Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZTB409 Organik Hayvancılık 927003 4 7 4

Dersin Amacı

Organik hayvancılığın yaygınlaştırılması; doğanın ve eko sistemin korunmasına, küçük çiftçilerin gelir düzeyinin artmasına, köyden kente göçün önlenmesine, başta genç nesil olmak üzere insanlar için daha sağlıklı ve fonksiyonel ürünler üretilmesine ve daha sağlıklı beslenmelerine olanak sağlayacak mühendisler yetiştirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Umut Sami Yamak

Ön Koşul Dersleri

Hayvan Yetiştirme İlkeleri Hayvan Besleme İlkeleri

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

www.zootekni.org.tr/.../ORGANK%20HAYVANCILIK%20ve%20NEM%20PW.pdf

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Organik Hayvancığın Tanımı, Avantaj ve Dezavantajları Organik Tarımda Hayvancılık Dünyada ve Türkiyede Organik Hayvancılık Organik Hayvancılık ve İlkeleri Büyükbaş (Sığır ve Manda) ve Küçükbaş (koyun ve keçi) Hayvan Yetiştirme Kanatlı Hayvan Yetiştirme ve Arıcılık Besin Maddeleri ve Hayvanların İhtiyaclar Organik Hayvan ve Yem Materyalleri Yemleme Sistemleri Ara Sınav Sağlık Koruma ve Tedavi Organik Hayvancılıkta Nakliye, Kesim ve Ürün İşleme Organik Hayvansal Ürünler; Et, Süt, Yumurta ve Bal

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 14 14 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 46 1
2 Final Sınavı 1 60 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 32 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Organik Hayvancığın Tanımı, Avantaj ve Dezavantajları organik hayvancılık-1.pdf
2 Organik Tarımda Hayvancılık organik hayvancılık-2.pdf
3 Dünyada ve Türkiyede Organik Hayvancılık organik hayvancılık-3.pdf
4 Organik Hayvancılık ve İlkeleri organik hayvancılık-4.pdf
5 Büyükbaş (Sığır ve Manda) ve Küçükbaş (koyun ve keçi) Hayvan Yetiştirme organik hayvancılık-5.pdf
6 Kanatlı Hayvan Yetiştirme ve Arıcılık organik hayvancılık-6.pdf
7 Besin Maddeleri ve Hayvanların İhtiyaclar organik hayvancılık-7.pdf
8 Organik Hayvan ve Yem Materyalleri organik hayvancılık-8.pdf
9 Yemleme Sistemleri organik hayvancılık-9.pdf
10 Ara sınav
11 Sağlık Koruma ve Tedavi organik hayvancılık-11.pdf
12 Organik Hayvancılıkta Nakliye, Kesim ve Ürün İşleme organik hayvancılık-12.pdf
13 Organik Hayvansal Ürünler; Et, Süt, Yumurta ve Bal organik hayvancılık-13.pdf
14 Değerlendirme organik hayvancılık-14.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1230667 organik tarım konusunda bilgi sahibi olur
2 1230668 hayvan refahı ve hayvan hakları kavramlarını öğrenir
3 1230669 sürdürülebilir üretim hakkında bilgilenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63885 Ekonomik anlamda hayvansal üretim için gerekli olan teorik ve pratik bilgilere sahip olur.
2 63873 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analiz eder ve değerlendirir.
3 63874 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
4 63882 Hayvansal üretim alanında proje tasarlama ve tesis işletme becerisine sahip olur.
5 63875 Hayvansal üretimle ilgili olarak karşılaşacağı sorunları tespit eder ve elde ettiği verileri analiz eder.
6 63880 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince, ayrıca hukuksal farkındalık yanında girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalığa sahiptir.
7 63876 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanır.
8 63883 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir.
9 63877 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
10 63878 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.
11 63879 Hayvancılıkla ilgili gelişmeleri izler, meslektaşları ve toplumun farklı kesimleriyle sözlü ve yazılı iletişim kurar ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
12 63881 Hayvansal üretim alanındaki mevzuatı bilir ve hayvan hakları başta olmak üzere etik kurallara uyar ve uygular.
13 63884 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeler yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 2 5 1 3 5 5
2 5 3 5 2 5 1 2 5 5
3 5 5 4 2 5 1 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek