Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZTB303 Yemler Bilgisi ve Teknolojisi 927001 3 5 8

Dersin Amacı

Zootekni bölümü öğrencilerine hayvanların beslenmesinde kullanılan yemler ve bu yemlere uygulanan çeşitli teknolojik işlemler hakkında bilgi verilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Güray ERENER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hasan Rüştü KUTLU, Ladine ÇELİK. 2016. Yemler Bilgisi ve Yem Teknolojisi. Ç.Ü. Z.Ü yayınları, Ders kitapları yayın no: A-86. ADANA. Mustafa ERGÜL, 1997. Yemler Bilgisi ve Teknolojisi. E.Ü.Z.F. Yayınları No: 487. Ahmet ERGÜN, Ş.D.TUNCER, 2001. Yemler, Yem Hijyeni ve Teknolojisi. A.Ü.Veteriner Fakültesi yayınları-ANKARA. (ISBN:975-97808-0-1) www.aquafeed.com/newsletter_pdfs/nl_000363.pdf pubs.aic.ca/doi/pdf/10.4141/A04-072 www.zootekni.org.tr/upload/File/sunular/tm.pdf www.abpmuyang.com/TR/Genel/PeletYem.pdf www.smallstock.info/research/reports/R6995/R6995-08.pdf http://www.fao.org/wairdocs/ilri/x5490e/x5490e0u.htm

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Giriş, Yemin tanımı ve sınıflandırılması, Kaba yemler, Yoğun Yemler, Mineral ek yemleri, Vitamin ek yemleri, Aminoasit ek yemleri, Yem katkı maddeleri, Yemlere Uygulanan Teknolojik İşlemler, Kaba yemlere uygulanan teknolojik işlemler, Yoğun yemlere uygulanan teknolojik işlemler, Yeşil Yemlerin Muhafazası, Yemlerde Bulunan Besleme Engelleyici Maddeler, Karma Yem Endüstrisi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 2 40 1
7 Laboratuvar 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 1 14
7 Laboratuvar 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 6 36
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 15 30
54 Ev Ödevi 2 16 32

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
4 Yemin tanımı Yemlerin sınıflandırılması Yemlerde bulunan besin maddeleri (ham kül, ham protein, ham yağ, ham selüloz, azotsuz öz maddeler) ZTB 303 1 Yemin Tanımı sınıflandırılması AÇIK ERİŞİM.ppt
8 KABA YEMLER Sulu Kaba Yemler ZTB 303 2 Sulu Kaba Yemler.ppt
12 Sulu Kaba Yemler (devam) ZTB 303 2 Sulu Kaba Yemler.ppt
16 Kuru Kaba Yemler KURU KABA YEMLER AÇIK ERİŞİM.ppt
20 Kuru Kaba Yemler (devam) KURU KABA YEMLER AÇIK ERİŞİM.ppt
24 YOĞUN YEMLER Dane Yemler ZTB 303 YOĞUN YEMLER AÇIK ERİŞİM.ppt
28 YOĞUN YEMLER (devam) Endüstriyel Yemler ZTB 303 YOĞUN YEMLER AÇIK ERİŞİM 3DEĞİRMENCİLİK.ppt
32 YOĞUN YEMLER (devam) Hayvansal kaynaklı yemler Yemlik yağlar Tek Hücre Proteinleri Protein Tabiatında olmayan azotlu maddeler ZTB 303 AÇIK ERİŞİM HAYVANSAL PROTEİN EK YEMLERİ.ppt
36 MİNERAL VE VİTAMİN EK YEMLERİ AMİNO ASİT EK YEMLERİ Mineral Vitamin ve Aminoasit Ek Yemleri Açık Erişim.PPT
40 SINAV
44 Yem katkı maddeleri YEM KATKI MADDELERİ AÇIK ERİŞİM.PPT
48 Yem katkı maddeleri (devam) YEM KATKI MADDELERİ AÇIK ERİŞİM.PPT
52 Yemlere uygulanan teknolojik işlemler Yemlere Uygulanan Teknolojik İşlemler Açık erişim.ppt
56 Karma yem endüstrisi AÇIK ERİŞİM KARMA YEM.ppt
60
61

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1106715 Hayvan beslemede kullanılan yemleri tanır
2 1106716 Hayvan türlerine göre rasyon yapar
3 1106717 Karma yem hakkında bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63885 Ekonomik anlamda hayvansal üretim için gerekli olan teorik ve pratik bilgilere sahip olur.
2 63873 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analiz eder ve değerlendirir.
3 63874 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
4 63882 Hayvansal üretim alanında proje tasarlama ve tesis işletme becerisine sahip olur.
5 63875 Hayvansal üretimle ilgili olarak karşılaşacağı sorunları tespit eder ve elde ettiği verileri analiz eder.
6 63880 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince, ayrıca hukuksal farkındalık yanında girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalığa sahiptir.
7 63876 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanır.
8 63883 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir.
9 63877 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
10 63878 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.
11 63879 Hayvancılıkla ilgili gelişmeleri izler, meslektaşları ve toplumun farklı kesimleriyle sözlü ve yazılı iletişim kurar ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
12 63881 Hayvansal üretim alanındaki mevzuatı bilir ve hayvan hakları başta olmak üzere etik kurallara uyar ve uygular.
13 63884 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeler yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 4 2 4 3 2 2 3 2 3 1 3
2 4 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3
3 5 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek