Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZTB310 Hayvan Ekolojisi 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Bu ders, lisans öğrencilerine evcil hayvanlar ile ekolojik faktörler arasındaki ilişkilerin ortaya konulmasını ve hayvansal üretimin artırılmasında ekolojik etmenlerinin payının benimsetilmesini amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Savaş ATASEVER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Eser, D., Geçit, H.H., 2007. Ekoloji. Ankara Üniv. Zir. Fak. Yay.: 1559, Ankara. Demirören, E., 2002. Hayvan Davranışları. Ege Üniv. Zir. Fak. Yay. No: 547, İzmir. Anonim, 2012. İnternetten ve Çeşitli Tarımsal Dergilerden Sağlanan Makaleler.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hayvan Ekolojisine Giriş, Ekolojide Temel Kavramlar, Yerli Hayvan Gen Kaynakları, Organik Hayvancılığın Temel Prensipleri, İklimsel Çevre, Sucul Ekosistemler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 25 1
6 Uygulama/Pratik 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 15 3 45

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş: Hayvan ve Çevre HAYVAN EKOLOJİSİNE GİRİŞ.pptx
2 Ekolojinin temel kavramları Temel Kavramlar.pptx
3 Çiftlik hayvanları üzerine ışığın etkileri Işık.pptx
4 Çiftlik hayvanları üzerine sıcaklığın etkileri, yüksek sıcaklık ve soğuk stresi Sıcak-Soğuk Stresi.pptx
5 Ekoloji- hayvan -davranış arası ilişkiler Ekoloji ve Davranış.pptx
6 Endokrinal davranışlar, yem tüketimi ile ekoloji arasındaki ilişkiler Hormonal sistem-Ekoloji- Davranış.pptx
7 Su ve havanın hayvan üzerindeki etkileri Su ve Hava.pptx
8 İklim ve hayvan refahı İklim-Refah.pptx
9 Barınak koşullarının hayvansal üertime etkileri Barınaklar.pptx
10 Ara sınav Ara sınav.pptx
11 Küresel ısınmanın hayvansal üretim üzerine mevcut ve olası etkileri Küresel Isınma.pptx
12 Hayvansal üretim ve çevre kirliliği Üretim-kirlilik.pptx
13 Ekolojinin bitkisel ve hayvansal üretime etkileri Hayvansal-bitkisel üretim-ekoloji.pptx
14 Ekolojik dengenin korunması yönünde öneriler ve dersin değerlendirilmesi Diğervsınavlar.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1131236 Meslek hayatında hayvancılıkla ve ekolojiyle ilgili sorunları çözmede kendisine yardımcı olacak pratik ve uygulamaya yönelik bilgileri elde edecektir
2 1143673 Bu dersi alan öğrenciler hayvan ekolojisi ile ilgili temel bilgilere sahip olacaktır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63885 Ekonomik anlamda hayvansal üretim için gerekli olan teorik ve pratik bilgilere sahip olur.
2 63873 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analiz eder ve değerlendirir.
3 63874 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
4 63882 Hayvansal üretim alanında proje tasarlama ve tesis işletme becerisine sahip olur.
5 63875 Hayvansal üretimle ilgili olarak karşılaşacağı sorunları tespit eder ve elde ettiği verileri analiz eder.
6 63880 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince, ayrıca hukuksal farkındalık yanında girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalığa sahiptir.
7 63876 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanır.
8 63883 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir.
9 63877 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
10 63878 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.
11 63879 Hayvancılıkla ilgili gelişmeleri izler, meslektaşları ve toplumun farklı kesimleriyle sözlü ve yazılı iletişim kurar ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
12 63881 Hayvansal üretim alanındaki mevzuatı bilir ve hayvan hakları başta olmak üzere etik kurallara uyar ve uygular.
13 63884 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeler yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek