Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZTB311 Arı Hastalık ve Zararlıları 927003 3 5 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere, bal arısı (Apis mellifera L.) hastalık ve zararlıları konusunda gerekli teorik ve uygulamalı eğitim vererek bilgi sahibi ve beceriyi kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet GÜLER

Ön Koşul Dersleri

Yoktur

Önerilen Diğer Hususlar

Yoktur

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Bal Arısı (Apis mellifera L.) Yetiştiriciliği Hastalıkları ve Ürünleri, Prof. Dr. Ahmet Güler, Azim Matbaacılık Büyük San. 1. Cad. Alibey İşhanı99/33 İskitler/Ankara. Bereket Akademi Yayınları. 419s Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı. No: 55, 574 s, 2006. 2- Honey Bee Pests, Predators and Diseases. Prof. Dr. Roger Morse ve Prof. Dr. Kim Flottum. A. I. Root Company, Medina, Ohio, U.S.A., 718 s, 1997 3- Balarısı Hastalıkları, Muzaffer Bekman (Veteriner Hekim), Tarım Bakanlığı Neşriyat Müdürlüğü Yayın No: 682 Ankara, 528 s, 1952.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yoktur

Dersin İçeriği

Arılar için ideal çevre, hastalık sebepleri, hastalık etmenleri, yavru hastalıkları, ergin arı hastalıkları, dış parazitler, iç parazitlerin sınıflandırılması. Amerikan ve Avrupa Yavru Çürüklüğü, Septisemi, Nosema apis, Kireç Hastalığı ve Varroa destructor paraziti biyolojisi, kolonideki semptomları, kolonilerde yarattığı zararlar, teşhis, koruma ve tedavileri konularında gerekli beceriyi kazandırmaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 15 1
5 Derse Katılım 13 15 1
6 Uygulama/Pratik 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 25 25
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 1 1
54 Ev Ödevi 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, Balarısı için En Uygun Çevre 1.HAFTA.docx
2 Etmenlerine Göre Arı Hastalıkları 2.HAFTA.docx
3 Bakteriyel Hastalıklar 3.HAFTA.docx
4 Amerikan Yavru Çürüklüğü Hastalığı Teşhis ve Tedavi Yöntemi 4.HAFTA.docx
5 Avrupa Yavru Çürüklüğü Hastalığı Teşhis ve Tedavi Yöntemi 5.HAFTA.docx
6 Septisemi Hastalığı, Protozoan Hastalıklar Teşhis ve Tedavi yöntemleri 6.HAFTA.docx
7 Nosema Hastalığı, Amoeba Hastalığı 7.HAFTA.docx
8 Fungal Hastalıklar, Teşhis, Kireç hastalığı, Taş Hastalığı, Tedavi yöntemleri 8.HAFTA.docx
9 Viral Hastalıklar Teşhis ve Tedavi yöntemleri, Kronik Arı Felci Hastalığı 9.HAFTA.docx
10 VİZE 10.HAFTA.docx
11 Akut Arı Felci Hastalığı, Tulumsu Yavru Çürüklüğü Hastalığı Parazitler Tanım ve Koruma Yöntemleri 11.HAFTA.docx
12 Dış Parazitler; Varroa Jacobsoni Q,. Teşhis, Mücadele ve İlaçlama Yöntemleri 12.HAFTA.docx
13 İç parazitler; Acarapis Woodi, 13.HAFTA.docx
14 Kimyasal İlaçlar ve Bal arısı, 14.HAFTA.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1141601 Bal arısında hastalık yapan biyolojik etmenleri, gelişim, üreme ve yarattığı olumsuzlukları bilir.
2 1130764 İşletme hastalık ve zararlı konularında karşılaştığı sorunları yorumlayıp üstesinden geleme becerisine sahiptir.
3 1147803 Edindiği teorik ve uygulama deneyimi ile işletmede muhtemel hastalıkları teşhis edebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63885 Ekonomik anlamda hayvansal üretim için gerekli olan teorik ve pratik bilgilere sahip olur.
2 63873 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analiz eder ve değerlendirir.
3 63874 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
4 63882 Hayvansal üretim alanında proje tasarlama ve tesis işletme becerisine sahip olur.
5 63875 Hayvansal üretimle ilgili olarak karşılaşacağı sorunları tespit eder ve elde ettiği verileri analiz eder.
6 63880 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince, ayrıca hukuksal farkındalık yanında girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalığa sahiptir.
7 63876 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanır.
8 63883 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir.
9 63877 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
10 63878 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.
11 63879 Hayvancılıkla ilgili gelişmeleri izler, meslektaşları ve toplumun farklı kesimleriyle sözlü ve yazılı iletişim kurar ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
12 63881 Hayvansal üretim alanındaki mevzuatı bilir ve hayvan hakları başta olmak üzere etik kurallara uyar ve uygular.
13 63884 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeler yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 3 3 5 4 4 5 3 4 5 4
2 3 4 4 3 4 5 4 5 4 3 4 5 4
3 4 4 4 3 3 5 4 5 4 3 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek