Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZTB314 Manda Yetiştiriciliği 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere manda yetiştiriciliğinin önemini kavratarak, mandalarda üreme, sürü yönetimi, besicilik ve ıslah çalışmaları başta olmak üzere konuya ilişkin temel bilgilere hakim olabilmelerini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Erdem

Ön Koşul Dersleri

Yoktur

Önerilen Diğer Hususlar

Yoktur

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Şekerden, Ö., 2001. Büyükbaş Hayvan Yetiştirme (Manda Yetiştiriciliği). Temizyürek Ofset Matbaacılık, 296 s.,Hatay. Soysal, İ., 2006. Manda ve Ürünleri Üretimi. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Ders Notları. 127 s.Tekirdağ.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Manda yetiştiriciliğinin önemi, Dünya'da ve Türkiye'de manda yetiştiriciliğinin geleceği, Sürü yönetimi ve manda ıslahına yönelik kavramlar, Manda sütü ve diğer ürünler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 21 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Manda yetiştiriciliğinin önemi, Dünya’da ve Türkiye’de manda yetiştiriciliğinin yapısal durumu 1. MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ.pptx
2 Dünyada ve ülkemizde manda yetiştiriciliğinin geleceği 1. MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ.pptx
3. HAYVAN SAYILARI.pptx
3 Önemli manda ırkları ve verim yönleri 2. MANDALARIN SINIFLANDIRILMASI VE MANDA IRKLARI.pptx
4 Mandaların anatomik yapıları 2. MANDALARIN SINIFLANDIRILMASI VE MANDA IRKLARI.pptx
5 Mandaların fizyolojik yapıları 4. MEME ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ.pptx
6 Mandalarda üreme 3. MANDALARDA ÜREME ÖZELLİKLERİ.pptx
7 Sürü yönetimine ilişkin kavramlar 6. SÜRÜ İDARESİ VE YETİŞTİRME İŞLERİ.pptx
8 Sağlık koruma 6. SÜRÜ İDARESİ VE YETİŞTİRME İŞLERİ.pptx
9 Manda ıslahına ilişkin kavramlar 6. SÜRÜ İDARESİ VE YETİŞTİRME İŞLERİ.pptx
10 VİZE
11 Manda sütü ve süt ürünleri 5. SÜT VERİMİ.pptx
12 Manda besisi 6. SÜRÜ İDARESİ VE YETİŞTİRME İŞLERİ.pptx
13 Yetiştirme pratikleri 6. SÜRÜ İDARESİ VE YETİŞTİRME İŞLERİ.pptx
14 Organik hayvancılığa katkısı 6. SÜRÜ İDARESİ VE YETİŞTİRME İŞLERİ.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1139699 Manda yaetiştiriciliği için gerekli olan kuramsal bilgilere sahiptir.
2 1121545 Mandalar ile ilgili fizyoloji, besleme, üreme, ıslah, hayvan sağlığı, hayvansal üretim, yetiştiricilik, sürü sevk ve idaresi ve yemler konularında sorunları belirleyebilir, çözüm üretebilir ve uygulayabilir.
3 1154837 Manda yetiştiriciliği ile ilgili olarak karşılaşacağı sorunları tespit edebilir, elde ettiği verileri analiz edebilir, elde ettiği sonuçları yorumlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63885 Ekonomik anlamda hayvansal üretim için gerekli olan teorik ve pratik bilgilere sahip olur.
2 63873 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analiz eder ve değerlendirir.
3 63874 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
4 63882 Hayvansal üretim alanında proje tasarlama ve tesis işletme becerisine sahip olur.
5 63875 Hayvansal üretimle ilgili olarak karşılaşacağı sorunları tespit eder ve elde ettiği verileri analiz eder.
6 63880 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince, ayrıca hukuksal farkındalık yanında girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalığa sahiptir.
7 63876 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanır.
8 63883 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir.
9 63877 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
10 63878 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.
11 63879 Hayvancılıkla ilgili gelişmeleri izler, meslektaşları ve toplumun farklı kesimleriyle sözlü ve yazılı iletişim kurar ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
12 63881 Hayvansal üretim alanındaki mevzuatı bilir ve hayvan hakları başta olmak üzere etik kurallara uyar ve uygular.
13 63884 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeler yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 4 3 3 5 3 4 1 4 5 3 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 4
3 5 4 5 4 5 5 5 4 1 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek