Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BKB202 Bitki Koruma 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Kültür bitkilerinde zarara neden olan zararlı ve hastalıkları ve onların mücadele yöntemlerini öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İzzet Akça, Prof. Dr. Nazlı Dide Kutluk Yılmaz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ecevit, O.,Tuncer, C., Hatat, G.,1996. Bitki Koruma. O.M.Ü. Ziraat Fakültesi, Ders Kitabı. No.20, 2. Baskı, Samsun. Kansu, İ.,A.,1994. Genel Entomoloji. Kıvanç Basımevi, 7. Baskı, Ankara Öncüer, C., 2004. Tarımsal Zararlılarla Savaş Yöntemleri ve İlaçları. Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları, No: 19, 5. Baskı, Aydın.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bitkilerde zararlara neden olan böcekler, akarlar, nematodlar ve zararları konusunda temel bilgiler vermek ve kontrollerine yönelik çözüm yollarını öğretmek. Bitki hastalıklarına neden olan canlı ve cansız etkenler, taşınma ve bulaşma yolları hakkında temel bilgiler vermek, hastalık belirtilerini ve hastalıkların kontrolüne yönelik çözüm yollarını öğretmek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 1 50 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitki zararlılarının genel tanıtımı, böceklerin sistematikteki yeri, morfolojisi, anatomisi BİTKİ KORUMA zararlı.ppt
2 Böceklerin fizyolojisi, üremesi ve gelişmesi, böcek takımları
3 Bitki zararlısı önemli türlerin tanımı, zarar şekilleri ve mücadeleleri
4 Bitki zararlısı akarlar, önemli türlerin tanımı, zarar şekilleri ve mücadeleleri
5 Bitki zararlısı nematodlar, önemli türlerin tanımı, zarar şekilleri ve mücadeleleri
6 Salyangozlar, sümüklü böcekler, kemirgenler, kuşlar ve halkalı solucanların tanımı ve önemli türlerin zarar şekilleri ve mücadeleleri
7 Bitki zararlıları ile savaşın genel ilkeleri ve zararlılara karşı savaş yöntemleri
8 Bitki Koruma bölümünde farklı bilim dallarının tanıtımı (Fitopatoloji, entomoloji, herboloji ). Fitopatolojinin bölümleri. Bitki hastalıklarında karşılaşılan simptom tipleri Bitki Koruma 1 (Giriş-Simptomlar).ppt
9 Ara sınav
10 Bitki zararlısı Abiyotik hastalıklar (Çevre faktörleri-hastalık ilişkileri, olumsuz iklim ve toprak koşullarının bitkilere etkileri) Bitk Koruma 2 (Etioloji).ppt
storage/app/public/iakca/66878
11 Fungusların genel özellikleri, bitki patojeni funguslar, yayılma ve bulaşma yolları, önemli bazı fungal hastalıklar ve mücadeleleri Bitki Koruma 4 (Funguslar).ppt
storage/app/public/iakca/66878
12 Virüslerin genel özellikleri, virüsler tarafından oluşturulan bazı önemli hastalıklar, simptomları, bulaşma yolları ve kontrolü Bitki Koruma (Virüsler).ppt
13 Bakterilerin genel özellikleri, bitki patojeni bakteriler, yayılma ve bulaşma yolları, bazı önemli bakteriyel hastalıklar ve mücadeleleri Bitki Koruma (Bakteriler).ppt
14 Yabancı otlar, parazit bitkiler ve genel mücadele prensipleri. Hastalık etmenleri ile mücadele yolları (Hijyen ve terapi) Bitki KorumaYABANCI OT KISMI.ppt
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1153704 Bitkilerde zararlara neden olan böcekleri ve zarar şekillerini bilir ve bunlarla mücadelede çözüm önerileri getirebilir,
2 1164046 Bitkilerde zararlara neden olan akarları ve zarar şekillerini bilir ve bunlarla mücadelede çözüm önerileri getirebilir,
3 1171778 Bitkilerde zararlara neden olan nematodları ve zarar şekillerini bilir ve bunlarla mücadelede çözüm önerileri getirebilir,
4 1183106 Bitkilerde zararlara neden diğer zararlıları ve zarar şekillerini bilir ve bunlarla mücadelede çözüm önerileri getirebilir,
5 1174604 Bitki zararlıları ile savaşın genel ilkelerini bilir,
6 1172915 Zararlılara karşı yapılacak savaş yöntemlerini bilir ve uygulaması konusunda teorik bilgiye sahip olur,
7 1180614 Bitkilerde abiyotik hastalıkların sebeplerini bilir ve problemin ortadan kaldırılması için çözüm önerileri getirebilir,
8 1183946 Fungus, bakteri ve virüs gibi biyotik hastalık etmenlerinin genel özelliklerini ve simptomlarını tanır,
9 1173604 Yarı parazit ve tam parazit bitkileri, bunların yabancı otlardan farklı yönlerini bilir, mücadeleleri konusunda önerilerde bulunabilir,
10 1175991 Bazı önemli bahçe bitkileri ve tarla bitkileri hastalıklarını tanır,
11 1190026 Hastalık etmenlerinin bulaşma ve yayılma yollarını kavrar,
12 1190592 Hastalıkların kontrolünde sanitasyon tedbirleri, dayanıklı çeşit kullanımı, biyolojik, mekanik ve kimyasal mücadele gibi mücadele metotlarını kavrar ve uygulanması konusunda teorik donanıma sahip olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63885 Ekonomik anlamda hayvansal üretim için gerekli olan teorik ve pratik bilgilere sahip olur.
2 63873 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analiz eder ve değerlendirir.
3 63874 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
4 63882 Hayvansal üretim alanında proje tasarlama ve tesis işletme becerisine sahip olur.
5 63875 Hayvansal üretimle ilgili olarak karşılaşacağı sorunları tespit eder ve elde ettiği verileri analiz eder.
6 63880 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince, ayrıca hukuksal farkındalık yanında girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalığa sahiptir.
7 63876 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanır.
8 63883 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir.
9 63877 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
10 63878 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.
11 63879 Hayvancılıkla ilgili gelişmeleri izler, meslektaşları ve toplumun farklı kesimleriyle sözlü ve yazılı iletişim kurar ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
12 63881 Hayvansal üretim alanındaki mevzuatı bilir ve hayvan hakları başta olmak üzere etik kurallara uyar ve uygular.
13 63884 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeler yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 5 5 5 5 5
2 3 5
3 4
4 5 5 5
5 4 5 5 5
6
7 4 4 5 5
8 5 5
9
10 4 4 5 5
11 4 4 5 5 5
12 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek