Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZTB413 Silaj Teknolojisi 927003 4 7 4

Dersin Amacı

Silaj yapımı ve silajın hayvan beslemede kullanımı konusunda öğrencilerin teknik ve pratik bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ünal KILIÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Teknik gezi, uygulamalı silaj yapımı

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kılıç, A., 1986. Silo yemi (Öğretim, öğrenim ve uygulama önerileri). Bilgehan Basımevi. Bornova-İzmir. Filya, İ., 2001. Silaj Teknolojisi. Hakan Ofset. İzmir. Kaiser, A.G., Piltz J.W., Burns, H.M., Griffiths, N.W., 2004. Successful Silage, 2. Edition. Publisher: Dairy Australia and New South Wales Department of Primary Industries

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Silaj tanımı, silaj yapım aşamaları, silajların yem değerleri ve kullanım olanakları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 10 1 10
54 Ev Ödevi 2 2 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Silajın tanımı ve tarihçesi 1. Giriş, Tarihçe.pdf
2 Silo tipleri 2 Silo tipleri.pdf
3 Silo yeri seçiminde dikkat edilecek husular 3-Silo Yeri Seçimi.pdf
4 İşletmelerin silaj ve silo ihtiyaçlarının hesaplanması ve öğrenciler için siilaj yapım uygulaması 4-Silo-Silaj Hesabı.pdf
5 Silaj yapım tekniği (silajlık yem bitkileri) 5-Silajlık yem bitkileri.pdf
6 Silajlık materyalin hasadı, soldurma ve parçalanması 6-Hasat, Soldurma, Parçalama.pdf
7 Silaj katkı maddeleri 7-Katkı maddeleri.pdf
8 Silajlık materyalin, taşınma, doldurma ve sıkıştırılması 8-Taşıma, Doldurma, Sıkıştırma, Kapatma.pdf
9 Silajların açılması ve kullanılması, öğrenci uygulamasında yapılan silajların açılması ve değerlendirilmesi 9-Açma-Kullanma.pdf
10 Ara Sınav 10-Ara sınav.pdf
11 Aerobik stabilite ve önemi 11-Aerobik Stabilite-Hijyen.pdf
12 Silajların besleme değeri 12-Silajların Besleme Değeri.pdf
13 Silajlarda yapılan analizler ve haylaj yapımı 13-Haylaj.pdf
14 Silajların hayvan beslemede kullanılması 14-Silajın Hayvan Beslemede Kullanımı.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1160558 Öğrenciler silaj yapımı hakkında detaylı bilgi sahibi olurlar.
2 1165862 Hayvancılık işletmelerinde gerek duyulan silaj miktarını ve silo sayısını hesaplayabilirler.
3 1164868 Hayvan beslemede silaj kullanımı konusunda deneyim kazanırlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63885 Ekonomik anlamda hayvansal üretim için gerekli olan teorik ve pratik bilgilere sahip olur.
2 63873 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analiz eder ve değerlendirir.
3 63874 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
4 63882 Hayvansal üretim alanında proje tasarlama ve tesis işletme becerisine sahip olur.
5 63875 Hayvansal üretimle ilgili olarak karşılaşacağı sorunları tespit eder ve elde ettiği verileri analiz eder.
6 63880 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince, ayrıca hukuksal farkındalık yanında girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalığa sahiptir.
7 63876 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanır.
8 63883 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir.
9 63877 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
10 63878 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.
11 63879 Hayvancılıkla ilgili gelişmeleri izler, meslektaşları ve toplumun farklı kesimleriyle sözlü ve yazılı iletişim kurar ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
12 63881 Hayvansal üretim alanındaki mevzuatı bilir ve hayvan hakları başta olmak üzere etik kurallara uyar ve uygular.
13 63884 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeler yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 3 2 1 2 2 2 1 2 2
2 4 4 4 3 4 2 3 1 2 3 1 1 2
3 4 4 4 4 3 2 1 2 2 2 1 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek