Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZTB312 Sektörel Hayvan Besleme Uygulamaları 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere çalışma konularını kapsayan sektörleri tanıtmaktır. Öğrencilere sektörel bazda bilimsel kazanımlar sağlamak ve bunu uygulamaya aktarabilmesine yardımcı olmaktır. Dersin amacı bu sayede öğrencilere girişimcilik ruhu ve özgüven kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ünal KILIÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Teknik gezi uygulamaları.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hasan Rüştü KUTLU, Ladine Baykal ÇELİK, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fak. Yayınları A-86, Adana, 2005. Kutlu,H.R. N.Özen,2009.Hayvan Beslemede Son Gelişmeler. Hayvan Besleme Bilim Derneği Bilimsel Yayınlar No:1.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok.

Dersin İçeriği

Hayvancılık sektörleri, hayvancılık sektörüne katkı sağlayan diğer sektörler ve teknolojik destek veren sektörleri kapsamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 1 20 1
20 Rapor Hazırlama 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 1 6 6
29 Bireysel Çalışma 5 1 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Zootekni konusunda faaliyet gösteren sektörler ve mezun zooteknistlerin sektörde karşılaştıkları problemler. Sektörel Hayvan Beslemeye Giriş.pdf
2 Karma yem sektörünün durumu ve ülkemiz açısından önemi Karma Yem Teknolojisi 1.pdf
3 Karma yem teknolojisinin özellikleri, ülkemizde yem fabrikalarının durumu ve yıllık kapasiteleri Karma Yem Fabrikaları 2019.pdf
4 Karma Yem Fabrikaları İçin fizibilite raporlarının hazırlanması ve karma yem müşterileriyle iletişim. Karma Yem Üretimi.pdf
5 Karma yem fabrikalarında üretim aşamaları. Yem borsası ve kaba yem temininde yaşanan problemler Karma Yem Üretimi.pdf
6 Karma yem fabrikalarında yem çeşitleri ve pelet yem üretimi. Peletleme.pdf
7 Karma yem rasyon formülasyonları (süt sığırı, kasaplık sığır) Rasyon Ders Notu.pdf
8 Samsun ilinde faaliyet gösteren bir yem fabrikası ziyareti İşletme ziyaretleri, teknik geziler .pdf
9 Karma yem formülasyonları (yumurtacı ve etlik piliç) Rasyon Ders Notu.pdf
10 ARA SINAV Ara sınav.pdf
11 Samsun ilinde faaliyet gösteren süt sığırı ve kasaplık sığır işletmelerinin ziyaret edilmesi ve sektörde yaşanan sorunlar-çözüm yolları. İşletme ziyaretleri, teknik geziler .pdf
12 Tarım sigortası, AB projeleri, IPARD projeleri ve Tarım Bakanlığı teşviklerinin sektörel bakımdan önemi. Tarsim.pdf
13 Samsun ilinde faaliyet gösteren yumurtacı ve etlik piliç işletmesinin ziyaret edilmesi ve sektörde yaşanan sorunlar-çözüm yolları İşletme ziyaretleri, teknik geziler .pdf
14 Güncel sektörel gelişmeler ve teknolojiye uyum sürecinde yaşanan problemler Hayvan Beslemede Son Gelişmeler.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1125813 Kazandıkları deneyim sayesinde mezun olduktan sonra çalışacakları sektörde yaşanan eksiklikleri tanımlar.
2 1122184 Tarım ve hayvan sigortası, AB projeleri, IPARD projeleri vb. projeler ve teşvikler gibi konulardaki yeni gelişmeleri yakından takip etmenin önemini kavramış olacaktır.
3 1135909 Saha çalışmalarında başarılı olabilecek, bölgesinde açılan yeni işletmeleri gezerek teknik ve teknolojik bilgisini artırabilecektir. Gelişmelere daima açık olacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63885 Ekonomik anlamda hayvansal üretim için gerekli olan teorik ve pratik bilgilere sahip olur.
2 63873 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analiz eder ve değerlendirir.
3 63874 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
4 63882 Hayvansal üretim alanında proje tasarlama ve tesis işletme becerisine sahip olur.
5 63875 Hayvansal üretimle ilgili olarak karşılaşacağı sorunları tespit eder ve elde ettiği verileri analiz eder.
6 63880 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince, ayrıca hukuksal farkındalık yanında girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalığa sahiptir.
7 63876 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanır.
8 63883 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir.
9 63877 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
10 63878 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.
11 63879 Hayvancılıkla ilgili gelişmeleri izler, meslektaşları ve toplumun farklı kesimleriyle sözlü ve yazılı iletişim kurar ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
12 63881 Hayvansal üretim alanındaki mevzuatı bilir ve hayvan hakları başta olmak üzere etik kurallara uyar ve uygular.
13 63884 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeler yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 2 5
2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5
3 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek