Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZTB401 Küçükbaş Hayvan Yetiştirme 927001 4 7 5

Dersin Amacı

Küçükbaş Hayvan (Koyun-Keçi) yetiştiriciliği konusunda öğrencilere teorik ve pratik bilgiler kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mehmet Akif ÇAM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. İleri koyun Yetiştiriciliği Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI, İzmir İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği,Yayınları No:1, Bornova İZMİR,2006 2. Keçi Yetiştiriciliği, Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI, İzmir İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği,Yayınları No:2, Bornova İZMİR,2006 3. Koyun ve Keçi Yetiştirme, Prof. Dr. Metin ŞENGONCA, Doç. Dr. Nedim KOŞUM, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Yayınları, No:563, İzmir, 2005. 4. International Sheep and wool production. Edt. Cottle, D.J., Nottingham University Press, 2010. ISBN:978-1-904761-86-0. UK,2010.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tarihi gelişimi, küçükbaş hayvanların evcilleştirilmesi, yabani formlar, evcilleştirme bölgeleri, yetiştirme biçimleri, çiftleştirme, yavru bakımı, ırklar, damızlık seçimleri, ıslah, barındırma, yönetimsel işler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 25 1
5 Derse Katılım 13 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 5 5
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 40 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 50 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği tarihçesi, evcilleştirilmeleri Koyun keci giris.pptx
2 Dünyada koyun keçi yetiştiricilik sitemleri, Keci yetistirme.ppt
3 Küçükbaş hayvanların evcilleştirilme bölgeleri ve yabani formları Dunya koyun irklari yeni.ppt
4 Koyun ve keçi yetiştirme sistemleri Yetiştirme İşleri.pptx
5 Dünya ekonomisinde koyun keçi yetiştiriciliğinin önemi koyun-keci ekonomi ist.pptx
6 Koyun ve keçi ırkları ve dünya ırrklarının dağılımı ve özellikleri Türkiye ve Dünya küçükbaş yetiştiriciliği.pptx
7 Irkların sınıflandırılması Türkiye Melez Keçi Tipleri.pptx
8 Irkların verim yönleri bakımından değerlendirilmesi Türkiye Melez Keçi Tipleri.pptx
9 Küçükbaş hayvanlarda üreme, puberta, damızlık çağ, kızgınlık döngüsü Koyun ve Keçide Üreme.pptx
10 Ara sınav
11 Çiftleştirme, Koç - teke katım sistemleri Koyun ve Keçide Üreme.pptx
12 Doğum, kuzu-oğlak büyütme sistemleri Koyun keci islah pratik.pptx
13 Damızlık seçimi, Damızlık seçimi yöntemleri Koyun keci kusurlar.pptx
Sağlık koruma.pptx
14 Barınaklar ve barındırma, sağlık koruma ve refah Otlama davranışı.PPTX

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1181711 Küçükbaş hayvancılık konusunda işletme ve üretim planlaması yapabilir.
2 1182359 Küçükbaş hayvanların bakımı ve damızlık seçimlerinde bilgi sahibi olur.
3 1174619 Küçükbaş hayvancılık konusunda bilir kişi olma yetkinliği kazanır.
4 1211059 Küçükbaş hayvancılık konusunda terminolojiye hakimiyet kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63885 Ekonomik anlamda hayvansal üretim için gerekli olan teorik ve pratik bilgilere sahip olur.
2 63873 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analiz eder ve değerlendirir.
3 63874 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
4 63882 Hayvansal üretim alanında proje tasarlama ve tesis işletme becerisine sahip olur.
5 63875 Hayvansal üretimle ilgili olarak karşılaşacağı sorunları tespit eder ve elde ettiği verileri analiz eder.
6 63880 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince, ayrıca hukuksal farkındalık yanında girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalığa sahiptir.
7 63876 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanır.
8 63883 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir.
9 63877 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
10 63878 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.
11 63879 Hayvancılıkla ilgili gelişmeleri izler, meslektaşları ve toplumun farklı kesimleriyle sözlü ve yazılı iletişim kurar ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
12 63881 Hayvansal üretim alanındaki mevzuatı bilir ve hayvan hakları başta olmak üzere etik kurallara uyar ve uygular.
13 63884 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeler yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 4
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek