Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZTB203 Hayvan Yetiştirme İlkeleri 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere, hayvansal üretimin temel esaslarını, teorik ve pratiklerini anlatmak, son sınıfta okutulan dersler için temel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Savaş ATASEVER

Ön Koşul Dersleri

Yoktur

Önerilen Diğer Hususlar

Yoktur

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

01› Hayvan Yetiştirme İlkeleri. Prof Dr. Metin Şengonca, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:534, İzmir, 2005. 02›Hayvan Yetiştirme İlkeleri. Prof Dr. Erdoğan Tuncel, Yrd.Doç.Dr. Cengiz Elmacı, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notu No:90, Bursa, 2002.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Zootekni faaliyeti içinde yer alan ve ekonomik üretimi yapılan hayvanlarla ilgili fizyoloji, besleme, üreme, ıslah, hayvan sağlığı, hayvansal üretim ve yetiştiricilik konularında temel bilgiler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 25 1
6 Uygulama/Pratik 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 45 45
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50
49 Performans 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hayvansal üretim ve önemi Hayvansal Üretim.pptx
2 Dünya’da ve Türkiye’de hayvan varlığı ve hayvansal üretim durumu Dünyada ve ülkemizde hayvansal üretim.pptx
3 Sığır Yetiştiriciliğinin temel prensipleri Sığırcılığın genel ilkeleri.pptx
4 Yerli ve kültür sığır ırkları, genel özellikleri Sığır ırkları.pptx
5 Koyun yetiştiriciliğine giriş Koyunculuğa giriş.pptx
6 Koyun ırklarımız, özellikleri ve koyunculuk pratikleri Irklar-Pratikler-Yetiştiricilik.ppt
7 Hayvan ıslahına giriş Hayvan Islahı.pptx
8 Seleksiyon, yetiştirme sistemleri, akrabalık Seleksiyon -Yetiştirme- Akrabalık.pptx
9 Tavukçuluğa giriş Tavukçuluğa giriş.pptx
10 Arasınav Ara sınav.pptx
11 Yumurta ve et tavukçuluğu, yetiştirme pratikleri Yumurta ve et tavukçuluğu.pptx
12 Arıcılığa giriş Arıcılığa giriş.pptx
13 Koloninin düzeni, yetiştirme uygulamaları, arı hastalıkları Koloni-Rutin işler-Hastalıklar.pptx
14 Uygulama ve Quiz sınavları Uygulama Sınavı-Quiz.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1125020 Diğer dersler için temel bilgi birikimi oluşturabilir.
2 1128437 Hayvansal üretimin temel kavramlarını öğrenebilir
3 1230485 Farklı tür hayvanların temel özelliklerini kavrayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63885 Ekonomik anlamda hayvansal üretim için gerekli olan teorik ve pratik bilgilere sahip olur.
2 63873 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analiz eder ve değerlendirir.
3 63874 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
4 63882 Hayvansal üretim alanında proje tasarlama ve tesis işletme becerisine sahip olur.
5 63875 Hayvansal üretimle ilgili olarak karşılaşacağı sorunları tespit eder ve elde ettiği verileri analiz eder.
6 63880 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince, ayrıca hukuksal farkındalık yanında girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalığa sahiptir.
7 63876 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanır.
8 63883 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir.
9 63877 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
10 63878 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.
11 63879 Hayvancılıkla ilgili gelişmeleri izler, meslektaşları ve toplumun farklı kesimleriyle sözlü ve yazılı iletişim kurar ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
12 63881 Hayvansal üretim alanındaki mevzuatı bilir ve hayvan hakları başta olmak üzere etik kurallara uyar ve uygular.
13 63884 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeler yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 3 4 4 4 1 4 4 5 4
2 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 5 3
3 5 5 5 5 4 5 5 4 1 4 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek