Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZTB305 Mesleki Uygulama I 927001 3 5 6

Dersin Amacı

Kanatlı hayvanlar (tavuk, hindi, bıldırcın, vb) ve Ruminant Hayvanlar, arıcılık ve yemler konusunda öğrencilerin pratiklerini geliştirmek, bu alanda bölümde yürütülen projeler hakkında bilgi edinmelerini sağlamak, deneme desenleri ve istatistik analizlerini kavratmak, mezun olduklarında zootekni alanında uygulama becerisine sahip ziraat mühendisi zooteknistler yetiştirmeyi amaçlar. Bu amaçla kümes hayvanları, süt ve besi sığırları, koyun, keçi ve arıların bakım, besleme, üreme, barınma vb konularda uygulamalı eğitimini kapsamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Bölümün tüm öğretim üyeleri

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Ders uygulama alanında yapıldığı için mesai bitimi öncesi bir aralıkta yapılır. Öğrencilerin hayvancılık işletmesinde çalışmaya uygun gelmeleri beklenir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Öğrencilere verilen tüm ders kitapları ve ders notları

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Derste hayvansal üretimde değişik türlerde yapılan genel işler ve bulunulan döneme uygun özel işlemlerin görülmesi, yapılması ve öğrencilerin pratik kazanması amaçlanır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 5 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
17 Alan Çalışması 14 4 56
54 Ev Ödevi 2 17 34

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kuluçkacılık
2 Yemlerin sindirilebilirliğinin belirlenmesi
3 Etlik piliç üretimi
4 Yumurta tavukçuluğu
5 Arıcılık
6 Koyunculuk
7 Karma ve kaba yemlerde kalitenin belirlenmesi
8 Besicilik
9 Keçicilik
10 Ara sınavı
11 Süt sığırcılığı
12 Süt sığırcılığı
13 Süt üretiminde hijyen
14 Hayvancılıkta işletme ve sürü yönetimi
15 Silaj yapımı ve kalitesi
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1107307 Öğrencilerin hayvancılık işletmesi, hayvanlar, yönetim ve günlük işlemlerle ilgili bilgi ve becerileri artar
2 1107308 Derslerde görülemeyen bazı uygulamaları yaparak öğrenir
3 1107309 Hayvan davranışlarını tanır ve onlara temaz imkanı bulur
4 1107310 Alandaki araştırma projelerini yerinde görür, amaç ve yöntemlerini öğrenir
5 1107311 Birlikte çalışma imkanı oluşur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63885 Ekonomik anlamda hayvansal üretim için gerekli olan teorik ve pratik bilgilere sahip olur.
2 63873 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analiz eder ve değerlendirir.
3 63874 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
4 63882 Hayvansal üretim alanında proje tasarlama ve tesis işletme becerisine sahip olur.
5 63875 Hayvansal üretimle ilgili olarak karşılaşacağı sorunları tespit eder ve elde ettiği verileri analiz eder.
6 63880 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince, ayrıca hukuksal farkındalık yanında girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalığa sahiptir.
7 63876 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanır.
8 63883 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir.
9 63877 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
10 63878 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.
11 63879 Hayvancılıkla ilgili gelişmeleri izler, meslektaşları ve toplumun farklı kesimleriyle sözlü ve yazılı iletişim kurar ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
12 63881 Hayvansal üretim alanındaki mevzuatı bilir ve hayvan hakları başta olmak üzere etik kurallara uyar ve uygular.
13 63884 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeler yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3
2 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3
3
4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek