Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM106 Organik Kimya 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Öğrenciye, organik kimyadaki temel kavramları, sentez ve tepkimelerde takip edilecek yöntemleri öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Deniz Ekinci

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fessenden, R.J.; Fessenden, J.S.; Logue, M.W.; Çeviri Editörü Uyar, T. Organik Kimya, Güneş Kitapevi, Ankara, (2001).

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bağ ve Moleküler Yapılar Karbon Bileşikleri Alkanlar ve Sikloalkanlarda Konformasyon ve Adlandırma Fonksiyonel Gruplar Organik Kimyada Reaksiyon Mekanizmalarına Giriş İyonik Reaksiyonlar : Alkil Halojenürlerde Nükleofilik Sübstitüsyon ve Eliminasyon Alkenler ve Alkinler I : Özellikleri ve Sentezleri, Alkil Halojenürlerde Eliminasyon Alkenler ve Alkinler II: Katılma Tepkimeleri Alkoller, eterler ve Aromatik bileşikler Aldehit ve ketonlar Karbonil grubu ve özellikleri Karboksilik asitler Aminler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
9 Problem Çözümü 4 2 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bağ ve Moleküler Yapılar Organik Kimya.ppt
2 Karbon Bileşikleri Organik Kimya.ppt
3 Alkanlar ve Sikloalkanlarda Konformasyon ve Adlandırma Organik Kimya.ppt
4 Fonksiyonel Gruplar Organik Kimya.ppt
5 Organik Kimyada Reaksiyon Mekanizmalarına Giriş Organik Kimya.ppt
6 İyonik Reaksiyonlar : Alkil Halojenürlerde Nükleofilik Sübstitüsyon ve Eliminasyon Organik Kimya.ppt
7 Alkenler ve Alkinler I : Özellikleri ve Sentezleri, Alkil Halojenürlerde Eliminasyon Organik Kimya.ppt
8 Alkenler ve Alkinler II: Katılma Tepkimeleri Organik Kimya.ppt
9 Ara Sınav
10 Alkoller, eterler ve Aromatik bileşikler Organik Kimya.ppt
11 Aldehit ve ketonlar Organik Kimya.ppt
12 Karbonil grubu ve özellikleri Organik Kimya.ppt
13 Karboksilik asitler Organik Kimya.ppt
14 Aminler Organik Kimya.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1191656 Organik kimyanın temel kavramlarını (elektrofil, nükleofil, indüktif etki, mezomerik etki, sterik etki vb) öğrenir.
2 1196444 Organik kimyanın terminolojisini öğrenir
3 1188366 Organik bileşiklerde adlandırmayı öğrenir
4 1194121 Organik Kimyada Stereokimya kavramını öğrenir
5 1230626 sterokimyayı öğrenir
6 1230627 Organik kimyadaki temel kavramları bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63885 Ekonomik anlamda hayvansal üretim için gerekli olan teorik ve pratik bilgilere sahip olur.
2 63873 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analiz eder ve değerlendirir.
3 63874 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
4 63882 Hayvansal üretim alanında proje tasarlama ve tesis işletme becerisine sahip olur.
5 63875 Hayvansal üretimle ilgili olarak karşılaşacağı sorunları tespit eder ve elde ettiği verileri analiz eder.
6 63880 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince, ayrıca hukuksal farkındalık yanında girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalığa sahiptir.
7 63876 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanır.
8 63883 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir.
9 63877 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
10 63878 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.
11 63879 Hayvancılıkla ilgili gelişmeleri izler, meslektaşları ve toplumun farklı kesimleriyle sözlü ve yazılı iletişim kurar ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
12 63881 Hayvansal üretim alanındaki mevzuatı bilir ve hayvan hakları başta olmak üzere etik kurallara uyar ve uygular.
13 63884 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeler yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 5 5 4 5 5
2 5 4 5 4 4 5 5 5 4
3 5 5 4 5 5 3 4 5 5
4 4 5 5 4 4 5 4 4 4
5
6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek