Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZTB407 Zooteknide Araştırma ve Değerlendirme 927001 4 7 4

Dersin Amacı

Bu dersin sonunda öğrenciler bir projeyi yapabilecek bilgi ve becerileri elde edecekler, yatırıma yönelmeden önce yatırımın fizibilitesini yaparak ilgili alana yatırım yapmanın karlı olup olmayacağı konusunda karar verebilme becerisine sahip olacaklardır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Güray ERENER, Prof. Dr. Musa SARICA, Prof. Dr. Ahmet GÜLER, Prof. Dr. M. Akif ÇAM, Prof. Dr. Nuh OCAK, Prof. Dr. Hasan ÖNDER, Prof. Dr. Savaş ATASEVER, Prof. Dr. Ünal KILIÇ, Doç. Dr. Ali Vaiz GARİPOĞLU, Doç. Dr. Mustafa OLFAZ, Doç. Dr. Umut Sami YAMAK, Doç. Dr. Aydın ALTOP, Doç. Dr. Sezen OCAK YETİŞGİN, Doç. Dr. Hüseyin ERDEM, Dr. Öğr. üyesi Selim BIYIK

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

KİTAPLAR: Inan, Hakki (2000), Proje Hazirlama ve Degerlendirme Teknigi, Tekirdag. Rehber, Erkan ve Ahmet Erkuş(2007), Tarımda Proje Hazırlama Tekniği, 5. Baskı, Bursa. White, John A., Marvin H. Agee, ,Kenneth E. Case(1989), Principles of Engineering Economic Analysis, John Wilwy and Sons. Gittinger, J. Price (1982) Economic Analysis of Agricultural Projects, The John Hopkins University Press, London. Yurdakul, Oguz (1999), Proje Hazirlama ve Degerlendirme, C.U. Yayin No: 147, Ders Kitaplari: A-48, Adana. Albayrak, Burhan, (2005), Proje Yonetimi, Nobel Yayin, Ankara. Dogruer, Mete, (2005), Uretim Organizasyonu ve Yonetimi, Alfa Yayinlari 1540. Francis, J. Clark (1991), Investments: Analysis and Management, McGraw Hill Book Co., Singapore. Balçık, Bahaettin,(2003), Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi, Nobel Yayın, Ankara, mart. Şahin, Hüseyin,(2009), Yatırım Projeleri Analizi, Ezgi Kitapevi, Bursa. Korkmaz, Turhan ve Mehmet Pekkaya, (2005), Excel Uygulamalı Finans Matematiği, Ekin Kitabevi. Riggs, James., L.(1982) Engineering Economics, Oregan State University, McGraw-Hill book Company. .Aksöz, İbrahim(1999), Fabrika Organizasyonu, E.Ü.Mühendislik Fak., Bornova-İzmir. Anbar,Adem veDeğer Alper(2009), Yatırım Projeleri Analizi, Ekin Kitabevi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yatırım ve Proje Kavramları, Proje Çeşitleri, Tarımsal Projeler , Piyasa etüdü(rekabet ortamının analizi, pazar büyüklüğünün tahmini ve yöntemleri),Proje/ Ölçek büyüklüğü(kapasitenin) saptanması, teknoloji seçimi, kuruluş yeri seçimi vb. kararlar, projelerin finansmanı ve finansman kaynakları, projenin gelir-giderleri, projede nakit akım analizi, projelerin mali ve ekonomik açıdan değerlendirilmesi, risk ve belirsizlik koşulları altında proje değerlendirme teknikleri ,Pert ve Gannt teknikleri ile projede eylemlerin planlanması,Öğrenci projelerinin sunulması ve değerlendirilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 10 1
5 Derse Katılım 1 30 1
22 Proje Hazırlama 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
22 Proje Hazırlama 1 16 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 16 16
47 Laboratuvar Sınavı 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı; kapsamı, kural ve gerekleri Tanışma ZOOTEKNİDE ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRME TANITIM.mp4
2 Yatırım ve Proje Kavramları, Proje Çeşitleri, Tarımsal Projeler Okuma-kaynak tarama
3 Piyasa etüdü,rekabet ortamının analizi, talep tahmin yöntemleri Okuma-kaynak tarama
4 Proje/ Ölçek büyüklüğü(kapasitenin) saptanması, kapasite seçimini etkileyen faktörler, kapasite çeşitleri, başabaş noktası analizi Okuma-kaynak tarama
5 Projenin teknik yönünün ortaya konması(teknoloji seçimi ve özellikleri) Okuma-kaynak tarama
6 Kuruluş yeri seçiminde kullanılan yöntemler, Kuruluş yeri seçimini etkileyen faktörler Okuma-kaynak tarama
7 Projelerde kullanılabilecek finansman kaynakları, finansman planı, sermaye maliyeti, paranın zaman değeri, indirgeme oranının seçimi Okuma-kaynak tarama
8 Arasınav
9 Projenin gelir-giderleri, nakit akım analizi, işletme sermayesi ihtiyacının hesaplanması Okuma-kaynak tarama
10 Projelerin mali açıdan değerlendirilmesi, (Net bugünkü değer, fayda-masraf oranı, iç karlılık oranı, dinamik geri ödeme süresi, rantabilite oranı), örnek projeler üzerinde tartışma Okuma-kaynak tarama
11 Projelerin ekonomik yönden değerlendirilmesi(istihdam, katma değer, döviz katkısı), örnek projeler üzerinde tartışma Okuma-kaynak tarama
12 Risk ve belirsizlik koşulları altında proje değerlendirme teknikleri, örnek projeler üzerinde tartışma Okuma-kaynak tarama
13 Pert ve Gannt teknikleri ile projede eylemlerin planlanması Okuma-kaynak tarama
14 Öğrenci projelerinin sunulması ve değerlendirilmesi Gözlem yapma
15 Öğrenci projelerinin sunulması ve değerlendirilmesi (3 kişilik gruplar halinde) Gözlem yapma
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1649717 Hayvan Yetiştirme,,Yemler ve Hayvan Besleme, Biyometri ve Genetik alanlarında konu araştırabilir
2 1649718 Araştırdığı konular üzerinde seminer yazabilir
3 1649719 Hazırladığı seminer hakkında sunum yeteneği kazanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71644 Ekonomik anlamda hayvansal üretim için gerekli olan teorik ve pratik bilgilere sahip olur.
2 71632 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analiz eder ve değerlendirir.
3 71633 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
4 71641 Hayvansal üretim alanında proje tasarlama ve tesis işletme becerisine sahip olur.
5 71634 Hayvansal üretimle ilgili olarak karşılaşacağı sorunları tespit eder ve elde ettiği verileri analiz eder.
6 71639 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince, ayrıca hukuksal farkındalık yanında girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalığa sahiptir.
7 71635 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanır.
8 71642 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir.
9 71636 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
10 71637 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.
11 71638 Hayvancılıkla ilgili gelişmeleri izler, meslektaşları ve toplumun farklı kesimleriyle sözlü ve yazılı iletişim kurar ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
12 71640 Hayvansal üretim alanındaki mevzuatı bilir ve hayvan hakları başta olmak üzere etik kurallara uyar ve uygular.
13 71643 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeler yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 2 2 3 2 1 3
2 3 3 2 2 3 2 3
3 2 2 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek