Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBT202 Tarımsal Biyoteknoloji 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Zootekni Bölümü Lisans öğrencilerine; biyoteknolojiye ilişkin genel kavramların aktarılması, biyoteknolojinin çeşitli alanlardaki uygulamalarının tanıtılması ve Tarımsal Biyoteknoloji Eğitimi çerçevesinde daha sonra alacakları dersler için temel teşkil edecek ön bilgilerin kazandırılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Levent MERCAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Babaoğlu, M., Gürel, E., Özcan, S., 2002. Bitki Biyoteknolojisi Cilt I: Doku Kültürü ve Uygulamalar İkinci Baskı, Selçuk Üniversitesi Matbaası, 374 s, Konya. 2. Babaoğlu, M., Gürel, E., Özcan, S., 2004. Bitki Biyoteknolojisi Cilt II:Genetik Mühendisliği ve Uygulamarı İkinci Baskı, 456 s, Konya. 3. Newell-McGloughlin, M., Re, E.B., 2006. The Evolution of Biotechnology, Published by Springer, 262 s, Dordrect, The Netherlands. 4. Walker, J.M., Rapley, R., 2002. Molecular Biology and Biotechnology Fourth Edition, Published by The Royal Society of Chemistry, 563 s, Cambridge, UK.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Biyoteknolojinin tanımı, tarihçesi ve kronolojisi Hayvansal Biyoteknoloji Bitkisel Biyoteknoloji Hücre ve Doku Kültürü Mikrobiyal Biyoteknoloji Protein Mühendisliği ve Enzimler Rekombinant DNA Teknolojisi Biyoinformatik Biyogüvenlik ve Etik

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 18 18
2 Final Sınavı 1 18 18
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 5 2 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 16 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyoteknolojinin tanımı, tarihçesi ve kronolojisi Tarımsal Biyoteknoloji 1. Hafta - Biyoteknolojinin tanımı, tarihçesi ve kronolojisi.pptx
tarihçe.ppt
2 Hayvansal Biyoteknoloji-I Tarımsal Biyoteknoloji 2. Hafta - Hayvansal Biyoteknoloji-I.pptx
4.pptx
3 Hayvansal Biyoteknoloji-II Tarımsal Biyoteknoloji 3. Hafta - Hayvansal Biyoteknoloji-II.pptx
9.ppt
4 Bitkisel Biyoteknoloji -I Tarımsal Biyoteknoloji 4. Hafta - Bitkisel Biyoteknoloji -I.pptx
7.ppt
5 Bitkisel Biyoteknoloji -II Tarımsal Biyoteknoloji 5. Hafta - Bitkisel Biyoteknoloji -II.pptx
8.pptx
6 Hücre ve Doku Kültürü Tarımsal Biyoteknoloji 6. Hafta - Hücre ve Doku Kültürü.ppt
6.ppt
7 Mikrobiyal Biyoteknoloji –I Tarımsal Biyoteknoloji 7-8. Hafta -Mikrobiyal Biyoteknoloji_I_II.ppt
9103119.ppt
8 Mikrobiyal Biyoteknoloji –II Tarımsal Biyoteknoloji 7-8. Hafta -Mikrobiyal Biyoteknoloji_I_II.ppt
9103119.ppt
9 Ara sınav
10 Protein Mühendisliği ve Enzimler biyoteknolojiye giriş 4.ppt
11 Rekombinant DNA Teknolojisi 12160964.ppt
12 Biyoinformatik 3954106.ppt
13 Biyogüvenlik ve Etik 2336147.ppt
14 Değerlendirme Biyoteknolojiye giris1.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1198079 Biyoteknolojinin temel kavramlarını tanır (tanıması beklenir).
2 1161255 Farklı disiplinlerdeki biyoteknolojik uygulamaları özetler (özetlemesi beklenir).
3 1164609 Biyoteknolojiyle ilgili etik kuşkular konusunda tartışır (tartışması beklenir).
4 1170544 Biyogüvenlik riski oluşturabilecek durumları sorgular (sorgulaması beklenir).

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63885 Ekonomik anlamda hayvansal üretim için gerekli olan teorik ve pratik bilgilere sahip olur.
2 63873 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analiz eder ve değerlendirir.
3 63874 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
4 63882 Hayvansal üretim alanında proje tasarlama ve tesis işletme becerisine sahip olur.
5 63875 Hayvansal üretimle ilgili olarak karşılaşacağı sorunları tespit eder ve elde ettiği verileri analiz eder.
6 63880 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince, ayrıca hukuksal farkındalık yanında girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalığa sahiptir.
7 63876 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanır.
8 63883 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir.
9 63877 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
10 63878 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.
11 63879 Hayvancılıkla ilgili gelişmeleri izler, meslektaşları ve toplumun farklı kesimleriyle sözlü ve yazılı iletişim kurar ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
12 63881 Hayvansal üretim alanındaki mevzuatı bilir ve hayvan hakları başta olmak üzere etik kurallara uyar ve uygular.
13 63884 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeler yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek