Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZTB403 Büyükbaş Hayvan Yetiştirme 927001 4 7 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere, süt ve et sığırcılığının temel esaslarını, teorik ve pratiklerini anlatmak, onların, mezun olduklarında sığırcılık işletmelerini yönetebilir ve işletmelerin geleceğini şekillendirebilir bilgi donanımına sahip olmalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr.Hüseyin ERDEM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Büyükbaş Hayvan Yetiştirme Prof. Dr. Özel Şekerden, Prof.Dr. Kemal Özkütük, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Ders Kitabı No:122, Adana, 1997. 2. Büyükbaş Hayvan Yetiştirme (Et Sığırcılığı ve Sığır Besiciliği) Prof. Dr. Özel Şekerden, Prof.Dr. Kemal Özkütük., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları, No:91, Samsun, 1995. 3. Büyükbaş Hayvan Yetiştirme Prof. Dr. Macit Özhan, Prof.Dr. Naci Tüzemen, Prof Dr. Mete Yanar, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Ders Notu Yayın No:134, Erzurum, 2001. 4. Damızlık ve Kasaplık Sığır Yetiştirme. Prof.Dr. Selahattin Kumlu, ISBN: 975-96864-0-6, Sema Matbaacılık, Karanfil Sok. 18/18 Kızılay/ANKARA, 1999.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Büyükbaş hayvancılıkla ilgili ülkemizdeki ve dünyadaki durum, Üretim sistemleri, üreme ve süt üretiminin temel konuları, ıslah ve kayıt tutma, yetiştirme pratikleri ve sürü sağlığı ile ilgili konular.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 45 45
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sığır yetiştiriciliğinin önemi 1 Giriş.ppt
2 Dünya’da ve Türkiye’de yetiştirilen önemli sığır ırkları, Sığırcılık işletmeleri 1 Giriş.ppt
2 SIĞIR IRKLARI.ppt
3 Sığırlarda meme dokusunun gelişimi, Memenin anatomi ve fizyolojisi 3. SIĞIRLARDA MEME ANTOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ.ppt
4 Sütün oluşum mekanizması ve laktasyon 3. SIĞIRLARDA MEME ANTOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ.ppt
5 Süt verim miktarını ve kompozisyonunu etkileyen faktörler 4. SÜTÜN MİKTAR VE BİLEŞİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER.ppt
6 Sığırlarda üreme ve üreme etkinliği 5. SÜT SIĞIRLARINDA ÜREME VE ÜREME ETKİNLİĞİ.ppt
7 Sığırlarda ıslahın genetik esasları 5. SÜT SIĞIRLARINDA ÜREME VE ÜREME ETKİNLİĞİ.ppt
8 Sığırcılıkta kayıt tutma ve değerlendirme 6. SÜRÜ YÖNETİMİ.ppt
9 Buzağı ve düve yetiştirme 4.1. Buzağı Yetiştirme.ppt
10 Arasınav
11 Sağım ve sağım kuralları, Yüksek kaliteli süt üretimi 6. SÜRÜ YÖNETİMİ.ppt
12 Sağım hijyeni ve önemi 6. SÜRÜ YÖNETİMİ.ppt
13 Sütün işlenmesi ve pazarlanması 7. BARINAKLAR.ppt
14 Et sığırı yetiştiriciliği ve sığırlardan et üretim teknikleri 8. ET SIĞIRCILIĞI.ppt
10. CANLI AĞIRLIK ARTIŞI VE YEMDEN YARARLANMA ORANI.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
68745 1170280 Süt ve et sığırcılığı konularında karşılaşılan sorunların çözümü için temel bilgi donanımına sahip olmak
68746 1174145 Süt ve et sığırcılığı işletmelerinin geleceğine yön vermek
68747 1147949 İşletme ve ülke bazında süt ve et üretiminin arttırılabilmesinin temel ilkelerini uygulamaya aktarmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63885 Ekonomik anlamda hayvansal üretim için gerekli olan teorik ve pratik bilgilere sahip olur.
2 63873 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analiz eder ve değerlendirir.
3 63874 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
4 63882 Hayvansal üretim alanında proje tasarlama ve tesis işletme becerisine sahip olur.
5 63875 Hayvansal üretimle ilgili olarak karşılaşacağı sorunları tespit eder ve elde ettiği verileri analiz eder.
6 63880 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince, ayrıca hukuksal farkındalık yanında girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalığa sahiptir.
7 63876 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanır.
8 63883 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir.
9 63877 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
10 63878 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.
11 63879 Hayvancılıkla ilgili gelişmeleri izler, meslektaşları ve toplumun farklı kesimleriyle sözlü ve yazılı iletişim kurar ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
12 63881 Hayvansal üretim alanındaki mevzuatı bilir ve hayvan hakları başta olmak üzere etik kurallara uyar ve uygular.
13 63884 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeler yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
68745 4 4 3 4 5 4 3 4 1 4 4 4 4
68746 5 4 4 4 4 4 3 5 1 4 4 4 4
68747 5 5 4 4 4 5 4 5 1 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek