Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZTB302 Hayvan Besleme Fizyolojisi ve Metabolizması 927001 3 6 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere besin maddelerinin hayvan vücudunda maruz kaldığı metabolik olayların kavratılması ve elde ettikleri bilgileri hayvanların besleme uygulamalrı ile ilişiklendirebilme yeteneğinin kazandırılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ünal KILIÇ

Ön Koşul Dersleri

Hayvan Besleme Biyokimyası

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özen, N. Hayvan Besleme Fizyolojisi ve Metabolizması. A.Ü.Z.F. Yay. Ders Notu: 6 Cronje, P.B. Ruminant Physiology. British Library, Londra. Aksoy, A., Macit, M., Karaoğlu, M. 2000. Hayvan Besleme. A.Ü. Z.F.Yay. Ders Notu:220 Ergün, A., Tuncer, Ş.D. 2001. Özkan Matbaacılık Ltd. Şti. Ankara. Filya İ., Canbolat, Ö., 2018. Beslenme Fizyolojisi ve Metabolizma. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları No: 115 Bursa

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Genel bilgiler, Sindirim sistemi anatomisi ve fizyolojisi, Enerji metabolizması, Karbonhidrat metabolizması, Lipid metabolizması, Protein metabıolizması, Mineral metabolizması, Vitamin metabolizması,.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 75 1
5 Derse Katılım 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 44 44
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel Bilgiler Genel Bilgiler.pdf
2 Sindirim Sistemi Anatomisi ve Fizylojisi Anatomi ve Fizyoloji 1-2.pdf
3 Sindirim Sistemi Anatomisi ve Fizylojisi Anatomi ve Fizyoloji 1-2.pdf
4 Enerji Metabolizması Enerji Metabolizması.pdf
5 Protein Metabolizması Proteinler.pdf
6 Protein Metabolizması Proteinler.pdf
7 Karbonhidrat Metabolizması Karbonhidratlar.pdf
8 Karbonhidrat Metabolizması Karbonhidratlar.pdf
9 ARA SINAV Ara sınav.pdf
10 Lipid Metabolizması Lipidler.pdf
11 Lipid Metabolizması Lipidler.pdf
12 Vitamin Metabolizması Vitaminler.pdf
13 Mineral Metabolizması Mineral Metabolizması.pdf
14 Su metabolizması Su metabolizması.pdf
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1153303 Çiftlik hayvanlarının sindirim sistemi anatomisi ve fizyolojisini öğrenir.
2 1163673 Besin maddelerinin (protein, karbonhidrat, lipid vb.) metabolizmalarını ve bunlar arasındaki etkileşimleri kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63885 Ekonomik anlamda hayvansal üretim için gerekli olan teorik ve pratik bilgilere sahip olur.
2 63873 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analiz eder ve değerlendirir.
3 63874 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
4 63882 Hayvansal üretim alanında proje tasarlama ve tesis işletme becerisine sahip olur.
5 63875 Hayvansal üretimle ilgili olarak karşılaşacağı sorunları tespit eder ve elde ettiği verileri analiz eder.
6 63880 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince, ayrıca hukuksal farkındalık yanında girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalığa sahiptir.
7 63876 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanır.
8 63883 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir.
9 63877 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
10 63878 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.
11 63879 Hayvancılıkla ilgili gelişmeleri izler, meslektaşları ve toplumun farklı kesimleriyle sözlü ve yazılı iletişim kurar ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
12 63881 Hayvansal üretim alanındaki mevzuatı bilir ve hayvan hakları başta olmak üzere etik kurallara uyar ve uygular.
13 63884 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeler yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 3 4 3 3 2 3 2 2 2 3
2 5 4 3 3 4 4 3 2 3 2 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek