Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZTB309 Hayvan Hastalıkları ve Sağlığı Koruma 927003 3 5 4

Dersin Amacı

Hayvanlarda görülen belli başlı hastalıkların etkenlerinin tanınması, hastalıklar hakkında bilgi sahibi olunması, temizlik ve dezenfeksiyon konularında bilgi ve görgünün artırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Mustafa OLFAZ

Ön Koşul Dersleri

Yoktur

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Küçüker, N.ve O.Torun,1998.Hayvan sağlığı. Ç.Ü. Zir Fak. Genel Yay No:195,Ders Kitapları Yay. No.A-61 ADANA -Aydın, N.,1981.Zoonozlar ve halk sağlığı yönünden önemleri.A.Ü. Vet. Fak. Derg.,Cilt:51, Sayı3-4 -Sarıcan, C.,1993. Ahır temizliği ve dezenfeksiyonu.Seç Tarım ve Hayvancılık. Yıl.1 Sayı:1

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 2 50 1
4 Quiz 2 25 1
6 Uygulama/Pratik 2 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 3 42
17 Alan Çalışması 1 15 15
54 Ev Ödevi 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hayvan sağlığı dersine giriş
2 Hastalık ve sağlık
3 Muayene yöntemleri
4 Salgın ve bulaşıcı hastalıklar
5 Teşhis için laboratuvara örnek gönderme
6 Sağlık koruma ve hijyen
7 Mikroorganizmaların organizmada yayılması
8 Salgın hastalık çıkışında alınması gereken önlemler
9 Sanitasyon, dezenfeksiyon, dezenfestasyon, deratizasyon
10 Vize haftası
11 Zoonoz hastalıklar
12 Diğer salgın hastalıklar
13 Buzağı ve danaların salgın hastalıkları
14 Koyun ve keçilerin salgın hastalıkları
15 İşletmede tedavi için bulunması gereken ilaç alet ve malzemeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1141913 Salgın ve bulaşıcı hastalıklar nelerdir bunları tanıyacak,enfeksiyonlar hakkında bilgi sahibi olcaktır.
2 1119794 Hayvan hastalıkları etkenleriyle beraber tanıyıp,tedavileri hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
3 1125658 Teşhis amacıyla örnek alınması ve gönderilmesi konusunda bilgi sahibi olacaktır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63885 Ekonomik anlamda hayvansal üretim için gerekli olan teorik ve pratik bilgilere sahip olur.
2 63873 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analiz eder ve değerlendirir.
3 63874 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
4 63882 Hayvansal üretim alanında proje tasarlama ve tesis işletme becerisine sahip olur.
5 63875 Hayvansal üretimle ilgili olarak karşılaşacağı sorunları tespit eder ve elde ettiği verileri analiz eder.
6 63880 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince, ayrıca hukuksal farkındalık yanında girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalığa sahiptir.
7 63876 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanır.
8 63883 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir.
9 63877 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
10 63878 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.
11 63879 Hayvancılıkla ilgili gelişmeleri izler, meslektaşları ve toplumun farklı kesimleriyle sözlü ve yazılı iletişim kurar ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
12 63881 Hayvansal üretim alanındaki mevzuatı bilir ve hayvan hakları başta olmak üzere etik kurallara uyar ve uygular.
13 63884 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeler yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 4 3 2 4 5 2 4 3 4
2 4 4 4 4 4 4 2 4 5 2 3 3 4
3 4 3 3 4 2 3 2 5 5 2 2 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek