Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOP410 Türkiye Toprakları 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, Türkiye'de farklı toprakların dağılımları ve özellikleri hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Orhan DENGİZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dinç, U., Kapur, S., Şenol S. Cangir, C. Atalay, İ. 2001. Türkiye Toprakları. Çukurova Üniv. Ziraat Fakültesi genel yayın no: 51, Derkitabı: A-2

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türkiye’nin doğal ortam özellikleri (Jeoloji ve litoloji, jeomorfoloji, iklim, doğal bitki örtüsü), toprak oluşturan faktörlerin etkinliği, Türkiye topraklarının morfolojileri, genesisi, analitik verileri, sınıflandırılması ve dağılımları, Türkiye topraklarının sorunları (Erozyon, drenaj, tuzluluk ve alkalilik, taşlılık-kayalılık, sığlık, eğim, toprak reaksiyonu ve verimlilik) .

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 13 5 65
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 12 5 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türkiye’nin doğal ortam özellikleri (Jeoloji ve litoloji, jeomorfoloji, iklim, doğal bitki örtüsü), Yok 1.pdf
2 Türkiye’nin doğal ortam özellikleri (Jeoloji ve litoloji, jeomorfoloji, iklim, doğal bitki örtüsü), Yok 2.pdf
3 Türkiye'de toprak oluşturan faktörlerin etkinliği Yok 3.pdf
4 Türkiye topraklarının morfolojileri, genesisi, analitik verileri, sınıflandırılması Yok 4.pdf
5 Türkiye topraklarının morfolojileri, genesisi, analitik verileri, sınıflandırılması Yok 5.pdf
6 Türkiye topraklarının coğrafi dağılımıları Yok 6.pdf
7 Türkiye topraklarının coğrafi dağılımıları Yok 7.pdf
8 Türkiye topraklarının fiziksel kimyasal özellikleri Yok 8.pdf
9 Türkiye topraklarının kullanım durumları Yok 9.pdf
10 Ara sınavı 10.pdf
11 Türkiye topraklarının kullanım durumları Yok 11.pdf
12 Türkiye topraklarının arazi yetenek sınıfları Yok 12.pdf
13 Türkiye topraklarının sorunları (Erozyon, drenaj, tuzluluk ve alkalilik, taşlılık-kayalılık, sığlık, eğim, toprak reaksiyonu ve verimlilik) . Yok 13.pdf
14 Türkiye topraklarının sorunları (Erozyon, drenaj, tuzluluk ve alkalilik, taşlılık-kayalılık, sığlık, eğim, toprak reaksiyonu ve verimlilik) . Yok 14.pdf
15 Tarım toprakları amaç dışı kullanımları Yok 15.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1205145 Türkiye topraklarının oluşumları yorumlar
2 1188957 Türkiye topraklarının dağılımları ana hatlarıyla belirtir
3 1189776 Türkiye topraklarının sorunları ve kullanımları hakkında yorumlar yapar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64067 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 64068 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 64069 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma
4 64070 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme
5 64071 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 64075 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 64072 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
8 64073 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
9 64074 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etme