Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZTB301 Hayvan Besleme Biyokimyası 927001 3 5 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere, hücre, asit-baz kavramı ve canlıyı meydana getiren besin maddelerinin kimyasal yapısı ve fonksiyonlarını öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nuh OCAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

01› B. Zehra SARIÇİÇEK Hayvan Besleme Biyokimyası, Ondokuz Mayıs Üniv. Ziraat Fakültesi, Ders notu yay No. 15, Samsun, 2007 02›Church, D.C. Digestive Physiology and Nutrition of Ruminants, Oregon State University Corvallis, Oregon,USA, 1982.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hücre, asit-baz ve tampon sistemler, karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitaminler ve mineraller

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 5 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 1 14
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
10 Tartışma 6 2 12
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 8 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 8 40
54 Ev Ödevi 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyokimyanın tanımı ve tarihçesi ve son gelişmeler Tarihce.pptx
2 Canlıyı belirleyen özellikler Canlıları farklı kılan nedir.pptx
3 Hayvan vücudunun ve yemlerin yapısı Hayvan vücudunu oluşturan besin maddelerinin miktarını etkileyen faktörler.pptx
4 Asit-baz kavramı ve tampon bileşikler Termodinamik.pptx
5 Karbonhidratların sınıflandırılması, yapısı, fonksiyonları Karbonhidrat.pptx
6 Karbonhidrat türevleri Monosakkarid türevleri.pptx
7 Lipidlerin sınıflandırılması, yapısı, fonksiyonları Lipidler.pptx
8 Proteinlerin sınıflandırılması, yapısı, fonksiyonları Proteinler.pptx
9 Enzimler, yapısı, etki şekli, fonksiyonları Enzim.pptx
10 ARA SINAV
11 Hormonlar sınıflandırılması, yapısı, fonksiyonları HORMON.pptx
12 Vitaminlerin sınıflandırılması, yapısı, fonksiyonları VİTAMİNLER.pptx
13 Minerallerin sınıflandırılması, yapısı, fonksiyonları Mineraller.pptx
14 Nükleik Asitler ve önemi, Su ve canlı için önemi Nukleik asit ve Su.pptx
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1140256 Enzim ve hormonların yapı ve fonksiyonlarını öğrenir. Canlı sistemin nasıl çalıştığını öğrenir. Hayvan beslemede hangi besin maddelerini seçeceğine karar verebilir.
2 1138853 Hayvan vücudunun yapısını tanır.
3 1146002 Besin maddelerinin yapısı ve fonksiyonlarını öğrenir. Hayvan ve bitkinin yapısını karşılaştırabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63885 Ekonomik anlamda hayvansal üretim için gerekli olan teorik ve pratik bilgilere sahip olur.
2 63873 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analiz eder ve değerlendirir.
3 63874 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
4 63882 Hayvansal üretim alanında proje tasarlama ve tesis işletme becerisine sahip olur.
5 63875 Hayvansal üretimle ilgili olarak karşılaşacağı sorunları tespit eder ve elde ettiği verileri analiz eder.
6 63880 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince, ayrıca hukuksal farkındalık yanında girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalığa sahiptir.
7 63876 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanır.
8 63883 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir.
9 63877 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
10 63878 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.
11 63879 Hayvancılıkla ilgili gelişmeleri izler, meslektaşları ve toplumun farklı kesimleriyle sözlü ve yazılı iletişim kurar ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
12 63881 Hayvansal üretim alanındaki mevzuatı bilir ve hayvan hakları başta olmak üzere etik kurallara uyar ve uygular.
13 63884 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeler yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 2 2 1 3 1 1 1 2 1 1 2 3
2 5 3 2 2 3 1 1 1 2 1 1 2 3
3 5 3 3 2 3 2 2 1 2 1 1 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek