Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBB202 Tarla Bitkileri 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Türkiye tarımında tarla bitkilerinin önemi, tarla bitkilerinde yer alan bitkilerin yetiştiriciliği ve ıslahı hakkında öğrenciyi bilgi sahibi yapmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İlknur AYAN

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof. Dr. Özer Sancar ve ark. Tarla Bitkileri Üretimi Gazi Osman Paşa Üniversitesi Tokat 1997. Kurt, O,. 2010. Tarla Bitkileri Yetiştirme Tekniği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ders Kitabı No: 44 (2. Baskı). Samsun.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Tarla tarımının genel ilkeleri Tarla tarım sistemleri Tarla Bitkileri yetiştirme teknikleri Tahıllar Yemeklik Tane baklagiller, Endüstri Bitkileri, Çayır Mera ve Yem Bitkileri gruplarında yer alan bitkilerin tanıtımı, yetiştirme teknikleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
6 Uygulama/Pratik 2 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
7 Laboratuvar 1 15 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
47 Laboratuvar Sınavı 1 4 4
49 Performans 1 5 5
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitkisel üretim ve tarla bitkilerinin Dünya ve Türk tarımındaki yeri 1.ppt
2 Tarla Bitkilerinin Botaniği, sınıflandırılması ve kullanımı 2.ppt
3 Tarla Bitkilerinde Üreme ve tohum kavramları Tarla bitkileri tohumlarının tanınması, çimlendirme testleri 3.hafta.ppt
4 Çevre faktörleri ve ekoloji 4..ppt
5 Toprak işleme ve ekim yöntemleri Serin%20İklim%20Tahılları[2].ppt
Sıcak%20İklim%20Tahılları[2].ppt
Yemeklik%20Tane%20Baklagiller[1].ppt
6 Gübreleme ve Münavebe 6..ppt
7 Tarla bitkilerinde hasat ve harman 7..ppt
8 Arasınav
9 Tarla Bitkileri üretimi ve ıslahı 8.ppt
9..ppt
10 Tahıllar ve yetiştirme teknikleri tahılların morfolojisi 10. hafta.ppt
11 Endüstri Bitkileri yetiştirme teknikleri endüstri bitkilerinin morfolojisi 11. Hafta.ppt
12 Endüstri Bitkileri yetiştirme teknikleri endüstri bitkilerinin morfolojisi 12. Hafta.ppt
13 Yemeklik tane baklagiller ve yetiştirme teknikleri yemeklik baklagillerin morfolojisi TIBAROM.ppt
BAKLAGIL.ppt
14 Çayır mera ve yem bitkileri çayır mera yem bitkilerinin morfolojisi BAKLAGIL.ppt
ZMO Mera Sunum (İ.A).pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1230620 tarla bitkilerini sınıflandırır ve tanımlar
2 1230619 tarla bitkilerinin morfolojisi, ekolojisini öğrenir
3 1230621 Tarla bitkileri yetiştirme tekniklerini öğrenir
4 1230622 Tarla bitkilerinin kullanımı ve ülke tarımındaki yerini öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63885 Ekonomik anlamda hayvansal üretim için gerekli olan teorik ve pratik bilgilere sahip olur.
2 63873 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analiz eder ve değerlendirir.
3 63874 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
4 63882 Hayvansal üretim alanında proje tasarlama ve tesis işletme becerisine sahip olur.
5 63875 Hayvansal üretimle ilgili olarak karşılaşacağı sorunları tespit eder ve elde ettiği verileri analiz eder.
6 63880 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince, ayrıca hukuksal farkındalık yanında girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalığa sahiptir.
7 63876 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanır.
8 63883 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir.
9 63877 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
10 63878 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.
11 63879 Hayvancılıkla ilgili gelişmeleri izler, meslektaşları ve toplumun farklı kesimleriyle sözlü ve yazılı iletişim kurar ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
12 63881 Hayvansal üretim alanındaki mevzuatı bilir ve hayvan hakları başta olmak üzere etik kurallara uyar ve uygular.
13 63884 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeler yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 5 2 1 1 3 4 1 3 2 1
2 2 4 4 1 1 1 2 4 2 3 1 2 2
3 3 4 4 2 3 1 2 2 2 2 1 1 1
4 2 4 4 1 4 1 2 3 1 2 2 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek