Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZMT202 Genetik 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Genetik biliminin temel konuları hakkında Lisans öğrencilerini bilgilendirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assoc. Prof. Levent Mercan

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yüce, S., Bilgen, G., Demir, İ. 2010. Genetik. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. 326 s. Fletcher, H., Hickey, I. 2015. Genetik, Dördüncü Basımdan Çeviri, Editör: Prof. Dr. Hasan ACAR, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. 380 s. Klug, W.S., Cummings, M.R. 2003. Genetik Kavramlar, 6. Baskıdan Çeviri, Editör:Cihan ÖNER, Palme Yayıncılık. Ankara. 816 s.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Genetiğe giriş Genetiğin Temel Terminolojisi Genetiğin Tarihçesi ve Gelişimi Hücre Döngüsü Hücre Bölünmesi Kromozomlar DNA yapı ve fonksiyonu RNA yapısı ve fonksiyonu DNA Replikasyonu, Transkripsiyon ve Translasyon Gen ifadesinin düzenlenmesi Populasyon genetiği Kantitatif genetik

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 4 4 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 16 16
54 Ev Ödevi 2 5 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1258875 Öğrenci, genetik materyalin yapı ve fonksiyonlarını öğrenecektir.
2 1258874 Öğrenci genetik bilgi akışını kavrayacaktır.
3 1258876 Öğrenci temel genetik bilgisini öğrenecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63885 Ekonomik anlamda hayvansal üretim için gerekli olan teorik ve pratik bilgilere sahip olur.
2 63873 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analiz eder ve değerlendirir.
3 63874 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
4 63882 Hayvansal üretim alanında proje tasarlama ve tesis işletme becerisine sahip olur.
5 63875 Hayvansal üretimle ilgili olarak karşılaşacağı sorunları tespit eder ve elde ettiği verileri analiz eder.
6 63880 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince, ayrıca hukuksal farkındalık yanında girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalığa sahiptir.
7 63876 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanır.
8 63883 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir.
9 63877 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
10 63878 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.
11 63879 Hayvancılıkla ilgili gelişmeleri izler, meslektaşları ve toplumun farklı kesimleriyle sözlü ve yazılı iletişim kurar ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
12 63881 Hayvansal üretim alanındaki mevzuatı bilir ve hayvan hakları başta olmak üzere etik kurallara uyar ve uygular.
13 63884 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeler yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 3 1 2 4 4 3 3 1 3 2 3
2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3
3 5 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek