Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BBB202 Bahçe Bitkileri 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Bu ders bahçe bitkilerini tanıtmayı ve yetiştiriciliği hakkında öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlar. Ayrıca ülkemiz açısından bahçe bitkilerinin önemini belirtir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Muharrem Özcan, Prof.Dr. Leyla Demirsoy

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Ağaoğlu, Y. S., Çelik, H., Çelik, M., Fidan, Y., Gülşen, Y., Günay, A., Halloran, N., Köksal, A. İ., Yanmaz, R., 1997. Genel Bahçe Bitkileri. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Eğitim, Araş., ve Geliş. Vakfı Yayınları No: 4. Ankara. 369s. 2. Bahçe Bitkileri Ders notları ve PPT sunuları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bahçe bitkilerinin sınıflandırılması. Ülke ekonomisindeki yeri. Tozlanma, döllenme, partenoparpi ve apomiksiz olayları. İklim, ışık, nem, rüzgar, yer faktörleri bakımından genel ve özel istekleri. Dinlenme, yaşlnma ve periyodisite olayları. Çoğaltma yöntemleri. Bahçe tesisi. Dikim zamanı ve yöntemleri. Yıllık bakım işleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 10 1
6 Uygulama/Pratik 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 4 56
7 Laboratuvar 7 2 14
8 Rehberli Problem Çözümü 13 1 13
17 Alan Çalışması 6 2 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bahçe Bitkilerinin Tanımı BAHÇE BİTKİLERİ DERS NOTU 2020.pdf
2 Bahçe bitkilerinin ülke ekonomisi bakımından önemi.
3 Bahçe bitkilerinin sınıflandırılması.
4 Bahçe bitkilerinin biyolojik özellikleri
5 Bahçe bitkilerinin ekolojik istekleri.
6 Bahçe bitkilerinin fizyolojisi
7 Bahçe bitkilerinin çoğaltılması; I. Generatif çoğaltma.
8 Bahçe bitkilerinin çoğaltılması; II. Vejetatif çoğaltma.
9 Bahçe bitkilerinin çoğaltılması vejetatif çoğaltma metotları
10 Ara Sınav
11 Bahçe tesisi
12 Bahçe Bitkilerinde yıllık bakım işlemleri
13 Bahçe Bitkilerinin hasat ve hasat sonrası işlemleri
14 Bahçe ürünlerinin pazarlanması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1221347 Bahçe bitkilerinin biyolojik ve fizyolojik özelliklerini öğrenir.
2 1191540 Bahçe bitkilerinin ekolojik isteklerini öğrenir.
3 1201966 Bahçe bitkilerinin çalışma konularını ve ülke ekonomisindeki yerini öğrenir.
4 1204464 Bahçe bitkilerinin sınıflandırılmasını öğrenir.
5 1204684 Bahçe bitkilerinin çoğaltılmasını ve bahçe tesisini öğrenir
6 1205579 Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliğinde yıllık bakım işlerini öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63885 Ekonomik anlamda hayvansal üretim için gerekli olan teorik ve pratik bilgilere sahip olur.
2 63873 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analiz eder ve değerlendirir.
3 63874 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
4 63882 Hayvansal üretim alanında proje tasarlama ve tesis işletme becerisine sahip olur.
5 63875 Hayvansal üretimle ilgili olarak karşılaşacağı sorunları tespit eder ve elde ettiği verileri analiz eder.
6 63880 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince, ayrıca hukuksal farkındalık yanında girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalığa sahiptir.
7 63876 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanır.
8 63883 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir.
9 63877 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
10 63878 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.
11 63879 Hayvancılıkla ilgili gelişmeleri izler, meslektaşları ve toplumun farklı kesimleriyle sözlü ve yazılı iletişim kurar ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
12 63881 Hayvansal üretim alanındaki mevzuatı bilir ve hayvan hakları başta olmak üzere etik kurallara uyar ve uygular.
13 63884 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeler yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 3
3 3
4 3
5 3
6 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek