Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZTB304 Arı Yetiştirme 927001 3 6 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere, bal arısı (Apis mellifera L.)’nin önemini kavratmak, arı anatomisi, biyolojisi, biyolojik birim olarak koloni, koloniyi oluşturan bireyler, ana, işçi ve erkek arı bireyleri, üreme biyolojisi, çiftleşme davranışı, barınak, petek ve inşası, salgı bezleri ve feromon üretimi, haberleşme, arıcılık sezonu, verimliliği etkileyen unsurlar, besleme, teşvik ve yönlendirme, arı ürünleri, bal, polen, arı sütü, arı ekmeği ve arı kolonisini yönetim becerisi kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet GÜLER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ahmet Güler, 1. Bal Arısı (Apis mellifera L.) Yetiştiriciliği, Hastalıkları ve Ürünleri. 2017. ISBN: 978-605-84656-3-3. Bereket Akademi Yayınları. 419s. Sammataro , D., and Avitabile, A., The Beekeeper’s Handbook, 1998. Mark L. Winston, The Biology of the Honey Bee, Harvard Üniversitesi Yayını, 281 s, 1991.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Koloni oluşum unsurları, Üreme ve fizyolojik yapı, Ürün üretiminin hedeflenmesi, Gerekli populasyon büyüklüğü, Koloniyi yönlendirme, Besleme süre ve miktarının saptanması, Yer düzenlemenin önemi, Petek ihtiyacının karşılanması ve alınacak önlemler, Kat verme, Izgara kullanımının esasları, Oğul önleme, Koloni çoğaltma, Ana arının koloni için önemi, Ana arı yenileme yöntemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 2 15 1
5 Derse Katılım 13 15 1
6 Uygulama/Pratik 4 10 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 80 1
35 Quiz 2 10 1
51 Sözlü Sınav 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 40 40
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 5 4 20
54 Ev Ödevi 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Önemi, Ürünler, Ekonomiye Katkısı
2 Polinasyon, Önemi ve Ekonomiye Katkısı POLİNASYON ve YARARLARI.pdf
3 Bal Arısı ve Çevre, Arı Sistematiği, Apis Türleri ve Coğrafik Arı Irkları
4 Arı Kolonisi, Ana, İşçi ve Erkek Arı Bireyleri ve Kolonideki Önemleri
5 Arı Anatomisi ve biyolojisi Baş, Thorax, Abdomen, Görme, Beslenme Organı,
6 Bal, Polen, Propolis ve Su Taşıma Organları
7 Yetiştiricilik, Koloni Oluşturma, Kuluçkanın Önemi ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ.pdf
8 Koloni İhtiyaçları, Koloni Yönetimi ve Yönlendirme
9 Arı Çoğaltma, Birleştirme Yöntemleri ve Ana Arı Izgarası Kullanımı
10 Vize sınavı
11 Arı Ürünleri, Bal, Arı Sütü, Polen, Arı Zehiri, Bal Mumu, Propolis
12 Apiterapi
13 Ürün İşleme Muhafaza ve Değerlendirme
14 Organik Arı Ürünleri Üretim Yöntemleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1350790 Bal arısı kolonisini tanır ve bilir
2 1504907 Koloni yönetimini öğrenir
3 1504908 Edindiği teorik ve uygulama deneyimi ile işletmede muhtemel hastalıkları teşhis edebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71644 Ekonomik anlamda hayvansal üretim için gerekli olan teorik ve pratik bilgilere sahip olur.
2 71632 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analiz eder ve değerlendirir.
3 71633 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
4 71641 Hayvansal üretim alanında proje tasarlama ve tesis işletme becerisine sahip olur.
5 71634 Hayvansal üretimle ilgili olarak karşılaşacağı sorunları tespit eder ve elde ettiği verileri analiz eder.
6 71639 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince, ayrıca hukuksal farkındalık yanında girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalığa sahiptir.
7 71635 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanır.
8 71642 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir.
9 71636 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
10 71637 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.
11 71638 Hayvancılıkla ilgili gelişmeleri izler, meslektaşları ve toplumun farklı kesimleriyle sözlü ve yazılı iletişim kurar ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
12 71640 Hayvansal üretim alanındaki mevzuatı bilir ve hayvan hakları başta olmak üzere etik kurallara uyar ve uygular.
13 71643 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeler yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 3 3 5 4 4 5 3 3 4 3
2 4 4 4 3 4 5 3 5 5 3 3 5 3
3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 3 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek