Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZTB307 Hayvan Anatomi ve Fizyolojisi 927003 3 5 4

Dersin Amacı

Dersin amacı öğrencilerin çiftlik hayvanlarının anatomik yapıları, doku ve organların yapılarını ve çalışma sistemleri bilmelerini ve kavramalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Selim BIYIK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Mukaddes Özcan Çiftlik hayvanlarının Anatomi ve fizyolojisi, 2. Church, D.C. Digestive Physiology and Nutrition of Ruminants, Oregon State University Corvallis, Oregon,USA, 1982.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Anatomi ve Fizyoloji, Embriyoloji, Hücre ve yapısı ve hücre fizyolojisi, Sinir sistemi anatomisi ve fizyolojisi, Duyu organları, İskelet sistemi, Kemiklerin mikroanatomileri, Eklemler, Kas sistemi ve kasların mikroanatomileri ve fizyolojisi, Kan diğer beden sıvıları, dolaşım sistemi ve fizyolojisi, Solunum sistemi, Sindirim sistemi, Üriner sistem, Üreme sistemi anatomi ve fizyolojisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 1 14 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 32 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Anatomi ve Fizyolojiye giriş
2 Embriyoloji
3 Hücre ve yapısı ve hücre fizyolojisi
4 Sinir sistemi anatomisi ve fizyolojisi
5 Duyu organları
6 İskelet sistemi
7 Kemiklerin mikroanatomileri
8 Eklemler
9 Kas sistemi ve kasların mikroanatomileri ve fizyolojisi
10 Ara Sınav
11 Kan diğer beden sıvıları, dolaşım sistemi ve fizyolojisi
12 Solunum sistemi
13 Sindirim sistemi
14 Üriner sistem, Üreme sistemi anatomi ve fizyolojisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1142821 Çiftlik hayvanlarının doku ve organlarının yapısı konumu ve çalışma sistemini ana hatları ile belirtir.
2 1138091 Çiftlik hayvanlarının anatomik ve fizyolojik yapılarına bakılarak yetiştiricilik veya besleme açısından hayvan seçimini yapar
3 1121145 Çiftlik Hayvanlarının kemik, eklem ve kas, sinir, üreme ve üriner sistem yapıları ana hatları ile açıklar
4 1219346 Çiftlik hayvanlarını tür, ırk ve ekotip olarak sınıflandırır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63885 Ekonomik anlamda hayvansal üretim için gerekli olan teorik ve pratik bilgilere sahip olur.
2 63873 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analiz eder ve değerlendirir.
3 63874 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
4 63882 Hayvansal üretim alanında proje tasarlama ve tesis işletme becerisine sahip olur.
5 63875 Hayvansal üretimle ilgili olarak karşılaşacağı sorunları tespit eder ve elde ettiği verileri analiz eder.
6 63880 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince, ayrıca hukuksal farkındalık yanında girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalığa sahiptir.
7 63876 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanır.
8 63883 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir.
9 63877 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
10 63878 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.
11 63879 Hayvancılıkla ilgili gelişmeleri izler, meslektaşları ve toplumun farklı kesimleriyle sözlü ve yazılı iletişim kurar ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
12 63881 Hayvansal üretim alanındaki mevzuatı bilir ve hayvan hakları başta olmak üzere etik kurallara uyar ve uygular.
13 63884 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeler yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2
2 4 2 3 2 3 2 2 4 3 1 2 2 2
3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2
4 3 4 3 1 2 2 2 2 2 1 2 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek