Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZTB316 Damızlık Sürü ve Kuluçka Yönetimi 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Kanatlı hayvanlarda damızlık yetiştiriciliği ve kuluçka işlemleri

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Umut Sami Yamak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tavukçuluk Bilimi, Kuluçka ve Kuluçkacılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Damızlık yetiştirciliği, et ve yumurtacı damızlıklar, hindi, ördek ve kaz damzılıklarında yetiştiricilik, bu türlerde kuluçka işlemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 7 4 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kanatlı damızlık yetiştirme teknikleri, Yumurta ve Et tavukları damızlık sürü-1.pdf
2 Kanatlı damızlık yetiştirme teknikleri, Yumurta ve Et tavukları damızlık sürü-2.pdf
3 Kanatlı damızlık yetiştirme teknikleri, Yumurta ve Et tavukları damızlık sürü-3.pdf
4 Kanatlı damızlık yetiştirme teknikleri, Yumurta ve Et tavukları damızlık sürü-4.pdf
5 Et tavuklarında kuluçka işlemleri damızlık sürü-5.pdf
6 Yumurta tavuklarında kuluçka işlemleri damızlık sürü-6.pdf
7 Hindi damızlıkları yetiştirme tekniği damızlık sürü-7.pdf
8 Hindilerde kuluça işlemleri damızlık sürü-8.pdf
9 Ördek damızlıklarında yetiştirme tekniği damızlık sürü-9.pdf
10 Ara sınav
11 Ördek kuluçka tekniği damızlık sürü-11.pdf
12 Kaz damzılık yetiştrme tekniği damızlık sürü-12.pdf
13 Kaz kuluçkacılığı damızlık sürü-13.pdf
14 Diğer kanatlılarda damızlık yetiştirme ve kuluçka tekniği damızlık sürü-14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1285722 Kanatlı damızlıklarında üremeyi öğrenir
2 1285723 Üretim ve yetiştirme tekniklerini öğrenir
3 1285724 Özel kuluçka üretim tekniklerini öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63885 Ekonomik anlamda hayvansal üretim için gerekli olan teorik ve pratik bilgilere sahip olur.
2 63873 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analiz eder ve değerlendirir.
3 63874 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
4 63882 Hayvansal üretim alanında proje tasarlama ve tesis işletme becerisine sahip olur.
5 63875 Hayvansal üretimle ilgili olarak karşılaşacağı sorunları tespit eder ve elde ettiği verileri analiz eder.
6 63880 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince, ayrıca hukuksal farkındalık yanında girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalığa sahiptir.
7 63876 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanır.
8 63883 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir.
9 63877 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
10 63878 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.
11 63879 Hayvancılıkla ilgili gelişmeleri izler, meslektaşları ve toplumun farklı kesimleriyle sözlü ve yazılı iletişim kurar ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
12 63881 Hayvansal üretim alanındaki mevzuatı bilir ve hayvan hakları başta olmak üzere etik kurallara uyar ve uygular.
13 63884 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeler yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek