Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZTB410 Yem Değerlendirme ve Analiz Teknikleri 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Dersin amacı yemlerin değerlendirme ve analiz teknikleri hakkında öğrencilerin bilgilenmesinin sağlanmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ali Vaiz GARİPOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kutlu, H.R. 2008. YEM DEĞERLENDİRME ve ANALİZ YÖNTEMLERİ (Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü) KARABULUT, A., CANBOLAT, Ö., 2005. YEM DEĞERLENDİRME VE ANALİZ YÖNTEMLERİ (ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ)

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yemlerin Tanımı ve Sınıflandırılması, Yemlerin değerini etkileyen faktörler, Kaba ve konsantre yemlerden örnek alama, Yemlerin analiz yöntemleri, Fiziksel analiz, Kimyasal analiz, Kuru madde ve organik madde, Kül ve eter ekstraktı (ham yağ), Ham protein, Ham selüloz ve azotsuz öz maddeler, Yemlerin sindirilme derecesi, Yemlerin Enerji ve Protein Değerleri, Proteinlerin biyolojik değeri ve rumende parçalanabilirliği

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 1
2 Final Sınavı 1 60 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 1 14 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 32 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yemlerin Tanımı ve Sınıflandırılması
2 Yemlerin değerini etkileyen faktörler
3 Kaba ve konsantre yemlerden örnek alama
4 Yemlerin analiz yöntemleri
5 Fiziksel analiz
6 Kimyasal analiz
7 Kuru madde ve organik madde,
8 Kül ve eter ekstraktı (ham yağ)
9 Ham protein
10 Ara sınav
11 Ham selüloz ve azotsuz öz maddeler
12 Yemlerin sindirilme derecesi
13 Yemlerin Enerji ve Protein Değerleri
14 Proteinlerin biyolojik değeri ve rumende parçalanabilirliği

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1191452 Öğrenciler hayvanlar için gereksinim duyulan besin maddelerini ana hatları ile açıklarlar
2 1191630 Öğrenciler yemlerdeki besin maddelerini analiz eder.
3 1191670 Yemlerin sindirilebilirliğini ve enerji değerini belirler
4 1192693 Yemler ile ilgili alternatif stratejiler önerir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63885 Ekonomik anlamda hayvansal üretim için gerekli olan teorik ve pratik bilgilere sahip olur.
2 63873 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analiz eder ve değerlendirir.
3 63874 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
4 63882 Hayvansal üretim alanında proje tasarlama ve tesis işletme becerisine sahip olur.
5 63875 Hayvansal üretimle ilgili olarak karşılaşacağı sorunları tespit eder ve elde ettiği verileri analiz eder.
6 63880 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince, ayrıca hukuksal farkındalık yanında girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalığa sahiptir.
7 63876 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanır.
8 63883 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir.
9 63877 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
10 63878 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.
11 63879 Hayvancılıkla ilgili gelişmeleri izler, meslektaşları ve toplumun farklı kesimleriyle sözlü ve yazılı iletişim kurar ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
12 63881 Hayvansal üretim alanındaki mevzuatı bilir ve hayvan hakları başta olmak üzere etik kurallara uyar ve uygular.
13 63884 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeler yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 3 1 2 1 1 1 1 1 2 3 4
2 4 2 3 1 2 1 1 1 1 1 2 3 4
3 3 3 3 1 2 1 1 1 1 1 2 3 4
4 4 3 3 1 2 1 1 1 1 1 2 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek