Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZTB202 Hayvan Besleme İlkeleri 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Besin maddeleri, yemler, genel hayvan besleme ve yemleme stratejileri hakkında öğrencilere pratik bilgiler vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Aydın ALTOP

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kutlu, H.R., Görgülü, M., Baykal Çelik, L., 2007. Genel Hayvan Besleme Ders Notu. Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Ders Notu. Adana

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Beslenme ve sindirim sistemi, besin maddeleri, kaba ve kesif yemler, ruminant besleme, kanatlı hayvanların beslenmesi ve rasyon hesaplama

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 18 18
5 Derse Katılım 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Beslenme ve sindirim sistemi 1 HBİ giriş- hormonlar 1-90s.pdf
2 Besin maddeleri 1 (su-karbonhidratlar-lipitler) 2 HBİ enerjinin dağılımı-mineral emilimi tüm metabolizma 99-131.pdf
3 Besin maddeleri 2 (proteinler-) 2 HBİ enerjinin dağılımı-mineral emilimi tüm metabolizma 99-131.pdf
4 Yemler bilgisi (kaba yemler) 3 HBİ yem giriş-baklagil samanları 132-151.pdf
5 Yemler bilgisi (kesif yemler) 4 HBİ baklagil samanları-kesif yemler 151-163.pdf
6 Yemler bilgisi (Yem katkı maddeleri) 11 HBİ Yem katkı mad-karma yem sanayi 207-227.pdf
7 Hayvan besleme (koyun) 16 HBİ Küçükbaş bes. koyun 307-329.ppt
8 Hayvan besleme (keçi) 16 HBİ Küçükbaş bes. koyun 307-329.ppt
9 Hayvan besleme (kasaplık sığır) 13 son HBİ ruminant besleme 240-262 enson.ppt
10 ARA SINAV
11 Hayvan besleme (süt sığırı) 15 HBİ sığır besi 293-307.ppt
12 Hayvan besleme (yumurta tavuğu) 17 HBİ Kümes hayvanlarının beslenmesi.ppt
13 Hayvan Besleme (etlik piliç) 17 HBİ Kümes hayvanlarının beslenmesi.ppt
14 Hayvan besleme (Hindi, bıldırcın, keklik, sülün) 17 HBİ Kümes hayvanlarının beslenmesi.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1137640 Yüksek verim elde etmek için eldeki yem materyalini analiz edebilir ve uygun yemleme pratikleri geliştirebilir.
2 1146489 Hayvan besleme hakkında genel bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63885 Ekonomik anlamda hayvansal üretim için gerekli olan teorik ve pratik bilgilere sahip olur.
2 63873 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analiz eder ve değerlendirir.
3 63874 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
4 63882 Hayvansal üretim alanında proje tasarlama ve tesis işletme becerisine sahip olur.
5 63875 Hayvansal üretimle ilgili olarak karşılaşacağı sorunları tespit eder ve elde ettiği verileri analiz eder.
6 63880 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince, ayrıca hukuksal farkındalık yanında girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalığa sahiptir.
7 63876 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanır.
8 63883 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir.
9 63877 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
10 63878 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.
11 63879 Hayvancılıkla ilgili gelişmeleri izler, meslektaşları ve toplumun farklı kesimleriyle sözlü ve yazılı iletişim kurar ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
12 63881 Hayvansal üretim alanındaki mevzuatı bilir ve hayvan hakları başta olmak üzere etik kurallara uyar ve uygular.
13 63884 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeler yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3
2 5 5 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek