Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOP202 Toprak Bilgisi 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Bu dersi amacı toprak biliminin önemi, toprağın tanımı ve genel yapısı, toprak ve yerküre arasındaki ilişkiler, toprağın oluşumu, toprak oluşumunda etkili çevresel faktörler ve oluşum süreçleri, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, toprağın kullanım alanlarının öğretilmesi hakkında bilgiler kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Ayhan HORUZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aydın, M., Kılıç, Ş., 2010. Toprak Bilimi. Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi Yayın No: 66, Ankara, Turkey.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Toprağın tanımı, toprak oluşumu, toprağın fiziksel özellikleri, toprağın kimyasal özellikleri, toprağın biyolojik özellikleri, gübreler, toprak erozyonu

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 2 80 1
47 Laboratuvar Sınavı 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 3 6
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
7 Laboratuvar 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 18 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, Toprağın tanımlaması, Toprağın genel yapısı + + 1. Hafta-Giriş, Toprağın tanımlaması, Toprağın genel yapısı.docx
2 Toprak ana materyali, toprakların inorganik ve organik materyalleri +Toprak örneklerinin alınması ve analize hazırlanması + 2. Hafta-Toprak ana materyali, toprakların inorganik ve organik materyalleri.docx
3 Toprakların oluşumunu etkileyen faktörler; Fiziksel ve kimyasal ayrışma + +Toprakta pH ve EC tayini 3. Hafta-Toprakların oluşumunu etkileyen faktörler; Fiziksel ve kimyasal ayrışma.docx
4 Toprakların sınıflandırılması, Sınıflandırmada kullanılan sistemler + + 4. Hafta-Toprakların sınıflandırılması, Sınıflandırmada kullanılan sistemler.docx
5 Toprağın fiziksel özellikleri; Toprak tekstürü, Toprak Strüktürü + +Toprak örneğinde tekstür tayini 5. Hafta-Toprağın fiziksel özellikleri; Toprak tekstürü, Toprak Strüktürü.docx
6 Toprak rengi, Toprak Sıcaklığı + +Toprak örneğinde kireç tayini 6. Hafta-Toprak rengi, Toprak Sıcaklığı.docx
7 Toprak suyu, toprak suyunun hareketi + + 7. Hafta-Toprak suyu, toprak suyunun hareketi.docx
8 Toprakların kimyasal özellikleri: Kolloidal fraksiyonlar, Katyon değişimi + +Toprak örneğinde organik madde tayini 8. Hafta-Toprakların kimyasal özellikleri Kolloidal fraksiyonlar, Katyon değişimi.docx
9 Ara sınav + + 9. Hafta-Ara Sınav.docx
10 Toprak reaksiyonu ve bitki besleme ile ilişkisi + +Toprak örneğinde değişebilir katyonların (K, Ca, Mg ve Na) tayini 10. Hafta-Toprak reaksiyonu ve bitki besleme ile ilişkis.docx
11 Topraklarda bitki besin elementleri , bitkilerin besin elementi gereksinimleri + +Toprak örneğinde mikro element (Fe, Mn, Zn ve Cu) tayini 11. Hafta-Topraklarda bitki besin elementleri , bitkilerin besin elementi gereksinimleri.docx
12 Bitki besin elementleri, Gübreler ve gübreleme + +Toprakta fosfor tayini 12. Hafta-Bitki besin elementleri, Gübreler ve gübreleme.docx
13 Toprak biyolojik özellikleri, Toprak organik maddesi ve etkileyen faktörler + +Toprakta Azot tayini (total ve mineral) 13. Hafta-Toprak biyolojik özellikleri, Toprak organik maddesi ve etkileyen faktörler.docx
14 Toprak erozyonu ve kontrolü +Toprakların gübre ihtiyacının belirlenmesinesinde kullanılan yöntemler + 14. Hafta-Toprak erozyonu ve kontrolü.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1215669 Öğrenciler toprak bilimi hakkında temel ve güncel konuları tanımlarlar.
2 1215754 Öğrenciler toprak bilimi hakkındaki problemlerin nedenlerini açıklarlar.
3 1215967 Öğrenciler tarımsal kullanımlar için toprak özelliklerinin uygunluğunu yorumlarlar.
4 1216223 Öğrenciler toprakların uzun süreli kullanımları için yönetim uygulamaları planlarlar.
5 1217300 Öğrenciler bitkilerdeki besin elementi eksikliklerini tanımlarlar.
6 1216295 Öğrenciler topraklar için gübreler önerirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63885 Ekonomik anlamda hayvansal üretim için gerekli olan teorik ve pratik bilgilere sahip olur.
2 63873 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analiz eder ve değerlendirir.
3 63874 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
4 63882 Hayvansal üretim alanında proje tasarlama ve tesis işletme becerisine sahip olur.
5 63875 Hayvansal üretimle ilgili olarak karşılaşacağı sorunları tespit eder ve elde ettiği verileri analiz eder.
6 63880 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince, ayrıca hukuksal farkındalık yanında girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalığa sahiptir.
7 63876 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanır.
8 63883 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir.
9 63877 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
10 63878 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.
11 63879 Hayvancılıkla ilgili gelişmeleri izler, meslektaşları ve toplumun farklı kesimleriyle sözlü ve yazılı iletişim kurar ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
12 63881 Hayvansal üretim alanındaki mevzuatı bilir ve hayvan hakları başta olmak üzere etik kurallara uyar ve uygular.
13 63884 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeler yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 3 4 3
2 5 4 4 5 5 4 4 3 4 3 4 3 3
3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3
4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 3 3 4 3
5 4 4 4 4 4 3 4 3 5 4 4 3 4
6 5 4 5 5 5 4 4 3 5 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek