Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZTB417 Besicilik 927003 4 7 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere dengeli ve yeterli beslenme açısından büyük önem taşıyan etin en önemli üretim kaynağı olan besiciliğin ülkemiz ve Dünya'daki durumu hakkında bilgi vermek ve öğrencileri besicilik uygulamaları hakkında teorik ve pratik anlamda bilgilendirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assoc.Prof.Dr. Ali Vaiz GARİPOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sığır Yetiştiriciliği ve Besiciliği, 2009. Alpan, O; Aksoy, A.A. Medisan Yayınları No:3, 317s, Ankara FAO, http://www.fao.org/corp/statistics/en. Sarıçiçek, B.Z.2002. Besicilik. Ders Kitabı. Omü Ziraat Fak. Yay. No:45,SAMSUN. Sarıcan, C. 2006. Üretici ve Tüketici Gözü ile Et. Cem Ofset Matb. Sefaköy/İSTANBUL.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Besinin tanımı, besicilikte temel kavramlar, beside başarıyı etkileyen faktörler, besi teknikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 50 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 48 48
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 48 48

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dünya'da ve ülkemizde et üretiminde kullanılan hayvan populasyonu, et üretimi ve tüketimi ile lgili temel ve istatistiki bilgiler
2 Besininin tanımı, besicilikte önem taşıyan hayvan ve yem ile ilgili faktörler
3 Besi çeşitleri a. Süreye göre (Kısa süreli besi, orta süreli besi, uzun süreli besi) b. Besleme yoğunluğuna göre ((Entansif besi, yarı entansif besi, ekstansif besi)
4 Buzağı besisi -1 (Hızlı buzağı besisi, tam yağlı buzağı besisi)
5 Buzağı besisi-2 (Yağsız sütle buzağı besisi, süt ikame yemleri ile buzağı besisi)
6 Genç sığır besisi
7 Koyun besisi-1 (Hızlı kuzu besisi, uzun süreli kuzu besisi)
8 Koyun besisi-2 (Toklu besisi, koyun-koç besisi, yayla besisi)
9 Ülkemizde besicilikle ilgili karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik alınabilecek tedbirler
10 SINAV
11 Karkas kısımlarının tanıtılması
12 Beside et verimi ve kalitesini etkileyen faktörlerin genel bir değerlendirmesi
13 Besi kullanılan örnek rasyonlar
14 Ülkemizde besicilikte örnek teşkil edebilecek kuruluşların tanıtılması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
2 1181844 Ülkemiz ve Dünya'da ekonomik anlamda et üretimi yönünde yetiştiriciliği yapılan hayvan populasyonu ve et üretimi ile ilgili istatistiki bilgilere sahip olur.
3 1192530 Besiciliğin ülke ekonomisi açısından önemi, sıklıkla karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözümünde başvurulabilecek yollar hakkında bilgi sahibi olur.
4 1193096 Besicilikte başarıyı etkileyen hayvan ve yem ile ilgili faktörler hakkında bilgi sahibi olur.
5 1195109 Besi performansının hesaplanmasını öğrenir.
6 1197485 İşletme ve bölge şartlarına göre hangi besi tekniğinin uygun olduğu noktasında karar verme yetisini kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63885 Ekonomik anlamda hayvansal üretim için gerekli olan teorik ve pratik bilgilere sahip olur.
2 63873 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analiz eder ve değerlendirir.
3 63874 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
4 63882 Hayvansal üretim alanında proje tasarlama ve tesis işletme becerisine sahip olur.
5 63875 Hayvansal üretimle ilgili olarak karşılaşacağı sorunları tespit eder ve elde ettiği verileri analiz eder.
6 63880 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince, ayrıca hukuksal farkındalık yanında girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalığa sahiptir.
7 63876 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanır.
8 63883 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir.
9 63877 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
10 63878 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.
11 63879 Hayvancılıkla ilgili gelişmeleri izler, meslektaşları ve toplumun farklı kesimleriyle sözlü ve yazılı iletişim kurar ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
12 63881 Hayvansal üretim alanındaki mevzuatı bilir ve hayvan hakları başta olmak üzere etik kurallara uyar ve uygular.
13 63884 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeler yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 3 3 3 2 3 1 1 1 1 1 3 3
3 4 3 2 3 1 1 1 1 1 3 3 3
4 4 3 3 2 3 1 1 1 1 1 3 3 3
5 4 3 3 2 3 1 1 1 1 1 3 3 3
6 4 2 3 4 3 1 1 1 1 1 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek