. Principles of Soil and Water Relations. Elsevier Academic Press New York. Yeşilsoy, M.Ş., 2002. Toprak Bitki Su İlişkileri. ÇÜ Ziraat Fak. Yayınları No:94 Adana Corey, et al., 1967. Soil plant atmosphere system. In irrigation of agricultural lands. Robert et al. (Eds). ASA No 11, Madison, Wisconsin.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Suyun işlevleri; toprak bitki atmosfer sisteminde suyun döngüsü; bitkinin su tüketimi ve verim araasındaki ilişkilerin incelenmesi dersin ana içeriğini oluşturmaktadır:

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 12 2 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 4 28
34 Okuma 12 3 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ekoloji; çevre; çevre faktörleri ve özellikleri 1. HAFTA.pdf
2 Suyun yapısı ve işlevleri; özellikleri; 2. HAFTA.pdf
3 Toprakta kütle hacim ilişkileri 3. HAFTA.pdf
4 Toprak suyunun toplam potansiyeli; basınç; matrik ve yerçekimi potansiyelleri 4. HAFTA.pdf
5 Yüzey gerilimi kapillarite ve suyun toprakta tutulması; kapillar ve higroskopik su 5. HAFTA.pdf
6 Toprakta suyun tutulması ve hareketi; doygun ve doygun olmayan akış; hidrolik iletkenlik 6. HAFTA.pdf
7 Bitki su içeriği, bitki suyunun toplam potansiyelleri matrik, osmotik, basınç potansiyelleri 7. HAFTA.pdf
8 Bitkilerin suyu topraktan alımı, aktif, pasif alım 8. HAFTA.pdf
9 Ara sınav 9. HAFTA.pdf
10 Toprak bitki atmosfer sisteminde suyun hareketi 10. HAFTA.pdf
11 Toprak nem karakteristik eğrisi ve bitki su ihtiyacı arasındaki ilişkiler 11. HAFTA.pdf
12 Çevre faktörleri (CO2, ışık yoğunluğu, oransal nem, rüzgar vb.) ve bitkilerin su ihtiyacı arasındaki ilişkiler 12. HAFTA.pdf
13 Bitki su tüketimi ve verim arasındaki ilişkiler 13. HAFTA.pdf
14 Toprak bitki atmosfer sisteminde suyun korunumu, yağış, sulama, drenaj, yüzey akış, evapotransprasyon, tutulan su 14. HAFTA.pdf
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1156171 Ekoloji, ekosistem, çevre, çevre faktörleri ve özelliklerini öğretir
2 1203871 Suyun bitki tarafından alınması, bitki suyunun toplam potansiyellerini öğretir
3 1203923 Toprak bitki atmosfer sisteminde suyun dolaşımını öğretir
4 1156609 Bitki su ihtiyacı; diğer ekolojik faktörlerle birlikte verim ve toprak suyu arasındaki ilişkileri öğretir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64067 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 64068 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 64069 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma
4 64070 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme
5 64071 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 64075 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 64072 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
8 64073 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
9 64074 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 4 3 5 3 3 3
2 4 5 5 3 3 5 3 3 3
3 4 5 5 4 3 5 3 3 3
4 4 5 4 4 3 5 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek