Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZTB308 Mesleki Uygulama II 927001 3 6 6

Dersin Amacı

Kanatlı hayvanlar (tavuk, hindi, bıldırcın, vb) ve Ruminant Hayvanlar, arıcılık ve yemler konusunda öğrencilerin pratiklerini geliştirmek, bu alanda bölümde yürütülen projeler hakkında bilgi edinmelerini sağlamak, deneme desenleri ve istatistik analizlerini kavratmak, mezun olduklarında zootekni alanında uygulama becerisine sahip ziraat mühendisi zooteknistler yetiştirmeyi amaçlar. Bu amaçla kümes hayvanları, süt ve besi sığırları, koyun, keçi ve arıların bakım, besleme, üreme, barınma vb konularda uygulamalı eğitimini kapsamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Güray ERENER BB (Tüm öğretim Üyeleri)

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Ders uygulama alanında yapıldığı için mesai bitimi öncesi bir aralıkta yapılır. Öğrencilerin hayvancılık işletmesinde çalışmaya uygun gelmeleri beklenir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Öğrencilere verilen tüm ders kitapları ve ders notları

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Derste hayvansal üretimde değişik türlerde yapılan genel işler ve bulunulan döneme uygun özel işlemlerin görülmesi, yapılması ve öğrencilerin pratik kazanması amaçlanır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 30 1
5 Derse Katılım 1 30 1
6 Uygulama/Pratik 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
17 Alan Çalışması 14 4 56
54 Ev Ödevi 2 17 34

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yem analizleri Mesleki Uygulama Yem Analizleri 1 GE.docx
Mesleki Uygulama Yem Analizleri 2 GE.docx
Mesleki Uygulama Yem Analizleri 3 GE.docx
2 Küçükbaş uygulamaları Mesleki Uygulama küçükbaş uygulama MAÇ.pptx
3 Katı kültür fermentasyonu Mesleki Uygulama Katı Kültür Fermantasyonu AA.pptx
4 Kaliteli Çiğ Süt Üretiminin Temel Koşulları Mesleki Ugulama HE Kaliteli çiğ süt üretimi.pptx
5 Arıcılık mesleki Uygulama Bal Arısı AG+SB.ppt
6 Koyun Keçi Yetiştirme Mesleki Uygulama Küçükbaş Uygulama SO.pdf
7 Merada Otlayan Hayvanların Yem Tüketimini Belirleme Metotları Mesleki Uygulama NO.pptx
8 SIĞIRLARDA EN DÜŞÜK MALİYETLİ RASYON HAZIRLAMADA LİNEAR PROGRAMLAMA MODELİ Mesleki Uygulama Rasyon Hesaplama ÜK-2.ppt
9 SÜT SIĞIRLARINDA SÜTÜN ELEKTRİKSEL İLETKENLİĞİ Mesleki Uygulama SA.ppt
10 Yetiştirme sistemleri ve yumurta kalitesi Mesleki Uygulama-MS.pptx
11 Ara sınav
12
13 Hayvancılıkta işletme ve sürü yönetimi,
14 Silaj yapımı ve kalitesi
15 Hayvancılıkta işletme ve sürü yönetimi
16 Silaj yapımı ve Tekniği

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1107379 Bu dersi alan öğrenciler bölümde verilen dersler ile ilgili uygulamaya yönelik bilgilere sahip olacaktır
2 1107380 Meslek hayatında karşılaşacağı sorunları çözmede kendisine yardımcı olacak pratik ve uygulamaya yönelik bilgileri elde edecektir
3 1107381 Hayvan davranışlarını tanır ve onlara temas imkanı bulur
4 1107382 Alandaki araştırma projelerini yerinde görür, amaç ve yöntemlerini öğrenir
5 1107383 Birlikte çalışma imkanı oluşur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63885 Ekonomik anlamda hayvansal üretim için gerekli olan teorik ve pratik bilgilere sahip olur.
2 63873 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analiz eder ve değerlendirir.
3 63874 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
4 63882 Hayvansal üretim alanında proje tasarlama ve tesis işletme becerisine sahip olur.
5 63875 Hayvansal üretimle ilgili olarak karşılaşacağı sorunları tespit eder ve elde ettiği verileri analiz eder.
6 63880 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince, ayrıca hukuksal farkındalık yanında girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalığa sahiptir.
7 63876 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanır.
8 63883 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir.
9 63877 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
10 63878 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.
11 63879 Hayvancılıkla ilgili gelişmeleri izler, meslektaşları ve toplumun farklı kesimleriyle sözlü ve yazılı iletişim kurar ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
12 63881 Hayvansal üretim alanındaki mevzuatı bilir ve hayvan hakları başta olmak üzere etik kurallara uyar ve uygular.
13 63884 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeler yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 4 3 3 3 1 3 2 3 3
2 5 4 3 3 3 3 2 2 1 3 3 3 3
3 5 3 3 3 3 3 4 3 1 3 2 2 2
4 3 3 4 3 3 3 3 2 1 2 2 2 3
5 5 3 3 3 3 2 3 2 1 2 3 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek