Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZTB306 Üreme Biyolojisi ve Yapay Tohumlama 927001 3 6 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencileri, çiflik hayvanlarının üreme organlarının yapısı ve işlevleri, gamet oluşumları, üreme döngüleri, fertilizasyon, gebeliğin oluşumu, Suni tohumlama, Suni tohumlamanın uygulanması ve hayvan yetiştiriciliğine etkileri, konuları hakkında temel bilgiler kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mehmet Akif ÇAM

Ön Koşul Dersleri

Yoktur

Önerilen Diğer Hususlar

Yoktur

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Evcil Hayvanlarda Reprodüksiyon, Suni tohumlama ve Androloji Ders Notları, Prof. dr. Eşref Demirci, 2002. Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Ders Teksiri No:53. 2- Üreme Biyolojisi, Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, Ege Üniversitesi Yayınları No:503. 3. Üreme Biyolojisi ders Notu. M. Akif ÇAM 4. Özkoca, A., 1984. Çiftlik Hayvanlarında Reproduksiyon ve Suni Tohumlama, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayınları,292s. İstanbul. 5 .Gordon, I., 2017. Reproductive Technologies in Farm Animals. Cabi Publishing 342P. UK

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

1-Giriş, Üremenüremeninin tanımı ve üreme biçimleri, 2-dişi üreme sistemi ve görevleri, 3, erkek üreme sistemi ve görevleri, 4 üremenin hormonal kontrolü, 5 puperta dönemi, 6 kızgınlık siklusu ve foliküler gelişim, oogenesis, 7 spermatogenesis, 8 fertilizasyon, 8 implantasyon ve gebelik, 9 doğum ve laktasyon, 10 yapay tohumlama, 11 semen toplama ve muayene, 12 yapay tohumlamanın uygulanışı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 30 1
5 Derse Katılım 11 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
28 Makale Kritik Etme 1 6 6
29 Bireysel Çalışma 1 30 30
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 25 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 canlılarda üreme ve Üreme biçimleri Ureme1.pptx
2 Dişi üreme organları anatomisi ve dişi üreme organlarını işlevleri Er Ur Sist.pptx
Disi ureme.pptx
3 Erkek üreme organları anatomisi ve erkek üreme organlarının işlevleri Er Ur Sist.pptx
4 Üreme hormonları, bu hormonların ve dişi ve erkek gelişimindeki etkileri Hormonlary.pptx
5 Oogenesis oogenesis.pptx
6 Pubeta, Kızgınlık döngüsü Cinsel Olgunluk= Puberta.pptx
7 Kızgınlığın senkronizasyonu Hormonlar1.pptx
8 Fertilizasyon ve ilgili oluşumlar Embriyogenesis.pptx
9 Plasenta tipleri Gebelik.pptx
10 Ara sınav
11 Spermatogenesis Spermatogenesis.pptx
12 Suni tohumlama tarihi gelişimi Yapay Toh..pptx
13 Semen toplama yöntemleri, Semen ve komponentleri Suni Tohumlama 1.ppt
14 Semen değerlendirme, depolama, suni tohumlama yöntemleri Yapay Toh..pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1134359 Çiftlik hayvanlarında üreme biyolojisi hakkında yeterli bilgi sahibi olacaktır.
2 1191986 Üreme problemlerine karşı üreme organlarının işleyişine -biyolojiye- dayalı öneriler getirebilecektir.
3 1175874 Üreme biyolojisi ile ilgili konularda danışmanlık yapabilecek nitelik kazanacaklardır.
4 1230486 Üreme ve verim açısından işletme planlaması yapabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63885 Ekonomik anlamda hayvansal üretim için gerekli olan teorik ve pratik bilgilere sahip olur.
2 63873 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analiz eder ve değerlendirir.
3 63874 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
4 63882 Hayvansal üretim alanında proje tasarlama ve tesis işletme becerisine sahip olur.
5 63875 Hayvansal üretimle ilgili olarak karşılaşacağı sorunları tespit eder ve elde ettiği verileri analiz eder.
6 63880 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince, ayrıca hukuksal farkındalık yanında girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalığa sahiptir.
7 63876 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanır.
8 63883 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir.
9 63877 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
10 63878 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.
11 63879 Hayvancılıkla ilgili gelişmeleri izler, meslektaşları ve toplumun farklı kesimleriyle sözlü ve yazılı iletişim kurar ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
12 63881 Hayvansal üretim alanındaki mevzuatı bilir ve hayvan hakları başta olmak üzere etik kurallara uyar ve uygular.
13 63884 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeler yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 5
2 3 4 3 4 4 4 3 3 5 4 3 4 4
3 3 4 4 3 4 3 4 4 5 5 4 3 4
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek