Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZTB405 Kanatlı Hayvan Yetiştirme 927001 4 7 5

Dersin Amacı

Genel olarak kanatlı yetiştiriciliğinin dünya ve Türkiye'deki önemi, Tavuk yetiştiriciliğinin önemi, yumurta, tavuk eti ve diğer yan ürünlerinin tanımlanması, kuluçkadan yumurtlamaya kadarki dönemde yetiştirme teknikleri, kuluçka, yetiştirme, sağlık koruma ve ıslah uygulamalarının kavranması, yetiştirme sistemlerinin karşılaştırılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Musa SARICA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Dersi alan öğrencilerin Zooloji, Genetik, İstatistik, Hayvan Yetiştirme İlkeleri gibi derslerden başarılı olduğu varsayılır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tavukçuluk Bilimi (Türkoğlu ve Sarıca, 2018) Modern Tavuk Üretimi (Şenköylü, 1997) Bilimsel Tavukçulıuk (Akbay, 1985) Hayvan Islahı (Düzgüneş ve ark. 2003) Poultry Production (1997, Lea and Febiger) Poultry Genetics, Breeding and Biotechnology (2003, CABI)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Derste Tavukçuluk ön planda olmak üzere yüzeysel olarak konulara göre diğer kanatlılar da ele alınacaktır. Üretimin bütün aşamaları ile ırklar, biyolojik yapı, ıslah ve ürünler değerlendirilecektir. Uygulamalı olarak öğrencilerin kuluçka, yetiştiricilik, ekipmanlar, yumurta kalitesi, karkas parçalama gibi konularda yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
5 Derse Katılım 14 10 1
6 Uygulama/Pratik 6 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
3 Bütünleme Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 6 2 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tavukçuluktaki gelişmeler ve Türkiye Tavukçuluğu Tarım Şurası-Kanatlı Raporu.docx
1HAFTA.doc
KANATLI HAYVAN YETİŞTİRME DERS İÇERİĞİ-GENEL.doc
2 Tavuğun evciltilmesi, Irklar, Ticari soylar ve Hibritler 2HAFTA.doc
3 Tavuğun Biyolojik Yapısı ve Sistemler Tavuğun dış yapısı 3HAFTA.doc
4 Tavukçuluk Ürünleri, Yumurta ve Yumurta Kalitesi Yumurta kalitesi Dış ve iç kaliteye ait belirlemeler 4HAFTA.doc
5 Tavuk eti ve Kalitesi, Gübre ve Tüy ile kullanım alanları 5HAFTA.doc
6 Embriyo Gelişimi Kuluçka, Kuluçkahaneler ve ekipmanlar Kuluçkahane, kuluçka makinesi, embriyo gelişimi 6HAFTA.doc
7 Kümes ve Donanımları Kümes ekipmanları 7HAFTA.doc
8 Alternatif Üretim sistemleri Kafes, yer ve serbest gezinmeli üretim sistemleri 8HAFTA.doc
9 Ara Sınav
10 Etlik piliç yetiştiriciliği ve Kesimhaneler Kesim ve karkas parçalama 10HAFTA.doc
11 Yumurta Tavuğu Yetiştiriciliği Yumurta kırık ve çatlakları, hayvan davranışları 11HAFTA.doc
12 Tavuk Genetiği ve Temel Islah Özellikleri 12HAFTA.doc
13 Damızlık Tavuk Yetiştiriciliği 13HAFTA.doc
14 Tavukçulukta Temel Sağlık Koruma Uygulamaları Genel sağlık koruma uygulamaları 14HAFTA.doc
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1107681 Öğrenciler tavuk yetiştiriciliğinin ve tavukçuluk ürünlerinin önemini kavrar
2 1107682 Tavuk hakkında biyolojik, fizyolojik ve morfolojik özellikleri öğrenir
3 1107683 Yetiştirme sistemleri, kuluçka, sağlık koruma gibi konuları uygulamalı olarak kavrar
4 1107684 Genetik ve ıslah konuları ile sektörel yapının işleyişini öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63885 Ekonomik anlamda hayvansal üretim için gerekli olan teorik ve pratik bilgilere sahip olur.
2 63873 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analiz eder ve değerlendirir.
3 63874 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
4 63882 Hayvansal üretim alanında proje tasarlama ve tesis işletme becerisine sahip olur.
5 63875 Hayvansal üretimle ilgili olarak karşılaşacağı sorunları tespit eder ve elde ettiği verileri analiz eder.
6 63880 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince, ayrıca hukuksal farkındalık yanında girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalığa sahiptir.
7 63876 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanır.
8 63883 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir.
9 63877 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
10 63878 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.
11 63879 Hayvancılıkla ilgili gelişmeleri izler, meslektaşları ve toplumun farklı kesimleriyle sözlü ve yazılı iletişim kurar ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
12 63881 Hayvansal üretim alanındaki mevzuatı bilir ve hayvan hakları başta olmak üzere etik kurallara uyar ve uygular.
13 63884 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeler yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3 3 4 4 4 5 5 4 4 3 4
2 4 5 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4
3 3 4 4 3 4 4 5 3 5 4 5 4 4
4 3 2 3 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek