Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZMT108 Genel Mikrobiyoloji 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Mikroorganizmaların karakteristikleri hakkında temel bilgilerin verilmesi, mikroorganizmalarla çalışmak için gereken temel laboratuar tekniklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Mustafa OLFAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Şahin, İ. 1990. Mikrobiyolojiye Giriş, Eser matbaası, 237s, Samsun. Ünlütürk, A., Turantaş, F. 1998. Gıda mikrobiyolojisi, Mengi Tan basımevi, 605s, Çınarlı, İzmir. Temiz, A. 2008. Genel Mikrobiyoloji Uygulama Teknikleri Taştan, R.,2016. Mikrobiyoloji ders kitabı, umuttepe yayınları. Kocaeli

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel mikrobiyolojiye giriş ve Laboratuvar güvenliği, Mikroorganizmaların tanımı, sınıflandırılması, Mikrobiyolojik besi yerleri, besi yeri hazırlama yöntemleri ve kullanımı, Mikrobiyolojide kullanılan boyalar ve boyama yöntemleri, Dezenfeksiyon, antisepsi, strerilizasyon,ve uygulama yöntemleri, Mikolojiye giriş, mikolojik tanımlar, Temel viroloji,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
7 Laboratuvar 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
36 Rapor 14 5 70
47 Laboratuvar Sınavı 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mikrobiyolojinin tanımı ve tarihsel gelişimi 1 konu.docx
2 Mikroorganizmaların canlılar alemindeki yeri, Mikroorganizma grupları, sınıflandırılmaları, isimlendirme 2. konu.docx
3 Bakterilerin, genel özellikleri, anatomik yapıları 3 KONU.pdf
4 Bakterilerde üreme ve bakteri genetiği 7. KONU.pdf
8. KONU.pdf
6. KONU.pdf
4. KONU.pdf
5. KONU.pdf
5 Küflerin genel özellikleri, hücre yapıları ve çoğalma
6 Mayaların genel özellikleri, hücre yapıları ve çoğalma.
7 Virüslerin genel özellikleri, bakteriyofajlar ve virüslerde çoğalma
8 Arasınav
9 Mikroorganizmalarda beslenme ve gelişim, gelişimi etkileyen faktörler
10 Mikroorganizmalar arasındaki ilişkiler ve etkileşimler
11 Metabolizma, enzimler ve fonksiyonları
12 Mikroorganizmaların kontrol altına alınması
13 Mikroorganizmaların yararlı ve zararlı etkileri, mikroorganizmaların tıpta ve endüstride kontrollü kullanımı
14 Gıdalarda bozulma ve zehirlenmeler
15 Mikroorganizmaların çoğaltılması, izolasyon ve mikrobiyolojik kültür yöntemleri
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1175311 Mikroorganizmalar ve mikrobiyoloji hakkında temel bilgilere sahip olma
2 1179893 Mikrobiyoloji laboratuarında uygulanan temel teknikleri kullanma
3 1196776 Mikroorganizmaları kontrol altına alma yöntemlerini kavrayabilme
4 1198132 Mikroorganizmalar ve ilgili bilim dalları arasında ilişki kurabilme
5 1181499 Başta süt ürünleri olmak üzere gıdaların üretiminde ve tüketiminde mikroorganizmaların yeri hakkında genel bilgilere sahip olma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63885 Ekonomik anlamda hayvansal üretim için gerekli olan teorik ve pratik bilgilere sahip olur.
2 63873 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analiz eder ve değerlendirir.
3 63874 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
4 63882 Hayvansal üretim alanında proje tasarlama ve tesis işletme becerisine sahip olur.
5 63875 Hayvansal üretimle ilgili olarak karşılaşacağı sorunları tespit eder ve elde ettiği verileri analiz eder.
6 63880 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince, ayrıca hukuksal farkındalık yanında girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalığa sahiptir.
7 63876 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanır.
8 63883 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir.
9 63877 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
10 63878 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.
11 63879 Hayvancılıkla ilgili gelişmeleri izler, meslektaşları ve toplumun farklı kesimleriyle sözlü ve yazılı iletişim kurar ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
12 63881 Hayvansal üretim alanındaki mevzuatı bilir ve hayvan hakları başta olmak üzere etik kurallara uyar ve uygular.
13 63884 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeler yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 3
2 2 3 2 4 3 3 4 4 3 2 4 3 4
3 3 4 4 3 2 4 4 3 3 3 4 4 3
4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 5 4 4
5 3 5 3 5 4 3 4 4 4 4 2 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek